Foto: Shutterstock

Van een onzer correspondenten.

De fractie van de BBB in Zuid-Holland, de grootste politieke partij in de Staten, is blij dat er eindelijk serieus werk gemaakt wordt van een onderzoek naar kernenergie in de provincie.

Statenlid Ward Meijroos, woordvoerder energiezaken, reageert daarmee op de plannen  van het rijk dat een studie gaat doen naar de bouw van mogelijk twee nieuwe kerncentrales. Die zouden moeten komen in het Zeeuwse Borssele of op de Maasvlakte, aldus het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een besluit wordt volgend jaar verwacht.

Raadslid Rotterdam: Hadden we dit maar 40 jaar eerder gedaan, dan was er een stuk minder CO₂ de lucht in gegaan.

‘Met windmolens en zonnevelden alleen gaan we het niet redden, daar hebben we domweg geen plek voor’, zegt Meijroos. Hij vindt dat Zuid-Holland nu ook aan kernenergie moet geloven. ‘Het vorige college van GS wilde er helemaal niet aan, de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb ook niet. Die gaat nu weg, dus liggen er kansen.’

Officieel is de Maasvlakte een van de twee onderzochte plekken voor twee kerncentrales. Het Rijk heeft echter al de voorkeur uitgesproken voor het Zeeuwse Borssele, de andere locatie. Het onderzoek richt zich dan ook vooral op die gemeente. De Maasvlakte wordt gezien als alternatief.

‘Je kunt alleen een goed besluit nemen als je de alternatieven ook hebt onderzocht’, zegt het ministerie van Economie en Klimaat.

Het kabinet neemt in 2025 een definitief besluit.

De gemeente Rotterdam was eerder kritisch. In het coalitieakkoord staat de deur open voor een kerncentrale op de Maasvlakte. Maar wethouder Chantal Zeegers (D66) wil de schaarse ruimte in de haven liever gebruiken voor de ontwikkeling van waterstof.

Onverstandig, noemt het Rotterdamse CDA-kamerlid Henri Bontenbal die standpunten.

‘Als de provincie en de haven echt werk willen maken van de energietransitie, dan moeten ze álle opties inzetten. Ook kernenergie.’

Bovendien kan kernenergie gebruikt worden bij het opwekken van waterstof, de toekomstige brandstof van de industrie.

Meijroos ziet vooral mogelijkheden voor de komst van kleinere kerncentrales. ‘Denk aan de drijvende centrales, die zouden best een goede en snelle oplossing kunnen zijn’. De BBB-man erkent dat de provincie niet de eerste aangewezen partij is voor een besluit. Dat is het weliswaar het rijk, maar de provincie kan wel de lobby voeren.

***

Bronnen: hier en hier.

***