Door Friends of Science (Canada).

Climate: The Movie” komt precies op het juiste moment, aangezien zeven premiers en zeventig procent van de Canadezen oproepen tot een pauze in de aanstaande verhoging van de CO2-belasting naar $80 /ton, die op 1 april moet plaatsvinden, zegt de Friends of Science Society. Uit een onderzoek van het linkse Canadian Centre for Policy Alternatives blijkt dat het halen van Canada’s federaal vastgestelde netto-nuldoelstellingen een kwart eeuw van steeds meer energiegebrek en degrowth zal betekenen.

Martin Durkin’s “Climate: The Movie – The Cold Truth” bevat interviews met vooraanstaande wetenschappers als Steve Koonin, William Happer, Richard Lindzen, John Clauser en Nir Shaviv die uitleggen dat de vrees voor een klimaatcrisis ongegrond is, en dat kooldioxide niet de belangrijkste aanjager is van de klimaatverandering (CO2-belastingen zijn dus nutteloos). In plaats van geconfronteerd te worden met een probleem van de opwarming van de aarde, laat de documentaire zien dat we ons in een koude periode bevinden.

Andere commentatoren in de documentaire, zoals econoom Ross McKitrick en beleidsanalist Benny Peiser, leggen uit hoe klimaatverandering wordt gebruikt om beperkingen aan de vrijheid op te leggen en het hedendaagse leven te vernietigen.

Wat de ministers absoluut niet willen, is het publiek vertellen dat het realiseren van de Net-Zero-agenda van hun regering een kwart eeuw van energie- en economische verarming met zich mee zal brengen. Canadezen wankelen onder de ‘hitte-of-eet’-last van CO2-belastingen, die op 1 april 2024 zullen stijgen van $65 naar $80/ton. Zoals gerapporteerd in de National Post van 4 maart 2024 blijkt uit peilingen dat 70% van de Canadezen tegen de verhoging van de CO2-belasting per 1 april is en CBC meldt dat zeven premiers oproepen tot een pauze.

Canada heeft een ‘CO2-belasting-en-korting’- of ‘CO2-vergoeding-en-dividend’-regeling ingevoerd, die door Citizen’s Climate Lobby (CCL) breed wordt gepromoot als ‘klimaatinkomen’. CCL is een activistische groepering die de ‘vader van de opwarming van de aarde’ – Dr. James Hansen – heeft laten strijden voor het idee dat een verhoging van de CO2-belasting een verhoging van de CO2-korting betekent. De bewering is dat je meer ‘klimaatgeld’ krijgt in ruil voor een stijgende CO2-belasting, een idee dat door Friends of Science Society wordt betwist in hun video uit 2019 ‘The Roots of Global Warming ’.

De NetZero-opstand escaleert ook nu uit het bewijsmateriaal blijkt dat de Canadese regering niet de volledige due diligence heeft gedaan met betrekking tot de implicaties van haar pogingen om haar federaal vastgelegde klimaatdoelstellingen uit de Overeenkomst van Parijs te bereiken, zoals gerapporteerd in de Western Standard op 17 maart 2024. In plaats van dat Canadezen met succes op weg zijn naar Net Zero, rapporteert het Western Standardartikel het volgende:

“De premier en collega’s in het kabinet praten er consequent over om het leven betaalbaarder te maken voor Canadezen, terwijl ze tegelijkertijd de klimaatdoelstellingen bereiken en de economie laten groeien. Wat de ministers absoluut niet willen, is het publiek vertellen dat het vervullen van de Net-Zero-agenda van hun regering een kwart eeuw van energie- en economische verarming met zich mee zal brengen.”

De Friends of Science Society juicht de gedetailleerde analyse toe van het linkse Canadian Centre for Policy Alternatives, geschetst in dit bericht “Getting to NetZero ”, waaruit blijkt dat Canada’s federaal vastgestelde netto-nuldoelstellingen niet kunnen worden gehaald zonder degrowth en economische afbraak.

Het recente rapport van Robert Lyman, ‘Confronting the Fear of Climate Disasters’  bevestigt de informatie in ‘Climate: The Movie’ – dat de rapporten van het Intergouvernementeel Panel voor Klimaatverandering (IPCC) de beweringen van klimaatactivisten en aanverwante groene organisaties van ernstige klimaatcatastrofes niet ondersteunen.

Voor mensen die op zoek zijn naar meer informatie heeft de Friends of Science Society wetenschappelijke presentaties van een aantal van de geïnterviewden uit ‘Climate: The Movie‘ vermeld op hun website onder ‘Library’ (zie hier) .

***

Over Friends of Science Society
Friends of Science Society is een onafhankelijke groep van aard-, atmosferische en zonnewetenschappers, ingenieurs en burgers die haar 21e jaar viert in het aanbieden van inzichten in de klimaatwetenschap. Na een grondige beoordeling van een breed spectrum aan literatuur over klimaatverandering is Friends of Science Society tot de conclusie gekomen dat de zon de belangrijkste aanjager is van klimaatverandering, en niet koolstofdioxide (CO2).

***

Bron hier.

***