Kabinet zicht volledig kwijt op kosten klimaatbeleid

Luxe pinautomaat voor klimatocraten, onder Cramer zonder opnamelimiet

Constateerde ik eerder al dat Henk Bleker (CDA) de PVV voorloog over visserij omdat zijn ambtenaren onjuiste informatie leveren (die van Han Lindeboom van Imares). Bleker’s CDA-collega en Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu Joop Atsma past de kunst van het weglaten toe bij de beantwoording van Kamervragen van de PVV over de kosten van CO2-beleid.

Wie beter kijkt, zoals in het rapport van de Algemene Rekenkamer over subsides aan ‘duurzaam’ ziet dat tenminste 8 miljard euro’s ontbreken op de door ambtenaren van het Ministerie aangeleverde beantwoording van Kamervragen.

Dat komt omdat ministeries die klimaatkosten bij zogenaamde Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) onderbrengen, als Agentschap Nl. Daardoor vallen ze van de directe begroting van de departementen weg, en LIJKT het alsof de overheid minder uitgeeft.

Klimaatlekkage in Schatkist
Sterker nog, Atsma antwoordt eigenlijk dat hij geen flauw idee heeft hoeveel de ELI-ambtenaren strooiden met belastinggeld. De schatkist lijdt dus aan klimaatlekkage. Met zo’n informatievoorziening aan de Volksvertegenwoordiging heeft een democratie ook weinig zin meer. Zullen we deze 4-jaarlijkse toneelvoorstelling maar afblazen Joop?

Wat wil het Ministerie wel prijsgeven?
Richard de Mos (PVV) vroeg:

Kunt u voor elk departement een gedetailleerd jaaroverzicht geven van de kosten in euro’s aangaande genomen maatregelen en heffingen ten aanzien van het klimaatbeleid of beleid om klimaatverandering tegen te gaan vanaf het moment dat het IPCC werd opgericht in 1988?

Atsma (CDA) antwoordt:

DE GEVRAAAGDE INFORMATIE IS NIET OVER ALLE JAREN BESCHIKBAAR.(lees, mijn ambtenaren waren niet bereid dit uit te zoeken en naar waarheid te rapporteren) Een overzicht van de beschikbare middelen voor de periode 1998 tot 2011, waarbij ook de gelden voor klimaatmitigatiemaatregelen van andere departementen zijn opgenomen, staat in de begroting van VROM van 2005 (Atsma, dat is van ZES JAAR GELEDEN, TERWIJL HET ONDER CRAMER PAS ECHT DE SPUIGATEN GING UITLOPEN)


(uitgavenbudgetten; vergaderjaar 2004-2005, 29800-XI, nr 1, Tabel B.2 bijlage 5 Voortgang klimaatbeleid 2004). Voor de gedetailleerde cijfers voor de genoemde periode verwijs ik naar deze begroting. Het relevante onderdeel is als bijlage bij deze antwoorden gevoegd. Na 2005 zijn dergelijke overzichten niet meer in de begroting opgenomen. (lees: zijn wij het zicht op de klimaatuitgaven volledig kwijt geraakt)

De totale beschikbare middelen per departement over de periode 1998 t/m 2011 zijn hieronder samengevat:

EZ 960,9 miljoen euro
LNV 13,6 miljoen euro
V&W 45,4 miljoen euro
VROM 685,6 miljoen euro
FIN 95,8 miljoen euro

De kosten voor de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) zijn niet in deze begroting opgenomen. De kosten bedragen vanaf 2005 gemiddeld 5 miljoen euro per jaar voor het EU emissiehandelssysteem (ETS). Over de periode 1988-2005 zijn geen kosten gemaakt, omdat ETS op 1 januari 2005 is gestart.

Het CBS is bezig met een project Adaptatie- en mitigatiekosten van de overheid. In dat project worden terugkijkend naar een beperkt aantal jaren (periode 2005-2009), deze gegevens gepubliceerd. Dit zal naar verwachting medio 2012 gebeuren.

Waar zijn de MEP-subsidies gebleven?
Opgeteld zou je dan op slechts anderhalf miljard euro komen, ongeveer wat men nu bij Defensie weghaalt en Cultuur. Maar dat klopt niet. Ik berichtte al over de ongeveer 8 miljard euro aan subsidies die richting onrendabele wisselvallige energie (‘duurzaam’) gingen onder Cramer en Van der Hoeven (CDA). Het ENIGE argument is daar om de gemiddelde wereldtemperatuur tussen 1961 en 1990 constant te houden, of iets in die CO2-geest.

Zoals Offshorewindparken die Bard mag bouwen boven Schiermonnikoog en de CDA-molens in Natura 2000-gebied Steile Bank rondom Urk. Getallen die de Algemene Rekenkamer wél kent, maar Joop Atsma plotseling niet als hij het Parlement moet informeren. We citeren nu – Atsma, laat ik je even helpen- de Algemene Rekenkamer

Het gaat voor 2010 om een totaal van maximaal € 8 147 miljoen aan
verplichtingen. Deze verplichtingen zijn het gevolg van:

 • de openstelling van de SDE voor 2010, exclusief Wind op Zee, met een subsidieplafond van € 1 955 miljoen (EZ, 2009b);
 • een aparte tender binnen de SDE voor windenergie op zee, met een subsidieplafond van € 5 312 miljoen (EZ, 2009c);
 • een aanpassing van de SDE met een geschat totaal van € 880 miljoen (EZ, 2009h).

De verdwenen MEP-subsidies (Van Geel, ook CDA), die nu in de houtkachel van Essent (Amercentrale) worden verstookt met een snelheid van ongeveer 5000 euro per uur. Een spoor waar ik op kwam dankzij wijlen Van Andel. Ook niet. De enige manier die ik kan voorstellen waarom deze kosten voor DEZE PERIODE (tot 2011) niet zijn opgenomen, is omdat ze mogelijk zijn uitgesmeerd over de begrotingsperiode tot 2020. Toch zijn dit wel degelijk gemaakte klimaatkosten voor CO2-beleid.

  Formeel liegt Atsma dan niet, maar natuurlijk zijn dit betalingsverplichtingen die de overheid met de klimatocratie is aangegaan in de periode waarover de PVV vragen stelt.

Nog een voorbeeld, het ministerie claimt totaal niet te weten hoeveel personeel er met CO2-beleid is gemoeid.
De Mos vraagt:

Kan van elk departement worden aangegeven hoeveel fte er gemoeid zijn met ambtenaren die zich (deels) met het vraagstuk rond de klimaat verandering bezighouden en wat de totale loonkosten hiervoor zijn op jaarbasis sinds 1988?

Atsma antwoordt:

De precieze informatie op jaarbasis over de inzet van fte’s op de verschillende onderwerpen binnen de departementen is over de gevraagde jaren niet te geven. (lees, mijn ambtenaren hadden geen zin om dat uit te zoeken) Fte’s worden over verschillende begrotingsonderdelen en operationele doelen ingezet en zijn niet rechtstreeks aan de onderwerpen te relateren.

Dit is niets minder dan één grote middelvinger naar de volksvertegenwoordiging. Dag boze burgertjes, doei doei.

Kosten CO2-emissiehandel bedrijfsleven 800 miljoen euro per jaar
Enige indicatie voor extra kosten die het bedrijfsleven moet maken voor CO2-beleid zijn die van emissierechten. Die moeten energiebedrijven inkopen om uitstoot te compenseren (op papier), om die extra kosten vervolgens naar burgers door te rekenen. Een klimaatschaduwbelasting sinds 2005 van 6 maal 800 miljoen euro. Als we Atsma’s opgave kunnen geloven. Maar je kunt in onze lobbycratie bestuurders dus niet geloven.

CDA-bestuurders tik van de windmolen
Dat Atsma een tik van de windmolen heeft gekregen blijkt andermaal uit dit antwoord:

De relatie tussen uitgaven in het kader van klimaatbeleid en effecten op trends in temperatuurreeksen en trends in verminderde zeespiegelstijging kunnen pas op langere termijn zichtbaar worden.

en the horror:

… klimaat, energie en milieu kunnen sterk met elkaar samenhangen.

  Er zit niets anders op dan dat we onze Joop Atsma de komende tijd eens helpen om eerlijker te zijn. Daarom doe ik in volgende blog een boekje open over de schaamteloze promotiecampagne van VROM om klimaatkoningin Jacqueline Cramer in de markt te zetten als ‘daadkrachtig bestuurder’. Dat kostte ook de nodige euro’s.

Dat CO2 veel mensen laat profiteren zonder enige verantwoording is niet mijn mening, maar een constatering van die zelfde Algemene Rekenkamer: zij lieten vorig jaar al zien dat volslagen onduidelijk is waar alle klimaatsubidies naartoe verdampen

We hebben de minister nogmaals op het risico van budgettaire onbeheersbaarheid willen wijzen, omdat dat bij de uitvoering van de MEP destijds juist een probleem was. De MEP werd uitgevoerd door een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). In het geval van een zbo worden de uitgaven niet via de departementale begroting verantwoord en onttrekken ze zich, zonder extra maatregelen, aan het zicht.

Ach, laten we positief blijven….

Door |2011-09-14T17:52:46+00:0014 september 2011|24 Reacties

24 Comments

 1. Andre van Delft 14 september 2011 om 13:28 - Antwoorden

  Kosten zijn ook verdiensten. Elke euro die de CO2 hoax kost, wordt ook ergens verdiend. De vele gigaeuros (G€) die belanghebbenden verdienen, zorgen voor een gigasterke lobby. Een flink deel van het geld gaat naar propaganda. Zolang het volk dom genoeg blijft, houdt dit systeem zich in stand.

 2. Rypke Zeilmaker 14 september 2011 om 14:36 - Antwoorden

  Precies, je kunt stemmen wat je wilt maar als je uitrekent dat er zeker een tienvoud van wat Atsma opgeeft is uitgegeven aan klimaatprop, zie je dat dit geen enkel effect heeft

  15 miljard euro tegen een onbezoldigd blogje

 3. Hajo Smit 14 september 2011 om 15:07 - Antwoorden

  Denk eens aan het volgende gedachtenexperiment:

  Scenario A

  Er komt ineens 1 miljard euro vrij voor alarmistische propaganda en CO2 mitigatie en adaptatie maatregelen. Zouden we er ook maar iets van merken? Zou het iets toevoegen aan het bestaande miljardenverslindende gekrakeel?

  Scenario B

  Er komt ineens 1 miljard euro vrij voor sceptische vorming van burgers, anti-propaganda tegen de milieubeweging en realistisch milieu en klimaatbeleid. Zou dit niet een totale ommekeer in alle communicatie betekenen? Zouden mensen niet van hun stoel vallen van wat ze dan horen en lezen?

  Scenario C

  Er komt ineens 1 miljoen euro vrij voor sceptische vorming van burgers, anti-propaganda tegen de milieubeweging en realistisch milieu en klimaatbeleid. Zou dit niet een totale ommekeer in alle communicatie betekenen? Zouden mensen niet van hun stoel vallen van wat ze dan horen en lezen?

  Het feit dat de drie nullen bij scenario B en C eigenlijk niet uitmaken zegt genoeg. Wat jullie?

 4. Boels069 14 september 2011 om 15:15 - Antwoorden

  En de regering maar maar wijzen naar de frauderende Grieken (terecht overigens).

  Wat een zooitje.

 5. Theo Wolters
  Theo Wolters 14 september 2011 om 15:32 - Antwoorden

  Hear hear Hajo.

  Een droeve constatering.

 6. De woedende kok 14 september 2011 om 16:15 - Antwoorden

  Simon Rozendaal heeft anders ook goed nieuws: Betuwelijn wordt weer rendabel door Duits kolentransport. Geweldig toch?
  11,19% slechts is mijn stroom duurder geworden in 2011. Dat is gebaseerd op mijn maandtermijn. Ik vind het momenteel energietechnisch niet meer verantwoord om het feit dat ik het afgelopen jaar zo'n 15% minder stroom heb afgenomen te verdisconteren.
  Geen dank, ik kom wel een keer een bakkie bij jullie doen.

  Verder ben ik van mening, maar dat hoort geloof ik in den ander draadje, dat de witneuslibelle in de soep hoort.

 7. Marcel Crok 14 september 2011 om 16:26 - Antwoorden

  Rypke, Atsma is staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, niet van ELI.

 8. Turris 14 september 2011 om 17:40 - Antwoorden

  Wat is de relatie tussen Griekenland in de EU en het CO2-beleid?

  Beiden zijn tot op heden uitsluitend negatieve economische aanjagers (geweest)

  Beiden hebben bewezen onnuttig te zijn.

  Beiden zijn gebaseerd emotionele politieke ineffectieve ideologieën van "voorzorg en solidariteit".

  Beiden zijn gericht op het slechts rondpompen van schaars belastinggeld, met als feitelijke achtergrond "verdeling van de welvaart".

  Beiden hebben een grondslag van het overdragen van nationale soevereiniteit en beleid aan een supranationaal bestuurslichaam.

  Last but not least : CO2-beleid is met hoge waarschijnlijk echt over als Griekenland failliet gaat.

 9. Rypke Zeilmaker 14 september 2011 om 17:43 - Antwoorden

  Ik meende dat Infrastructuur en Milieu als staatssecretariaat weer onder ELI viel: het klinkt zo marginaal als ee soort tijdelijk hobbythema dat onder ee ministerie valt, maar dan heb ik me daarin vergist

 10. De woedende kok 14 september 2011 om 18:31 - Antwoorden

  http://pauwenwitteman.vara.nl/index.php?id=2119

  Goed initiatief van de VARA:

  "KrautSorsing"

  Men vraagt om positieve, prikkelende input. Dat moet wel lukken lijkt me.

  Dus iedereen vanavond even in de pen.

 11. Frank BvH 14 september 2011 om 18:36 - Antwoorden

  M.i. is dit weer eens een voorbeeld van pure demagogie. Om eea diffuus te maken bestaat er oa het FES fonds, het provinciefonds en de HGIS gelden. Ook wordt er via Brussel subsidiegeld rondgepompt.

 12. Turris 14 september 2011 om 18:59 - Antwoorden

  Interessant is constatering en de theorie van een 4de macht in Nederland.

  Wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht, zijn de 3 democratische en gescheiden machten door Montesquieu. Westerse democratieën op de wereld danken hun landsbestuur daar aan.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Montesquieu

  In Nederland is de links gepolitiseerde macht van de politiek voorgeselecteerde ambtenaren de 4de macht. Top ambtenaren die werden geselecteerd op hun politieke partij / kleur. Die bepalen de klimaatpolitiek/CO2-beleid in zeer grote mate!

  De geschiedenis verhaalt dat na de WOII oorlog, in 1946 er de grote ambtelijke zuivering was! Foute ambtenaren kwamen toen niet meer in aanmerking voor een rijksbetrekking.

 13. Realist 14 september 2011 om 22:52 - Antwoorden

  Bij deze de oproep aan de PVV en de VVD om stas Atsma het vuur aan de schenen te leggen. Want dit antwoord is gewoon een wanprestatie, grenzend aan werkweigering, een bewust verkeerd informeren van de 2e kamer. En de analyse van Rypke is ontluisterend.

  We zijn giga aan het bezuinigen. Er is de grootst mogelijke ophef over het korten van de PGB (150 – 225 milj/jaar), cultuur (200 miljoen/jaar), publieke omroep (200 miljoen/jaar).

  Laat staan de ophef over Griekenland. Waar NL nu in totaal 5 miljard in 8 jaar moet betalen (600 miljoen/jaar).

  En dan laten we deze ongelooflijke geldsmijterij van 8 MILJARD/JAAR (als het getal van Rypke klopt, en daar ga ik van uit) lekker onder het kleed geveegd worden. Doofpotje, onder de pet, omerta?

  Complete waanzin. Zoveel geld voor een resultaat dat in ppm's CO2-concentratie echt onmeetbaar klein is.

  Een zichzelf respecterend parlementslid, met enig gevoel voor timing en PR, moet nu in de hoogste boom klimmen om hier heel grote stampei over te maken, de extra zeteltjes in de peilingen liggen voor het oprapen.

  Kom op De Mos, Nepperus, de Leegte, jullie kunnen het!

 14. De woedende kok 15 september 2011 om 10:47 - Antwoorden

  U heeft nog TWEE dagen om mee te schrijven aan de troonrede!

  http://pauwenwitteman.vara.nl/index.php?id=2119

 15. LeClimatique 15 september 2011 om 14:11 - Antwoorden

  De Mos is ontevreden over de antwoorden, mede omdat Atsma wel een verband ziet tussen milieu, energie en klimaat maar dus niet die kosten heeft genoemd. De Mos verwijst zelfs naar dit artikel!

  http://www.pvv.nl/index.php/component/content/art

 16. Jerry 15 september 2011 om 17:32 - Antwoorden

  Misschien moet De Mos ook eens vragen gaan stellen over de kosten van vandalisme bij voetbalwedstrijden. En of die rekening niet bij de voetbalclubs zelf neergelegd kan worden. Dat scheelt de overheid een hoop geld en dan heb ik het nog niet eens over de maatschappelijke schadegevolgen, zoals een stel lopende vandalen op een snelweg.

 17. DWK 19 september 2012 om 16:07 - Antwoorden
 18. Rypke 19 september 2012 om 23:22 - Antwoorden

  Yep DWK en het CBS geeft niet eens het volledige bedrag. IN 2012 looft Agentschap.nl liefst 1.7 miljard euro staatsteun uit aan niet renderende energievormen, om het klimaat te redden

Geef een reactie

Solve : *
7 × 12 =


Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK