De sociologe Karie Marie Norgaard heeft een boek geschreven met een “analyse” waarom mensen klimaatvoorspellingen afwijzen. Uit een interview met Wired science Blijkt dat ze de Big oil/tabak samenzwering gelooft. Aan de andere kant gelooft ze ook Pachauri die beweert dat we nog maar tot volgend jaar de tijd hebben om een wereldwijde katastrofe af te wenden “Even a midrange rise would likely disrupt the planet’s climate, producing droughts and floods, acidified oceans, altered ecosystems and coastal cities drowned by rising seas.”

Wie is Karie Norgaard?

Volgens haar profiel op de Whitman Universiteit:

I am a member of both Sociology and Environmental Studies. Within the field of Environmental Sociology I am particularly interested in the intersection of social inequality (e.g. gender, race, class) and environmental problems.

Hmm tja dus weer iemand die niet genoeg wetenschappelijke bagage heeft om de IPCC rapporten kritisch te lezen en daarom maar alles slikt wat haar wordt voorgeschoteld. Iedereen die die kritische blik wel heeft wordt dan als “denier” weggezet.

Het is overigens heel sailant dat Norgaard contateert dat zelfs personen die zich betrokken voelen met de IPCC problematiek, dit nauwelijks omzetten in daden.

Nu is het wachten op haar analyse van de IPCC groepsdynamiek, het is een gegeven dat geisoleerde groepen vaak tot exteme standpunten convergeren (radicaliseren). Gezien haar CV ben ik bang dat die analyse een lage prioriteit heeft.

Kari Marie Norgaard, 2011: Living in Denial: Climate Change, Emotions, and Everyday Life, MIT Press: 2011. 288 pp.$ 25.00 / £18.25

zie ook:
http://www.whitman.edu/content/sociology/faculty/norgaard/climatechange
http://klimazwiebel.blogspot.com/2011/05/has-anybodyead-norgaards-living-in.html