Roger Pielke sr. zette zoals verwacht een stevig verhaal neer afgelopen woensdag in Wageningen. Zijn hoofdboodschap was dat de traditionele IPCC-benadering – mondiale klimaatmodellen terugschalen naar regionale modellen en die voeden aan impactmodellen en de uitkomst daarvan gebruiken voor beleid – een doodlopende weg is. De modellen kunnen het eenvoudigweg niet en het levert daardoor misleidende informatie op voor beleidsmakers. Lees verder hier op mijn blog www.staatvanhetklimaat.nl.