Sieta van Keimpema.

Van een onzer correspondenten.

Sieta van Keimpema, eerder van Farmers Defence Force (FDF), staat op nummer drie van Belang van Nederland (BVNL), de partij van Wybren van Haga.

Van Keimpema is een overtuigd klimaatrealiste.

Van Haga:

‘Sieta staat haar mannetje en dat is hard nodig om het uitroken van hardwerkende boeren en vissers een halt toe te roepen.’

Van Keimpema over klimaat:

‘De paniekverhalen doen het goed in de media. Zelfs gerenommeerde instituties doen daaraan mee. Neem het IPCC, waar een reeks toekomstscenario’s is gemaakt voor het klimaat, inclusief een aantal niet-realistische. Die zouden niet worden opgenomen, maar op een vreemde manier werd het meest onrealistische doemscenario toch opgenomen en zelfs naar voren geschoven als het meest waarschijnlijke. Het KNMI heeft dat vervolgens overgenomen en gaat dan uit van een temperatuurstijging van 4,5 tot 5 graden Celsius tot 2100. Terwijl het scenario van 1 tot 1,5 graden temperatuurstijging logischer en wetenschappelijk breder geaccepteerd is. Wij houden ons daar liever aan. Het IPCC zat trouwens ook achter die rare gelijkstelling qua uitstoot van koeien en Hummers.’

Volgens haar is klimaatverandering er al heel lang. We moeten kijken naar de ijstijden die de aarde heeft gekend en de opwarming tussendoor. Menselijk handelen kan volgens haar ook op een positieve manier invloed hebben. Met vergroening in Afrika kunnen we iets doen tegen de opwarming. Als neveneffect kan het hebben dat daar minder mensen hoeven weg te trekken en daarmee de migratiedruk afneemt.

De Europese Green Deal en het Klimaatakkoord zeggen we op.

Van Keimpema gaat er niet van uit dat haar keuze ten koste gaat van de BBB van Caroline van der Plas. Door landbouwwoordvoerder van BVNL te worden, hoopt ze juist op een sterker boerengeluid in de Kamer. Want als ze zich bij de BBB had aangesloten, was ze daar waarschijnlijk geen landbouwwoordvoerder geworden, maar op een ander dossier terechtgekomen.

Van Keimpema wil een hard ‘nee’ tegen zelfbenoemde ‘klimaatpausen’ die de ‘hardwerkende Nederlanders in armoede storten’, met hun angstretoriek over het einde der tijden. Ook een hard ‘nee’ tegen afkalving van het zelfbeschikkingsrecht van Nederlandse burgers: ‘wij zijn geen slaven van Brussel’, aldus een krachtige Sieta van Keimpema.

Haar partij wil kolencentrales openhouden totdat goede stabiele alternatieven voorhanden zijn, kiest voor kernenergie en is tegen nieuwe windmolens op land of op zee.

***

Bron o.a. hier.

***