Van een onzer correspondenten.

Waar velen spreken van een historisch klimaatakkoord in Dubai, is het Rode Kruis ernstig teleurgesteld. Het mist de urgentie om klimaatverandering écht aan te pakken in de finale tekst van de 28ste klimaattop. De hulporganisatie vreest voor grote gevolgen voor mensen in kwetsbare gemeenschappen. Zij zijn nu al het meest de dupe van klimaatverandering, maar hebben het minste bijgedragen, aldus de hulpverleningsorganisatie.

Het Rode Kruis vindt dat de afspraken niet ver genoeg en niet snel genoeg gaan en betreurt het dat er geen vergaande financiële afspraken zijn gemaakt om gemeenschappen te helpen.

Derk Segaar, hoofd Internationale Hulp van het Nederlandse Rode Kruis:

‘Het is een stap in de goede richting, maar de wereld heeft een sprong nodig. 93 procent van de mensen die het hardst worden geraakt door de klimaatcrisis, wonen in landen die er het minst aan bijdragen. Denk aan de mensen in Kenia, Ethiopië en Somalië. Na de ergste droogte in 40 jaar worden zij nu geconfronteerd met zware overstromingen door het weerfenomeen El Niño. Het versterkende effect van klimaatverandering maakt de huidige regenval intenser dan tijdens de vorige El Niño in 2020. De internationale gemeenschap maakt nu te weinig middelen vrij om die mensen echt te helpen. Gemeenschappen lijden nu, ze hebben nu actie nodig’.

Het Rode Kruis kiest in de benadering een vorm van hyper-alarmisme. Daar waar ‘normale’ alarmisten opgetogen waren over wat al in Dubai is bereikt, is COP 28 volgens de fondsenwervende instelling Het Rode Kruis een teleurstelling. Bij vorige klimaattoppen zong de organisatie nog mee in het grote koor van klimaatbezorgden, nu laat zij een schelle aria klinken die zich moeilijk laat rijmen met de jubeltonen van historisch succes.

Eerder schreef Climategate.nl over het verlies van neutraliteit van Het Rode Kruis door zich eenzijdig met klimaatverandering te verbinden:

‘Er zullen stellig donateurs zijn die dit groteske ondergangsdenken niet omarmen en er anders over denken. Sorry voor de collectant. Wat is de boodschap van het Rode Kruis aan hen? Wat is de boodschap aan al die wetenschappers die stellen dat er geen klimaatcrisis is?’

Volgens het Rode Kruis zijn de acties niet voldoende om de opwarming van de planeet onder de anderhalve graad te houden. Als we die drempel overschrijden, zullen de humanitaire gevolgen verschrikkelijk zijn. We zullen dan meer en intensere natuurrampen zien, die huizen, levens en bestaansmiddelen verwoesten.

Het Rode Kruis vindt de doelstelling om gemeenschappen te helpen om zich aan te passen aan het veranderde klimaat bemoedigend, maar er is veel meer geld nodig om mensen echt te helpen. Segaar:

‘Alleen al in de afgelopen twee weken, terwijl de klimaattop aan de gang was, hebben hulpverleners en vrijwilligers van het Rode Kruis mensen geholpen na overstromingen in Kenia, Angola, Ethiopië, de Dominicaanse Republiek en Tanzania. Mensen hebben al te maken met de gevolgen van extreem weer. Naarmate de klimaatverandering ernstiger wordt, zullen de noden alleen maar meer toenemen. Daarom herinneren wij de wereld eraan dat woorden nooit genoeg zijn. We hebben actie nodig. Geen stappen, maar sprongen vooruit.’

***

Bron: hier

***