Hoe lang geleden lijkt de tijd dat wij hoopvol kennis namen van het bestaan van de SMOM regeling. Dat wij verbaasd en verrast waren dat VROM het expliciet wenslijk achtte om luizen in de pels en initiatieven met antennefunctie voor de overheid te steunen. Dat wij keihard werkten aan een doortimmerd projectplan om een uniek online klimaatdebat te gaan voeren middels deze website.

Na maanden van geheim beraad over luttele 80 inzendingen had het zestal fulltime SMOM-ers van Agentschap.nl medio juli eindelijk een rangschikking klaar van de projecten. De gul beloonde top 30 was zonder uitzondering alarmistisch angehaucht – met als meest kritische prijswinnaar de Stichting Noordzee die een ander soort fundering voor de subsidieverslindende windmolens in de Noordzee wil. Ons project “Antenne klimaat en duurzaamheid” bungelde hopeloos ergens op plaats 58. Er ging bijna een ton naar een initiatief om in een handvol winkelstraten de winkeldeuren dicht te houden op tochtige dagen.

Vandaag (pas) nam ik notie van het volgende bericht op de site van AgentschapNL:

Nieuws

06-10-2010 | Derde subsidietender vooralsnog opgeschort.

In verband met actuele politieke ontwikkelingen is besluitvorming over de derde SMOM-tender vooralsnog opgeschort.

Nader bericht volgt.

Doet een beetje denken aan de ondergang van sustainability kampioen Lehman Brothers. Ondertussen evolueert Climategate.nl naar een sustainable bedrijfsmodel gebouwd op passie, eerlijkheid, eigen initiatief, liefde voor de wetenschap en liefde voor de politieke maatschappelijke individuele vrijheid.

Inmiddels ben ik – die het hardst heeft gesleurd aan onze SMOM-miskleun – zover dat ik (tegen Maurits Groen) zeg: ik zou niet willen ruilen!