Klimaatverandering boven slagveld Wijtschate bij Ieper, waar de Duitsers en Geallieerden 4 jaar vochten voor een 'schoon klimaat'

Wij moeten dagelijks klimaatmythes doorzagen, omdat men ze ook na ontkrachting blijft herhalen. Vandaag de ‘klimaatoorlogen’ die tot in kerkelijke preken opduiken als ‘Klimaat en Christus: Huiswerk voor de kerk’ in 2010 door Peter Siebe, die ook verwijst naar ‘De Aarde heeft Koorts’.

Foei Peter, Gij zult geen vals getuigenis geven!
De predikant citeert de in 2009 in het orthodox-progressieve NRC Handelsblad geventileerde opinie ‘De klimaatoorlogen zijn al begonnen, en wel in Darfur’. Socioloog Harald Welzer, schrijver van ‘De klimaatoorlogen had hier recht op zijn mening.

Welzer baseerde zich op UNEP-rapport: Sudan, a Post-Conflict Environmental Assessment. Ookk VN-secretaris generaal Ban Ki Moon ging publiekelijk de mist in in 2007 met zijn ‘klimaatoorlogen’. Het hele verhaal leunt op één halve bewering in de summary for policy makers in het IPCC-rapport uit 2007, die ook nog fout blijkt omdat in de Sahel het tegengestelde aan de hand is:

In the Sahelian region of Africa, warmer and drier conditions have led to a reduced length of growing season with detrimental effects on crops. In southern Africa, longer dry seasons and more uncertain rainfall are prompting adaptation measures.

Onze reageerder Harry van Schalkwijk brandde het al effectief af op Volkskrantblog, en wie ‘Living on the Edge, Wetland Birds in a Changing Sahel leest, van Rob Zwarts, Rob Bijlsma en Eddy Wymenga weet ook beter: Het IPCC/UNEP liegt, al blijven ze het in rapporten met dramatische stofstormen recyclen in de hoop dat herhaling de leugen waar maakt.

De neerslag in de Sahel nam TOE en de Sahel VERGROENT. De neerslag correleert met de temperatuur van zeewater in de Atlantische oceaan. KOUDER zeewater in de Westelijke Atlantische oceaan correleert met drogere condities.

Wymenga was dan ook niet te spreken over mensen als Al Gore, die het publiek misleiden door te stellen dat Global Warming het waterpeil van Lake Tsjaad verlaagt. Dit komt door ecologisch mismanagement. Waarmee andermaal blijkt dat klimaatalarmisten deel van het probleem zijn en niet de oplossing.

Kerk gecorrumpeerd door milieuactivisten
Je helpt mensen in de Sahel niet via CO2-emissiehandel en acties voor 350 ppm zoals hippe frisse activisten van ICCO bepleiten samen met Balkenende, maar ook de Wereldraad voor Kerken doet vrolijk mee. Zie hoe Gert Gans via Fair Climate schaamteloos vertelt hoe hij zich in de CO2-aflatenhandel begeeft.

Het verspreiden van donkergroene leugens helpt jullie leegloop niet tegen te gaan, het onderstreept juist de irrelevantie van het moderne christendom.

Huiswerk voor de kerk: Ian Morris, why the west rules for now
Nonsens heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op seculier hoger opgeleiden (wie niet meer in god gelooft, gaat in alles geloven).

Wie een serieuzere analyse wil lezen over de vele diverse invloeden van klimaat op innovaties, volksverhuizingen, schaarste en conflict leze over 15000 jaar menselijke geschiedenis in ‘Why the West Rules for Now’, van de historicus Ian Morris. Die besprak ik hier op Climategate al. En lees Living on the Edge, er zijn genoeg uitdagingen in de ontwikkelingshulp die het prima kunnen stellen zonder klimaatalarmisme. En lees hier hoe de voetafdruk geen enkele relevantie vertoont met de ecologische realiteit, het is een activistenmiddel om geld uit goedgelovige zakken te kloppen.

En als je niet meer gelooft, hou dan de schijn niet meer op en wordt gewoon agnost.