Prof. em. R.D. Schuiling

Emeritus professor R.D. Schuiling is al enkele jaren in het nieuws van wege zijn originele ideeen om geologische processen te gebruiken in industriele toepassingen.

Tijdens mijn studie in de jaren ’80 heb ik college geochemie van hem gehad en toen kwam hij al met het idee om olivijngesteente te gebruiken voor de neutralisering van afvalzuren. Hij kwam op het idee omdat hij besefte dat bij vulkaanuitbarstingen grote hoeveelheden zwavelzuur vrijkomen en  de oceaan toch niet zuur is. Hij heeft er zelfs patent op. De restproducten van het proces zijn silicagel en  een ijzerprecipitaat die beide als grondstof in de industrie kunnen worden gebruikt en magnesiumsulfaat dat in grote hoeveelheden in zeewater voorkomt.
Milieuridders vonden dat laatste veel te eng en daarom is het nooit toegepast.

J.Van Herk, H.S. Pietersen and R.D. Schuiling, 1989, Neutralization of industrial waste acids with olivine – The dissolution of forsteritic olivine at 40-70°C, Chemical Geology Volume 76, Issues 3-4, 15 September 1989, Pages 341-352 doi:10.1016/0009-2541(89)90102-2

Later werd Schuiling bekend vanwege zijn idee om hetzelfde afvalzwavelzuur in kalksteen te pompen, die chemische reactie levert CaSO4 op ofwel gips, dat een groter volume heeft dan kalksteen. Schuiling opperde het idee om zo Nederland op te krikken zodat er minder dijken nodig zouden zijn, of buitengaats in kalsteen lagen te pompen zodat er minder zandsuppletie nodig is aan de kust. Het is onlangs getest in de Nekami kalksteengroeve in Limburg!

Recent is Schuiling teruggekeerd naar olivijn en bedacht dat ook koolzuurgas (CO2) geneutraliseerd kan worden met olivijn. Daartoe is in Flevoland een testakker aangelegd.

Verder lezen? Zie:
http://www.olivineconcepts.com/Publicitaties.htm
http://www.olivineconcepts.com/Olivijnpubliciteit.htm

Dat afvalzuur is trouwens ook niet zo’n gek idee voor de Delta Conferentie in Rotterdam, een win-win situatie.