Hajo Smit.

Climategate.nl heeft eerder aandacht geschonken aan een column van Walther Ploos van Amstel. Zie hier.

Een onzer correspondenten schreef hierover:

Walther Ploos van Amstel is lector City Logistics aan de HVA te Amsterdam en weet veel van de levensmiddelenbranche. In zijn column van gisteren schreef hij dat hij met collega’s een bezoek had gebracht aan het KNMI. Hij vond het bezoek inspirerend. Ook was hij onder de indruk van de klimaatscenario’s die het KNMI vorige week uitbracht. Hij was niet verbaasd dat het geen optimistische boodschap was.

Hij vreest dat de klimaatscenario’s impact zullen hebben voor de levensmiddelensector: er zal een zeer inspannende inzet worden gevraagd bij het verminderen van broeikasgassen. ‘Niks doen is echt geen optie’, aldus Ploos van Amstel.

Hier is de reactie van Hajo Smit, mede-oprichter van Climategate.nl. op diens column.

Door Hajo Smit.

Geachte heer Ploos van Amstel,

Hoewel uw naam zeer bekend is en u kwalificeert als telg uit een roemrijk geslacht, blijft bij mij toch ook steeds een beetje de bijsmaak hangen van “er is hier iets niet pluis”. Des te meer heb ik dat als ik uw column lees in de Levensmiddelenkrant. Wat is hier niet pluis? En wat kan ik wellicht voor u en voor de sector ontpluizen?

Er is iets met de volgorde van argumentatie. Boven staan boude uitspraken zoals  “Niks doen is echt geen optie” en dan besluit u uw betoog met een zweem van openheid en oprechte intellectuele nieuwsgierigheid naar de werking van het klimaatsysteem.

Ik kan me echter niet aan de indruk onttrekken dat uw vragen geen echte vragen zijn, dan wel “anders bedoeld”. Is het niet zo dat u, ook gelet op uw consulting CV, niet gedreven wordt door werkelijke wetenschappelijk interesse, maar door de vraag: hoe organiseren we dat, hoe communiceren we dat? Beoogt u niet vooral dat alle levensmiddelenbedrijven eens bij het KNMI langs zou moeten gaan voor een portie staatsindoctrinatie net als u heeft ondergaan. Daarmee zou uw opstel ook literair gezien er een van kop en staart zijn en niet “pluizig” onaf.

Bij klimaat, covid, stikstof en wat dies meer zij, zien we steeds dat de politiek niet de vraag stelt “wat wil het volk”, zelfs niet “wat is goed voor het volk” maar “hoe kunnen we het beter uitleggen aan het volk”.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit is wat u bedoelt met uw column: hoe kunnen we de hele levensmiddelen industrie “gleichschalten” en zo eendrachtig de subsidies gaan opstrijken die zullen worden uitgeloofd voor grammetjes minder plastic en kubieke meters minder CO2 (plantengroeistof).

Want het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat de directeur van een kaasfabriek na uitgebreide eigen studie tot de conclusie komt dat we juist meer koeien nodig hebben in Nederland en meer kaas moeten eten, terwijl de directeur van een confitureproducent juist de planeet wil redden door elektrische vorkheftrucks aan te schaffen. Of zou u het wel toejuichen als de zelfstudie waartoe u oproept zou leiden tot een veelheid aan inzichten en keuzes? Net zoals we het in de wetenschap zelf zien en net zoals we het aantreffen in de politiek.

Hoe moet het dan met klimaat zult u vragen als een eenvormige indoctrinatie van alle spelers niet de juiste weg is? Om te beginnen dunkt me dat de levensmiddelenindustrie vooral bij de eigen leest moet blijven en filantropisch moet nadenken over het oplossen van ondervoeding en de obesitas -pandemie.

Daar is uw Nobelprijs voor de vrede te verdienen. Als een snoepfabrikant of Jamin  (die zichzelf eigenlijk moest opheffen) gaat claimen klimaatneutraal te zijn dan riekt dat naar greenwashing. Dat is in het geheel niet pluis.

En klimaat? Heel simpel. Zo lang er nog serieuze problemen zijn waar geen onzekerheid is maar echte keiharde zekerheid, gaan die altijd voor. Dus eerst analfabetisme aanpakken (wat is het analfabetismebeleid van de levensmiddelenindustrie?), malaria, vitamine A deficiëntie, drinkwaterhygiene, binnenluchtklimaat, elektrificatie van afgelegen gebieden etc etc etc. Maar is het dan niet zo dat de urgentie van de klimaatcatastrofe al deze “kleine problemen” verre overstijgt? Driewerf nee. Zie hier.

Wanneer zullen we het dan weten over het klimaat? Wanneer hebben we de zekerheid dat we de hele levensmiddelenindustrie met een goed – en dus geen slecht – geweten naar het KNMI kunnen sturen?

Data is alles. Tijdens de covid-pandemie zei ik tegen iedereen die het maar wilde horen dat het met de covidtyrannie wel los zou lopen, simpelweg omdat we in virusgolven van 6 maanden werden overspoeld met data. Ik wist zeker dat binnen luttele jaren de data zo overweldigend zou zijn dat er amper meer gelogen zou kunnen worden, zij het om best- of kwaadwil. Binnen 4 jaar zouden we 8 volledige datacycli hebben van tal van landen en continenten.

Dat krijgen we bij klimaat nooit. Nooit zullen we van 5 met de aarde vergelijkbare planeten rijke datasets kunnen analyseren. Maar wel hebben we opeenvolgende klimaatcycli. Laten we voor het gemak zeggen dat zo’n cyclus 30 jaar duurt. Hoe lang moeten we wachten tot we data hebben die te vergelijken is met 4 jaar covid? 8 x 30 = 240 jaar. Dat is een vrij realistisch getal. Kan een eeuw korter of langer duren, maar iets in die geest.

Eerlijke klimaatwetenschappers zouden dus tegen elke politicus, die iets wil weten met betrekking tot beleid, moeten zeggen: komt u over 200 jaar nog eens terug! En lost u in de tussentijd eerst alle problemen op waarover we wel zekerheid hebben.

Attentie: er loopt een spin op uw schouder. Dank zegt de man en veegt de spin weg. Dat soort zekerheid. Niet van misschien loopt er straks als u uw neus al te hard snuit weer een paar uur later een of meer spinnen op uw schouder… maar misschien enkel als u gelijktijdig ook een harde scheet laat. Niet dat soort wetenschappelijke pluizigheid.

Dus zeg ik: heer Ploos, weg met alle pluis. Gaat heen en ga als levensmiddelenindustrie goed doen waar het uw industrie betreft en waar we zekerheid hebben dat levensmiddelen iets concreets kunnen verbeteren voor mensen. Dan bent u en is uw hele industrie echt oprecht “Gutmensch“.

Hoogachtend,

Ir. H.J. Smit
Milieu- en Klimaatdeskundige
Mede-oprichter van climategate.nl

***