Hoe treffend vanochtend in een interview met de Nijmeegse hoogleraar economie Esther-Miriam Sent in de Volkskrant de quote van econoom Laurence Peter (1919-1990):

Een econoom is een expert, die morgen weet waarom de voorspelling die hij gisteren heeft gedaan, vandaag niet is uitgekomen.

Sluit mooi aan op het recente KNMI colloquium. KNMI-spreker Bart van der Hurk was daarin zo eerlijk aan te geven dat de nationale KNMI-klimaatdoem geen voorspellingen betreft, doch slechts een scenario of nog vager “een plaatje”. Fred Singer antwoordde resoluut op een vraag uit de zaal naar zijn visie op de toekomst: “I don’t do predictions, especially not about the future. I only try to understand and explain the past”.

Maar er is meer intrigerends.

Bijvoorbeeld dat ik bovenstaande “wolfmensachtige” foto van Peter ontdek op de dag dat ik lees dat voor het eerst in 150 jaar een wild rondzwervende wolf in Nederland is gesignaleerd (ja zo slecht gaan moderne economie en natuur samen). En vooral dat ik ontdek dat het Peter Principle dat Sent ook aanhaalt in het interview één van de gevleugelde quotes is op dit blog:

in a hierarchy every employee tends to rise to his level of incompetence.

Wat we natuurlijk vaak zien in de wereld van de klimaatwetenschap waarin ideeën en theorieën en beweringen nauwelijks blootstaan aan de harde toetssteen van de werkelijkheid, waardoor de macht zich richt naar anciënniteit (of erger naar mate van activisme of een combinatie van beide zoals bij James Hansen) in plaats van naar het genie.

Reden te meer om die Laurence Peter serieus te nemen en ook zijn overige gevleugelde quotes hier eens neer te kwakken (ik onderstreep wat me relevant lijkt voor het klimaatdebat):

 1. Everyone rises to their level of incompetence.
 2. Oh, what a tangled web we weave when first we practice to believe.
 3. Competence, like truth, beauty and contact lenses, is in the eye of the beholder.
 4. If you don’t know where you are going, you will probably end up somewhere else.
 5. In spite of the cost of living, it’s still popular.
 6. Against logic there is no armor like ignorance.
 7. America is a country that doesn’t know where it is going but is determined to set a speed record getting there.
 8. An economist is an expert who will know tomorrow why the things he predicted yesterday didn’t happen today.
 9. Equal opportunity means everyone will have a fair chance at being incompetent.
 10. Every man serves a useful purpose: A miser, for example, makes a wonderful ancestor.
 11. Humility is the embarrassment you feel when you tell people how wonderful you are.
 12. If a cluttered desk is the sign of a cluttered mind, what is the significance of a clean desk?
 13. The incompetent with nothing to do can still make a mess of it.
 14. The man who says he is willing to meet you halfway is usually a poor judge of distance.
 15. An intelligence test sometimes shows a man how smart he would have been not to have taken it.
 16. Bureaucracy defends the status quo long past the time when the quo has lost its status.
 17. Democracy is a process by which the people are free to choose the man who will get the blame.
 18. Education is a method whereby one acquires a higher grade of prejudices.
 19. There is no stigma attached to recognizing a bad decision in time to install a better one.
 20. It is wise to remember that you are one of those who can be fooled some of the time.
 21. Originality is the fine art of remembering what you hear but forgetting where you heard it.
 22. Psychiatry enables us to correct our faults by confessing our parents’ shortcomings.
 23. Real, constructive mental power lies in the creative thought that shapes your destiny, and your hour-by-hour mental conduct produces power for change in your life. Develop a train of thought on which to ride. The nobility of your life as well as your happiness depends upon the direction in which that train of thought is going.
 24. Speak when you are angry–and you will make the best speech you’ll ever regret.
 25. A pessimist is a man who looks both ways before crossing a one way street.