Met minder mannelijke concurrentie kunnen schildpaddenmannen zich op iedere vrouw naar keuze uitleven

Honest Broker attendeerde mij zojuist op een bericht bij Meteoconsult dat brult dat ‘de opwarming van de aarde’ de schildpad doet uitsterven. Een weeramateur/communicatiemiep bij Meteoconsult waagde zich aan evolutie, en kon beter bij het weer blijven. Is al moeilijk genoeg. Ik dacht even, ik lijk Hansje Brinker wel en heb wel wat anders te doen, maar vooruit.

Zelfs het fenomeen waarmee ze op de vertrouwde klimatocratenmanier aan de haal gaat, Milieuafhankelijke geslachtsdeterminatie (ESD) kan ze niet goed opschrijven.

Luister naar onze expert van meteoconsult

De langzaam stijgende wereldwijde temperatuur vormt een directe bedreiging voor deze diersoort. Bij temperaturen van 30 graden blijken bij bepaalde schildpadsoorten namelijk vooral vrouwtjes te worden geboren en bij temperaturen lager dan 28 graden is de kans op de geboorte van een mannetje aanzienlijk groter, dit wordt ook wel ‘Temperature Sex Determination’, ofwel ‘TSD’ genoemd. Met het steeds hoger worden van de temperaturen neemt de geboorte van vrouwtjes dus toe, maar om bevrucht te worden, zijn natuurlijk ook voldoende mannetjes nodig. Minder mannetjesschildpadden zal dus op de langere termijn leiden tot minder geboortes.

Hoe kun je van goed nieuws voor de mannetjesschildpad toch slecht nieuws maken?
Meer seks voor mannetjesschildpadden, had dus de kop moeten zijn, als deze simpele van dik hout zaagt men klimaatplanken-redenering ook klopte. Wat is er aan de hand? Een groep Schilpadliefhebbers wil 2011 tot ‘Het jaar van de Schildpad’ uitroepen. Niet omdat het Chinezen zijn, maar omdat ze subsidie willen. Die donateursbehoefte maak je wereldkundig via een persbericht dat brult dat ‘de Klimaatverandering’de schildpad doet uitsterven.

Temperatuurafhankelijke Geslachtsdeterminatie bestaat al 300 miljoen jaar
Er zijn reptielen en sommige schildpadden, waarbij temperatuur het geslacht bepaalt tijdens het begin van de embrionale ontwikkeling na de eileg. Dat was blijkbaar evolutionair succesvol, anders ontstond het niet. Ook een Australische hoendersoort laat het geslacht door de heersende milieucondities bepalen. Er zijn twee types TSD, bij het ene type worden alleen mannetjes geboren bij hoge temperatuur (krokodil), bij het andere alleen vrouwtjes.

Evolutieonderzoekers vermoeden, dat die milieuomstandigheden beter werken voor de fitness van dat geslacht, zie dit Nature-artikel uit 2008 over experimentele validatie van de Charnov-Bull model. Dus, voor de overleving van een koudbloedige soort zonder ouderzorg in wisselend milieu is het blijkbaar beter dat soms meer mannetjes geboren worden, en soms meer vrouwtjes. Dat mechanisme werkt dus al 300 miljoen jaar. En het fitnessvoordeel ten opzichte van genetisch bepaalde geslachtsdeterminatie bij sommige reptielen is in 2008 experimenteel gevalideerd.

De bron van schildpaddenellende kan mogelijk dit proefschrift zijn van een Vlaamse afstudeerstudente, die speculeert over de vraag of opwarming de schildpaddenman van de aardbodem veegt. Zij stelt dat het fitnessvoordeel omstreden is of niet bestaat. Qua evolutie-onderzoek ben ik wel geneigd om Naturepublicaties te geloven.

Schildpadden-seksparadijs
Laten we stellen, dat de redenering aantrekkelijk lijkt. Als het morgen voortaan 11 graden warmer wordt, zal dat zeker invloed hebben, bewijs maar eens dat het niet zo is: de typische omkering van bewijslast die klimatocraten zo ongeloofwaardig maakt. Als een hond een koe was had hij uiers. Maar zelfs dan leven de mannetjes voorlopig in de schildpaddenhemel. Zelfs de oude bokken kunnen over een eeuw een volledige harem verzamelen, en wie ooit het gekreun van parende schildpadden heeft gehoord weet dat ze daar ook veel plezier aan beleven.

Ja sorry, als ik serieus schrijf krijg ik te weinig reacties dus dan maar wat meer seks er in