Malariamug

Geholpen door wiskundige modellen en kaarten hebben twee onderzoekers van de universiteit van Florida de mogelijkheid om malaria te elimineren uit de landen waar de dodelijkste variant voorkomt in kaart gebracht.

Vijf jaar lang werkten Andrew Tatem en David L. Smith samen met een team van wetenschappers, geografen, statistici en gezondheidswerkers ter plekke om een wereldomvattende database op te bouwen voor de kartering en modellering van de overdracht van P. falciparum.

Smith vertelt dat de data er op wijst dat Plasmodium falciparum malaria, de dodelijkste variant, binnen 10 tot 15 jaar uitgeroeid zou kunnen worden op de meeste plaatsen op aarde, inclusief de meeste gebieden in Azie en Amerika, indien de overdracht gereduceerd wordt met 90% van de waarde in 2007.

De analyse van Tatem en Smith kan de medische zorg een werktuig in handen geven dat het nodig heeft om de meest effektieve financiele en technische hulp te mobiliseren voor de gebieden waar de bewoners aan deze ziekte lijden.

De onderzoekers hebben ook de rangorde van landen berekend voor P. vivax eliminatie, een andere dodelijke vorm van malaria, alhoewel er nog geen gedetailleerde werelddekkende database op het ogenblik bestaat om de risico’s van deze variant uit te karteren.

Tweeendertig van de 99 landen die nog steeds endemische malaria binnen hun grenzen hebben, zijn begonnen om de ziekte uit te bannen. Tatem en Smith verzekeren dat zeker de landen in Zuid-Amerika in de meest gunstige postitie zijn om daarin te slagen.

Veel Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara staan aan de onderkant van de lijst van de onderzoekers, waaronder Angola, Tjaad, Somalie en voormalig Zaire, landen die geplaagd worden door instabiele regeringen en systematische armoede.

Bron geospatialworld.net

Persbericht Universiteit van Florida

Kaartproject bij de Universiteit van Oxford


Op de kaart van India is duidelijk te zien dat binnen dit land malaria de grootste verspreiding heeft in de armste gebieden: Malaria is dus vooral een armoedeziekte.

Regionale verschillen in GDP binnen India

In de IPCCverwachtigen zijn de landen met grootste CO2 uitstoot ook de rijkste landen waaronder India, dus tegen 2100 tijd is malaria al verdwenen. Zelfs als de aarde zou opwarmen dan is malaria geen bedreiging meer omdat de mensen allemaal stinkend rijk zijn. Singapore en Brunei zijn tegenwoordig al tropische voorbeelden van rijke landen waar malaria volledig is uitgeroeid.