Rob van Dorland wist niet hoe hij het had gistermiddag toen hij ineens de sceptische blogger Hajo Smit ontwaardde in het  zaaltje van SnowWorld Zoetermeer waar hij op uitnodiging van PR-bureau Baltus Communications een verhaal hield over de gevolgen van de klimaatverandering voor de wintersport. “Gaan die jongens van Climategate.nl ons KNMI-ers nu ook al stalken als we voor een ongeïnformeerd schaapachtig publiek onze klimaatdoem verkondigen”, moet hij hebben gedacht.

Na afloop van de lezing kwam hij heel vriendelijk op me af en kon ik hem gelukkig bijpraten dat ik na mijn cum laude studie milieuhygiëne specialisatie klimaatmodellering, na drie dagen op het KNMI in 1991 het kantoorbestaan had verruild voor een leven als skileraar en bergwandelgids om pas vele jaren later als blogger in de klimaatarena terug te keren, terwijl ik als internetondernemer in de wintersportbranche aan de kost kom.

Spectaculair
Vervolgens werd Van Dorland weggeroepen omdat het ANP aan de lijn hing. Twee jaar geleden had dit nog tot spectaculaire nieuwskoppen geleid: “KNMI predikt einde wintersport”, maar aangezien ik geen enkel ANP-tje heb zien langskomen, vermoed ik dat Van Dorland het ANP zelf heeft weggewimpeld onder het motto no news here.

Maar wie was nu die idioot?

Ik was het niet, want hoewel geen publicerende wetenschapper, ben ik toch geen leek op het gebied van klimaat. En “idioot” komt van het oud-griekse woord voor “leek”. Eigenlijk is “verstoring door een idioot” nog veel te mild uitgedrukt voor wat er na afloop van Van Dorlands lezing gebeurde. Het deed mij eigenlijk denken aan de situatie onlangs in het concertgebouw. Maar die verstoorder was tenminste nog een eenling met een duidelijk psychiatrisch beeld.

Nee, de vragenronde na afloop van de lezing van Rob van Dorland gisteren, werd wreed verstoord door een verblind sektelid dat volgens Ivo Opstelten mogelijk ook aanspraak zou kunnen maken voor slachtofferhulp (in België is het er al). Ik heb het visitekaartje van de man die met een aan het waanzinnige grenzende stelligheid de volgende “feiten” op Rob van Dorland afvuurde:

 • Binnen enkele decennia zouden we een zeespiegelstijging van 10 meter krijgen en het zou onmogelijk zijn voor Nederlandse waterbouwkundigen Nederland hiertegen te beschermen;
 • Een realistisch te verwachten snelle temperatuurstijging van 3 graden Celsius zou de halve planeet compleet onbewoonbaar maken.

Redding
Het is overduidelijk: deze man is lid van de sekte van the Goracle. Lubos Motl beschrijft haarfijn hoe deze mensen in een volledig eigen realiteit leven, een realiteit waartoe je op 14 september in het kader van Gore’s Climate Reality Project – al was je eerder wel eens aan het twijfelen geraakt – toch nog herdoopt en dus gered kunt worden.

Dus wat deed ik? Ik besloot Van Dorland NIET zelf te gaan bestoken met de volgende vragen:

 • Waarom meldt hij slechts het IPCC standpunt en vergeet hij te melden dat er net een aanvullend klimaatrapport is verschenen van het NIPCC terwijl het KNMI zelf net heeft verkondigt dat je als wetenschapper de plicht hebt alle nog bestaande onzekerheden te communiceren (zie artikel)?
 • Waarom spreekt hij meer specifiek over schattingen voor de klimaatgevoeligheid voor CO2 tussen 2,5 en 6 graden Celsius, terwijl in de wetenschappelijke literatuur juist duidelijk is dat er heel veel te zeggen valt voor een klimaatgevoeligheid van slechts 1 graad? (zie boek Staat van het Klimaat)
 • Waarom erkent hij wel dat het KNMI over korte tijdschalen van seizoenen of enkele jaren niet bij machte is de trend te voorspellen, maar dat men wel absoluut zeker is hoe het klimaat tussen 2090 en 2100 zal zijn tot en met regionale kaarten (Europa) van de nieuwe temperatuur- en neerslagverdeling?
 • Waarom toont hij wel een slide met de belangrijke factoren van natuurlijke variatie: vulkanisme, oceaancycli en zonneactiviteit, maar verzwijgt hij dat zelfs IPCC-wetenschappers als Mojib Latif ruiterlijk erkennen dat deze natuurlijke variatie de CO2 opwarming de komende decennia wel eens geheel te niet zou kunnen doen?
 • Waarom praat hij alleen over Total Solar Irradiance en noemt hij niet de recente grote doorbraken op het gebied van de wolkenhypothese van Svensmark en Kirkby? (Pik op dit gebied dit WSJ artikel ook ff mee) en de mogelijkheid dat de CO2-klimaatgevoeligheid nog eens drastisch naar beneden zou moeten worden bijgesteld als de wolkenhypothese definitief wordt bevestigd?
 • Waarom toont hij plaatjes van regionale klimaatverandering zonder eerlijk te noemen dat deze zeer onbetrouwbaar, zo niet totaal waardeloos en nutteloos zijn?
 • Waarom noemt hij niet dat er sinds 1995 mondiaal gezien geen significante opwarming meer is?
 • Waarom neemt hij niet de moeite met zijn collega’s in de Alpenlanden te corresponderen om het wintersportpubliek te trakteren op echte sneeuwdata en echte relevante informatie?
 • En zo kan ik nog wel even doorgaan…

Al deze vragen brandden dus op mijn lippen toen ineens dat sektelid in volle overtuiging en met morele verontwaardiging zijn baarlijke nonsens op Rob van Dorland afvuurde. Wat mij meteen deed denken aan wat Bart van der Hurk onlangs zei, dat Greenpeace ook nog wel eens bij het KNMI aan de lijn hing met de vraag of het allemaal wat minder genuanceerd kon misschien.

Het was grappig om te zien hoe de aanval Van Dorland in verwarring bracht. Je voelde dat rationeel bij hem alle stoppen doorsloegen en hij als wetenschapper innerlijk huilde om zo veel verblinding, maar tegelijk dat hij als activistische carrièrewetenschapper toch ook een medestander in deze man ontwaardde.

Op dat moment besloot Van Dorland te “redden” uit de handen van het sektelid. Ik stond op en sprak:

Ik wil heel graag Rob van Dorland even bijvallen ….. blablabla…. Rampstorf …. 18cm per eeuw …. has never been, will never be true…. [korte stilte] en nu had ik zelf nog een paar vragen aan Van Dorland.

Van Dorland nog niet wetend of ik de meeting als KNMI-stalker of als wintersportprofessional bezocht, kapte handig af met:

Nee dat doen we niet, want ik ben hier de spreker.

Om zich vervolgens tot een andere vragensteller te richten waarna organisator Marcel Baltus Van Dorland bedankte voor zijn bijdrage. Ik bleef met een zeer plezierig gevoel achter precies op het juiste moment, met precies de juiste stemverheffing en exact de juiste intonatie, precies raak te hebben geschoten, zonder mezelf in een lastig parket te hebben gebracht en zonder de clichématige scepticus uit te hangen.

Gisteravond hoor ik bij Knevel & Van der Brink de goedlachse oorlogsverslaggever en boekauteur Rudy Vranckx zeggen over de leider van de Britse Defence League zeggen: “Ik begrijp dat niet. Waarom die confrontatie zoeken”. En dat kwartje viel! Ik neem me nu ook voor altijd tai chi toe te passen: ontspannen blijven glimlachen en werken met de energie van de tegenstander.

De naam van het verblinde sektelid is bij mij bekend, maar publiceer ik niet uit piëteit met dit slachtoffer voor wie dankzij de voorzet van Ivo Opstelten misschien toch nog hoop is.