De wekelijkse beschouwing van Jan van Friesland.

Climategate.nl doet niet aan ostentatieve prijstoekenningen en andere publicitaire zelfbevlekking waar het in wezen draait om witte wijn en lekkere hapjes. Er is ook geen geld voor. Toch, als zo’n happening zou moeten plaatsvinden en iemand eerbetoon zou verdienen, dan is het Alexander Kops (1984), voormalig leraar Duits. Hij heeft Klimaat en Energie in zijn portefeuille bij de PVV. Eerst maar even Kops over zichzelf, zoals dat hoort bij prijstoekenningen vandaag de dag:

‘Taal is een passie van mij; ook in de politiek komt dat tot uiting. Ik heb Duits gestudeerd en schrijf in mijn vrije tijd graag poëzie. Naast mijn werk als volksvertegenwoordiger is ook mijn gezin heel belangrijk voor mij. Ik kijk er altijd naar uit om na afloop van een debat weer huiswaarts te gaan: naar mijn vrouw, dochter en poes.’

U ziet, het is een gevoelige gezinsman die een duidelijke rangorde aanbrengt in wat voor hem belangrijk is. Poes hoort inderdaad op de laatste plaats, klimaatrealisme staat bij deze parlementaire ijveraar voorop zoals het hoort. In wezen is Kops een backbencher, hij zal in de trein niet worden herkend, noch op straat uitgefloten. Hij is eerder een anonieme verzetsman, onzichtbaar maar onontbeerlijk voor de beweging. In de leraar Duits die in hem huist moeten we een karakterologische gedrevenheid vermoeden, die ook zo herkenbaar was in de leraar Duits Otto den Beste, gespeeld door VPRO’s Wim de Bie. Hij citeerde onophoudelijk Goethe:

‘Het ware grote verheft ons boven onszelf en licht ons voor als een ster.’

Jan van Friesland.

Een belangrijk parlement markeringsmoment was Kops’ zijn bijdrage in 2021 in de kamer ‘tegen de klimaatgekte van Timmermans’ door de vergelijking te maken met de uitstoot van China: wat wij in een heel jaar uitstoten, stoot China in nog geen week uit en wat wij allemaal aan uitstoot beperken dat doet China in drie uur teniet. Wie Kops zijn krachtige betoog wil aanhoren op deze eerste kerstdag, zie boven.

Vijf dagen geleden diende Kops nog een motie in om de vijftien miljoen euro die Rutte in Dubai in een vaag klimaatfonds deponeerde, onmiddellijk terug te storten. U moet trouwens niet verbaasd opkijken als deze hardwerkende Alexander Kops nog eens als minister van Klimaat en Energie op het bordes zal staan. Mogelijk is de toekenning van de klimaatrealisme-bokaal 2023 een steuntje in de rug.

***