De man die de natuur redt uit de klauwen van de subsidieverslaafden. Er zitten bij het CDA naast duurzame deeltijdindiaan Wijffels dus ook nog normale mensen

Er is na mijn tragische bericht van gisteren ook veel goeds te melden voor mens en natuur. Na wekenlang negativistische campagnejournalistiek tegen het Kabinet Rutte, onder het mom van ‘de natuur’ , brengt Arjan Schreuder van NRC nu eindelijk een fatsoenlijk stuk waarin staatssecretaris Henk Bleker (CDA) zijn werkelijke bedoelingen mag uitleggen. Ongefilterd, men zal ter redactie ook te horen hebben gekregen dat de pro-PvdA-campagne al te opvallend werd. Ook mijn mailbox werd al rood gebombardeerd, met partijpropaganda.

Bleker heeft praktische natuurvisie die nu beter werkt
De subsidiesponzen hebben aan Bleker een zware dobber. Want hij kan alle aantijgingen over rechtse natuurverwoesting pareren, en zijn verhaal met humor brengen en zelfrelativering. Ook bij Pauw en Witteman redde deze natuurboer zich met verve. Vooral die laatste positieve eigenschap, zelfrelativering zul je in de huidige natuursector met een lantaarntje moeten zoeken.

Natuur stopt niet achter eigendomsbordje en rasters
Bleker laat hier zien, wat ik ook al eerder in Bionieuws beschreef: veel gratis grond die de grote 3 natuurorganisaties van Domeinen krijgen (inclusief andere subsidies goed voor een bedrag van 900 miljoen euro per jaar van 2001 tot 2007), wordt helemaal niet ingericht tot natuur. Daar hebben ze de capaciteit niet voor, ze verpachten het gewoon weer terug aan boeren. Dus gratis verkregen grond wordt met winst weer uitgebaat, als landbouwbestemming. En dat heet dan officieel natuur. Bordje er bij. Of er komt van die soortenarme wilderniskitsch met falende grazers: dat kost geen onderhoud.

Het tij keert
Het feit dat dit kabinet een einde maakt aan de mondiaal unieke monopoliepositie van 3 grote organisaties, die voor zeker 10 miljard euro aan gratis landbouwgrond kregen is dus niet slecht voor de natuur. Het is juist goed. Zo komt meer geld beschikbaar voor effectieve natuurbescherming. Het zal de natuur worst zijn of er een bordje Natuurmonumenten voor de deur staat.

Dus, al blijven Trouw, NRC, Volkskrant vrolijk campagne voeren voor hún PvdA, en zal het NOS-journaal ook vrolijk meedoen: dit kabinet zorgt voor een frisse wind in natuurland.

Verzet tegen subsidiesponzen groeit
Rest mij nog het ingezonden stuk van de Directeur van Nationaal Park de Hoge Veluwe, Seger van Voorst tot Voorst te vermelden. Hij strijdt met particuliere grondbezitters al jaren tegen het voortrekken van 3 clubs door het Ministerie van LNV. Afgelopen maandag reageerde hij op de wekenlange PvdA-gezinde NRC-berichtgeving, die er op uit is de VVD en CDA uit de senaat te houden. Wanneer gaan bij mensen de ogen nu eens open en zien ze dat ‘neutrale’ journalistiek niet bestaat, noch ooit bestaan heeft. Er is maar één zinvol onderscheid: goed geinformeerde en slecht geinformeerde berichtgeving.

Natuurgebied in gevaar?

In NRC Handelsblad van 4 februari j.l. opnieuw een klaagzang over het natuurbeleid van het kabinet Rutte. De natuurorganisaties proberen met hele en halve onwaarheden over het natuurbeleid Regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV af te houden van een meerderheid in de Senaat. Nu krijgen zij zelfs steun van de provincies. Dezelfde provincies die jarenlang honderden miljoenen Euro verspilden aan grondaankopen t.b.v. slechts drie privilegieerde partijen (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provinciale Landschappen) en aan megalomane ecoducten om edelherten door heel Nederland te verspreiden. Het particulier natuurbeheer kwam er bekaaid af en werd voortdurend gebagatelliseerd. Dat laatste wil het kabinet Rutte nu juist veranderen door particulier initiatief te stimuleren. Nu de aangekochte natuurgebieden kennelijk niet veilig zijn gesteld omdat de eigenaren ervan weglopen voor hun verantwoordelijkheid en met een beschuldigende vinger naar de Regering wijzen is het failliet van het oude natuurbeleid bewezen. Zonder aankoopsubsidies kan de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) ook worden voltooid.

Zij die grond willen kopen moeten dat voortaan maar zonder aankoopsubsidies doen. Temeer omdat het ongeoorloofde Staatssteun is waartegen in Brussel een klachtprocedure loopt, aangespannen door de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters. De natuurorganisaties kunnen hun oude landgoederen verkopen aan vermogende particulieren en niet gesubsidieerde (natuur)organisaties en met de opbrengst daarvan hun grote eenheden natuur, waaronder de 19 nationale parken, uitbreiden en beheren.

Van de 20 nationale parken is nou juist NP De Hoge Veluwe de enige die een niet gesubsidieerde exploitatie voert en daarmee veel waardering oogst in binnen- en buitenland. NP De Hoge Veluwe ziet dan ook geen bedreigingen maar kansen en huilt niet met de wolven mee in het bos.

Lang leve dit kabinet. Dat er vele mogen volgen.