Volgens Wijffels moeten we hier weer naar terug. Volgens VROM is dit subsidiabel

Vele ‘wetenschappers’ zien Global Warming als prachtig vehikel voor een socialistische hervormingsagenda. Waarbij je de autoriteit van wetenschap gebruikt als stok om je zin door te duwen. Collega Hajo liet het al zien. In het Ecosocialist-essay van Arthur Mitzman, uit Rode Rik Leemans zijn klimaatvriendengroep zien we dit agenda-element bevestigd.

‘Clearly, however, for a major overturn of the growth cult, more is needed. The stimulus is the danger to the planetary future of global warming.’

Pier Vellinga’s stille kracht
Klimaat- en in één adem energiebeleid wordt gezien als vehikel voor socialistische verandering. Zo ook mensen uit de klimaatvriendengroep van Rik Leemans. Een mooi voorbeeld is de Bezinningsgroep Energie, die ook mensen van de VROM-raad bevat. Deze Anti Kernenergielobby ontstond in de jaren zeventig, en vergaderde voor het eerst in het pand van Milieudefensie. En rara, wie is voorzitter van deze club: Klimaatpaus Pier Vellinga.

Even een kleine check op hun website leert dat zij hun eigen invloed op politiek Den Haag vrij groot achten.

‘Volgens voorzitter P. Vellinga is in die 25 jaar “de club van (genuanceerde) neezeggers geëvolueerd tot gids in turbulent energieland, de ‘stille kracht'”. De invloed is volgens Vellinga behoorlijk groot: “Eigenlijk worden de gedachten die in de bezinningsgroep leven vrij gemakkelijk overgenomen door Den Haag”.

Kettingbrieven onder wetenschappers.
Bij de strategie om Den Haag te beinvloeden zien we al in de jaren zeventig de tactiek die de Global Warming beweging ook nu nog gebruikt. Zij mobiliseerden uit de wetenschappelijke wereld medestanders, om zo hun antinucleaire lobby gezag te geven. Die neiging tot het rondzenden van kettingbrieven onder wetenschappers vonden we bij Pier Vellinga ook weer terug in de Climategate-emails.

Hier probeerde Rode Pier ook ‘duizenden’wetenschappers’ via een kettingbrief te mobiliseren om politici om de oren te slaan voor koolstofbeleid. Zijn klimaatoverdrijving kwam hem op een reprimande te staan van meer serieuze wetenschappers , die de wetenschap wél zien als manier om de natuurlijke werkelijkheid te begrijpen. En niet als bijzaak om je sociale agenda door te duwen, of gewoon om ordinair fondsen te werven voor je hobbies en internationale levensstijl. Uiteindelijk is iedereen gewoon mens, links of rechts, iedereen is van het zelfde morele gehalte.

Het wordt ons al snel rood voor de ogen
Kijken we naar verdere rode dwarsverbanden in de mailgroep van Rode Rik Leemans, dan domineert de kleur rood. Uiteraard is daar partner in de strijd tegen het verderfelijke kernenergie, Peer de Rijk. Oud bestuurslid van Milieudefensie, klimaatconferentiegangster en broer van Mirjam de Rijk. Op het blog voor Vroege Vogels tijdens zijn bezoek in Bali beschrijft hij zijn veelvuldige duiken in hotelzwembaden, en gang langs vele banketten en hotels. Voor het klimaat.

Mirjam de Rijk van Groen Links is weer de partner van klimaatkraker Wijnand Duivendak, zelfbenoemd klimaatactivist, en closefriends met onze voormalige Milieudefensieminister. Peer de Rijk blogt ook voor het rode Joop. Voor de ontmaskering van meer roods kunnen we ook nog verwijzen naar Simon Rozendaal zijn uitstekende werk op 11 februari in Elsevier. Hier bracht hij de vele Milieudefensie-alumni in het duurzaamsegment, bij overheid en NGO’s al aardig in kaart.

Oom Donald
Maar wat is trouwens nog NGO aan clubs , en jaarlijks vele miljoenen van de overheid pocketen, en die namens de overheid voor ons beslissingen doorvoeren? Namens onze regering probeert PvdA Donald Pols, jurist van het Wereldnatuurfonds onze miljarden richting straatarme ontwikkelingslanden als China (begrotingsoverschot 1000 miljard dollar) te dirigeren tijdens Kopenhagen en Cancun vanuit ons ‘rijke’land met een torenhoge staatsschuld. Het wensbedrag Oom Donald is een luttele 160 miljard euro per jaar. Geheel toevallig zet Pols in landen als China (en Rusland en Indonesie) voor het WWF ook een handeltje op in energieconsulting.
Dat is voor alle panda’s die stroom nodig hebben, mocht u zich afvragen wat een Zuid Afrikaans jurist van een wildlifeclub doet in ingenieurszaken. Ook de natuur heeft steeds meer energie nodig. Volgens Vogelbescherming hebben trekvogels zelfs al windmolens nodig.

Strohuizencommune
Marianne Minnesma schreef het milieuprogram voor de PvdA, en leidde de propaganda-afdeling van het antikapitalistische Greenpeace. Haar collega Rotmans bij het duurzamedingesietsvaags van de Erasmus Universiteit (Drift) was ook van Greenpeace. Vele VROM-mensen maken deel uit van Rode Rik Leemans zijn klimaatvriendenclub. Dat VROM levensbeschouwelijk naar rood neigde wisten we al, ze subsidieerden bijvoorbeeld ook strohuiscommunes in Tilburg, het Ecodorp met een ton SMOM, onder het mom van ‘innovatieve projecten’. Nuff said.

Herman Wijffels ontdoet u van alle twijfels
Een bij de CDA verdwaalde rode neus. Die ging al decennia geleden terug naar de natuur in zijn bosvilla bij Doorn op de Utrechtse Heuvelrug. Ik heb ‘m uitgebreid gesproken op een VU-meeting met filosoof Ad Verbrugge, waar hij zelfs een terugkeer naar de commune als optie afstofte. Hij dankt zijn bestuurlijke invloed aan zijn eigenschappen als gladde aal en het vermogen discussie te ontwijken, niet aan zijn kennis. Wijffels weet evenveel van klimaat en ecologie als mijn neefje van 4 ( al durf ik in te staan voor de grotere deskundigheid van mijn neefje op het gebied van Ice Age en de mammoet). Misschien juist daarom druipt het woord ‘ecologische crisis’continue van zijn lippen. Het geloof in heksen ontstond ook uit onbegrip over natuurverschijnselen.

Eén gesprek met ex-katholiek Wijffels is voldoende om je definitief zorgen te maken over de kwaliteit van ons landsbestuur. Hij put zijn filosofische wijsheden uit de boekenstal van Hayhouse Publishers met van die wijsheden van deeltijdindianen die voor goeroe spelen. En gesjeesde psychologen die beuzelen over ‘de kwantummechanica’. Niettemin leiden zulke wijsheden in deze tijd, waarin academies zelfstandig nadenken ontmoedigen, tot een bijzonder hoogleraarschap in duurzamedingesgeneuzel. Voor zo’n vaag-rode leerstoel is Wijffels dan ook kortom geknipt.

De hippies waarbij ik vorige week in de Tipi in de Sierra Nevada de maaltijd deelde
, toch niet de meest rechtse types, zelfs extreem links eerder, waardeerden allen mijn T-shirt ‘CO2 is Good for You’. Bij echt links is het al lang doorgedrongen dat de AGW-beweging een totalitaire oligarchie nastreeft, een zichzelf in stand houdende macht die fondsen slurpt en weinig heeft met wetenschap. Wat is er dus zo sociaal aan die AGW-beweging, dat rood, inclusief de Vara, Vroege Vogels, en Volkskrantjournalist Martijn van Calmthout zich er zo warm aan vastklampen?

Lobotomized by media
Onze pers blijft berichten over de haarkleur van Wilders, of een zelfgecreerde rel rond Gerd Leers. Politiek theater en amusement, gehijg en Marcel’s boek is maandag nodig om te tonen, dat er veel interessantere zaken te berichten zijn. Ik zie steeds meer hoe een lobbycratie Den Haag gebruikt, om miljarden te dumpen in het zwarte gat van de klimaatoligarchie. Hoe ex-overheidsmedewerkers via NGO’s en bedrijven de staat gebruiken als pinautomaat voor hun eigen hobbies. En waarom lees ik daar niets van? Je ziet, Mitzman zijn uitdrukking ‘lobotomized by media’ is zo slecht nog niet getroffen.