Van een onzer correspondenten.

Het overgrote deel van de CO2 die sinds 2016 is uitgestoten, kan worden teruggevoerd naar een groep van zo’n 57 bedrijven. De kolencentrales in China draaiden de afgelopen decennia op volle toeren.

In Parijs spraken regeringsleiders op de VN conferentie in 2015 af om de uitstoot van broeikasgassen flink te verminderen. Maar in plaats daarvan heeft meer dan de helft van ’s werelds grootste uitstoters hun CO2 in de zeven jaar na 2015 juist verder opgevoerd in vergelijking met de zeven jaar ervoor.

Met name bedrijven in Azië en het Midden-Oosten stootten meer CO2 uit sinds het klimaatakkoord van Parijs.

Zeker 80 procent van de mondiale CO2-uitstoot sinds de klimaattop in 2016 kan worden toegeschreven aan een groepje van 57 grote uitstoters. Dat blijkt uit de Carbon Majors Database, een internationale studie naar de 122 grootste uitstoters ter wereld. De database wordt gezien als een belangrijke bron van informatie waarmee de grootste uitstoters verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor hun acties.

Vorig jaar werd in China een recordhoeveelheid van 12.290 megaton CO2 de lucht in geblazen – wat meer dan een verdrievoudiging is ten opzichte van het jaar 2000.

Opvallend genoeg zien de onderzoekers dat de CO2-uitstoot van staatsondernemingen (10 procent) en staten zelf (5 procent) in de jaren na 2015 juist toenam. En dat terwijl regeringen in de jaren sinds de klimaattop in Parijs steeds strengere uitstootdoelen stelden en de uitstoot van broeikasgassen zwaarder werd belast.

Van de grote ondernemingen in staatshanden bleek meer dan 65 procent zijn productie en CO2-uitstoot sindsdien te hebben verhoogd. Met name bedrijven in Azië en het Midden-Oosten stootten meer CO2 uit sinds het klimaatakkoord van Parijs. Van de publieke bedrijven, meestal actief in de multinationaal opererende olie- en gassector, was dat ruim 55 procent.

De drie staatsbedrijven met de grootste CO2-uitstoot vanaf 2016 waren het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco, het Russische Gazprom en het Indiase staatskolenbedrijf Coal India. Gezamenlijk stootten deze drie bedrijven in die jaren ruim 28.250 megaton CO2 uit – goed voor zo’n 11 procent van de mondiale CO2-uitstoot.

Door de omvang van de Chinese kolenindustrie zien de onderzoekers ook een opvallende piek; vanaf het jaar 2000, waarin de Chinese economie zijn opmars begint tot de grootste economie ter wereld, zorgt steenkool voor de meeste CO2-uitstoot. Vorig jaar werd in China een recordhoeveelheid van 12.290 megaton CO2 de lucht in geblazen – wat meer dan een verdrievoudiging is ten opzichte van het jaar 2000.

Historisch gezien is de Chinese binnenlandse kolensector in zijn eentje verantwoordelijk voor 14 procent van alle CO2 die wereldwijd door de mensheid is uitgestoten. Dat is ruim het dubbele van wat de voormalige Sovjet-Unie in zijn bestaan uitstootte, en ruim drie keer de uitstoot van Saudi Aramco – respectievelijk de nummer twee en drie op de lijst.

Het wetenschappelijk klimaatalarmisme ziet in toename van C02 een bedreiging voor de planeet, veel prominente wetenschappers spreken dat tegen.

***

Zie voor het hele artikel, hier.

***