Op de Maasvlakte wonen vooral konijnen, én er is veel industriele activiteit: wanneer hier één zwerver in een hutje woont, en je rekent met 'de Maasvlakte'als afgebakende regio heeft hij de hoogste CO2-emissie ter wereld per hoofd van de bevolking

Daniel Hoornweg van de Wereldbank –’s werelds makelaar in internationale CO2-emissiehandel – heeft volgens de website Welingelichtekringen een ‘geheel onafhankelijke’studie naar buiten gebracht, waarin hij CO2-productie van regio’s in kaart brengt.

Volgens het kinderlijke proza van deze site
.. blijkt dat ‘Rotterdam de smerigste stad is’. Dat soort nieuws krijg je als je motto is ‘minder lezen, meer weten’.

Niets nieuws onder de zon
Wie de moeite neemt om de studie daadwerkelijk te lezen, omdat je door veel lezen meer te weten komt, ziet dat ‘smerig’hier niet van toepassing is. Het gaat om energieverbruik in economisch actieve regio’s.En omdat de regio Europoort dunner bevolkt is(wie woont er op de Maasvlakte behalve wat konijnen), én een zeer intensieve economie heeft, komt er automatisch een hoger CO2 per capita-cijfer uitrollen, dan zeg Mexico-stad.


Opstoken vuurtje emissiehandel
De vraag die het onderzoek zou moeten stellen, en al zeker de journalist: wat zegt de CO2-emissie per capita binnen bestuurlijk vastgestelde lands- of stadsgrenzen over milieuvriendelijk gedrag? Want de studie smokkelt zo oppervlakte als relevante milieumaat naar binnen. Die oppervlakte maakt dat relatief dun bevolkte regio’s met veel industrie automatisch ‘smerig’heten. In werkelijkheid is de regio Antwerpen Rotterdam één van ’s werelds MEEST MILIEUEFFICIENTE industriele regio’s van de wereld, maar door zo te rekenen, én CO2 als maat van alles te nemen, kun je de omgekeerde wereld presenteren.

Bermudadriehoek CO2-compensatie
Maar om het vuurtje van de CO2-emissiehandel verder op te stoken blijven dit soort ‘geheel onafhankelijke’studies verschijnen. Temeer omdat stadsbestuurders via ‘een nieuwe studie zegt’-nieuws gedwongen worden om ‘ambitie te tonen’, allerlei absurde anti-CO2-maatregelen nemen willen, constateren dat dit niet lukt via alternatieve energiebronnen (want er is geen beter goedje dan fossiel), om het dan maar te compenseren. Rotjeknor doet bijvoorbeeld ook mee met het Clinton Climate Initiative.

De Wereldbank staat klaar om deals te sluiten voor emissierechten in Derde Wereldlanden. Via het Prototype Carbon Fund (PCF) treedt de Wereldbank namens Nederland, Canada, een Japanse bank en de Scandinavische landen op als makelaar in CO2-reducties via CDM-projecten. Het ‘straatarme’China, mag dan op onze kosten een hydropowerdam bouwen, die ze toch al wilden bouwen. Sloten belastinggeld verdwijnen zo in de Bermudadriehoek die emissiehandel heet.

Wie minder leest wordt natuurlijk steeds dommer
.. impulsiever en oppervlakkiger tot je alleen nog op je gevoel afgaat: de hoogste deugd in Postmodernistan. En zo bewijzen dag in dag uit algemene media hun overbodigheid. Dat geldt overigens ook voor de mensen die nu willen reageren ‘ja maar CO2 is geen vervuiling blabla’ en ander saamhorigheidsgeneuzel. Dat weten we nu zo langzamerhand ook wel. Help liever mee om meer van dit soort bedrog in het belang van corporate graaiers boven tafel te halen.

Wat hebben we weer geleerd: baseer je indruk van wetenschap en klimaatdebat niet op algemene media: zij zijn de hoofdschuldigen van de hysterie.