KNAW klimaatbrochure was geen eenmalig incident

Prof. Robbert Dijkgraaf

KNAW  ziet de splinter in het oog van frauderende Stapel…

Dijkgraaf was afgelopen maandag  in DWDD wederom naar de studio “gedagvaard” om namens de wetenschappelijke gemeenschap het uitdijende schandaal rond de antivlees vakgroep van de Tilburgse universiteit van commentaar te voorzien. Hij was daarbij uitgesproken negatief over het bijna onvoorstelbare wetenschappelijke wangedrag van Stapel. En erg geruststellend was hij niet: dit soort fraudes komt in elke tak van wetenschap voor!

Al met al vond ik deze houding toch aanmerkelijk beter dan die bij zijn vorige aantreden: pas als je de volle ernst van de zaak erkent en deze niet vergoeielijkt, wek je de indruk dat er iets van zelfreinigend vermogen bestaat in de wetenschap.

De IAC en PBL onderzoeken naar de (climate)gates

Dit brengt me op de houding van de KNAW in de discussie over de (klimaat-) wetenschap na climategate. De bijeenkomsten daarover (zie mijn blogs over VVM, VROM, en VU connected) en de rapporten van het PBL en de IAC over climategate, allemaal bemand door de groep wetenschappers met als kern Robbert Dijkgraaf, Louise  Fresco en Maarten Hajer, nam zeer eenstemmig de positie in dat er weliswaar fouten gemaakt waren, maar dat de eindconclusies van het IPCC overeind bleven.               

Dat was zeer misleidend, want de scope van de onderzoeken was beperkt tot een klein deel van het IPCC rapport. De onderzoeken kwamen met behoorlijk stevige kritiek op de methodes waarmee dit deel tot stand gekomen was, waardoor de bekende fouten zoals gletsjergate er waren ingeslopen. Daaruit zou men kunnen afleiden dat de rest van het rapport, dat op dezelfde manier tot stand gekomen was, ook wel de nodige ernstige fouten zou bevatten. Een goed rapport zou concluderen dat aanvullend onderzoek naar de rest van het IPCC rapport en de eindconclusies zeer wenselijk was.

Maar niets daarvan: zowel PBL als KNAW kopstukken benadrukten bij elke gelegenheid dat de IPCC hoofdconclusies overeind bleven. Terwijl daar geen enkel onderzoek naar gedaan was!

Ongeëvenaarde prestatie van het IPCC

Hieraan werd dan ook telkens nog toegevoegd dat het IPCC een ongeëvenaard goede prestatie geleverd had door in het uiterst moeilijke klimaatdebat toch in recordtijd te komen tot een eenduidig advies aan de regeringen annex opdrachtgevers. Dat hierbij de wetenschap door politieke processen het loodje gelegd had werd zelfs toegegeven, maar dat was vreemd genoeg geen reden om deze uitspraak in te trekken…

Deze opstelling van de KNAW had helemaal niets met wetenschap te maken, maar alles met het uit de wind te houden van de sjoemelende mainstream klimaatwetenschappers. Geen greintje zelfkritiek of wetenschappelijk zelfreinigend vermogen, en een onbegrijpelijke wanprestatie van de KNAW leiding. Hoe kun je in je alarmistische ijver zó het belang van zuivere wetenschapsbeoefening uit het oog verliezen in een zo belangrijke kwestie met zoveel en zo heftige wetenschappelijke tegenstellingen? En hoe kun je denken daar de wetenschap überhaupt een dienst mee te bewijzen?

De KNAW brochure

Deze partijdige opstelling van de vooraanstaande KNAW officials kwam onlangs in de volle schijnwerpers te staan bij het uitkomen van de KNAW Klimaatbrochure. Deze pretendeerde nadrukkelijk de harde feiten over het klimaat weer te geven, de zaken waar de wetenschap het over eens is. Maar vervolgens werden kritiekloos de IPCC standpunten als de harde waarheid verkondigd.

Een storende bijkomstigheid was dat deze brochure geacht werd het verslag te zijn van de vierde bijeenkomst na climategate in Nederland, georganiseerd door de KNAW, waarbij wetenschappers van beide kampen een dag constructief overleg hadden gevoerd. Dit maakte de eenzijdige brochure extra stuitend.

Er brak meteen na het uitkomen een storm van kritiek los, die al na twee weken resulteerde in een brief aan de KNAW van 23 vooraanstaande wetenschappers en bij het klimaatdebat betrokken sceptici, waarin gewezen werd op de wetenschappelijke onhoudbaarheid van dit document, en op intrekking aangedrongen werd. Ik schreef er zelf deze en deze vlammende blogs over.

Er zijn dermate ernstige wetenschappelijke kritiekpunten op de brochure, en ook zo veel, dat het onbegonnen werk is deze allemaal te weerleggen. Er is mijns inziens geen andere optie dan intrekking, wanneer men als KNAW nog langer wil pretenderen de zuivere wetenschap hoog in het vaandel te hebben staan.

Maar er is bijna een maand voorbij gegaan zonder dat er iets gebeurd is, en intussen ligt dit aantoonbaar misleidende en onwetenschappelijke werkje nog steeds bij de Tweede Kamer als het standpunt van de Nederlandse wetenschappelijke gemeenschap. Niets dat erop wijst dat de KNAW ook maar een seconde overweegt om het terug te trekken.

Dijkgraaf over zuivere wetenschap in DWDD

Het jarenlange schoonvegen van het straatje van de klimaatwetenschappers door de KNAW en de openlijke misleiding in de Klimaatbrochure smeken er gewoon om gespiegeld te worden aan de opstelling van Dijkgraaf in DWDD over het wetenschappelijke wangedrag van Stapel.

Van Nieuwkerk en Mulder stelden de juiste vragen:

(DWDD) Heeft er niet één keer eens een collega een tegenstuk geschreven, of geroepen “dit is onzin”? In hoeverre hebben zijn directe collega’s ooit kritisch naar hem gekeken? Die zijn toch bij uitstek in staat zo’n fraude te herkennen?

(Dijkgraaf) Er zijn een aantal elementen waar we heilig in geloven in de wetenschap:

Kritisch zijn, open zijn, dingen met elkaar delen, kritisch naar onszelf kijken en ook naar onze collega’s. Dat is duidelijk niet gebeurd in Tilburg, en er is ook niet een sfeer geschapen waarin dat kon. Met zijn allen moeten we het ons als wetenschap aanrekenen als die sfeer er niet is.

(DWDD) Rekent u het zichzelf aan?

(Dijkgraaf) Dit soort extreme fraudegevallen komen in allerlei terreinen van de wetenschap voor. Ook in natuurkunde is het gebeurd. Sommige dingen vinden we vanzelfsprekend, zoals dat iedereen ethisch is en dit soort scams niet kan volhouden, maar dat blijkt nu dus duidelijk niet zo te zijn. Tilburg is er vanuit de KNAW nog op gewezen: juist die sociale psychologen gaan op hun data zitten en willen ze niet delen. Dat moet echt veranderen!

…maar niet de balk in eigen oog

Alle verwijten van Dijkgraaf aan Stapel en zijn collega’s, blijken één op één van toepassing op de KNAW:

Er zijn 23 collegae die een tegenstuk tegen de brochure geschreven hebben, omdat ze bij uitstek in staat zijn om fouten te herkennen. Maar de KNAW negeert alle kritiek op haar alarmistische opstelling.

De KNAW is weliswaar kritisch naar Stapel, maar zeker niet naar zichzelf. De brochure bevat zoveel wetenschappelijke misvattingen dat het amper voor te stellen is dat er iemand met enige kennis van zaken kritisch naar gekeken heeft.

Door alle sceptische kritiek op de mainstream consequent te negeren en deze brochure niet in te trekken schept de KNAW ook bepaald geen sfeer waarin kritisch naar zichzelf gekeken wordt. En dat mag ze zich van mij bepaald sterk aanrekenen!

Dan een hele mooie: “Sommige dingen vinden we vanzelfsprekend, zoals dat iedereen ethisch is en dit soort scams niet kan volhouden”. Het blinde vertrouwen van de KNAW in het IPCC berust dus blijkbaar op een ongelooflijke naïviteit.

Profetisch is het vervolg: “maar dat blijkt nu dus duidelijk niet zo te zijn.”

Het houdt maar niet op: “Tilburg is er vanuit de KNAW nog op gewezen: juist die sociale psychologen gaan op hun data zitten en willen ze niet delen. Dat moet echt veranderen!”

Maar de wetenschappers van het Hockeyteam achter het IPCC mogen uiteraard wel hun data achterhouden, zoals Mann vandaag weer bij de rechter heeft geprobeerd af te dwingen.

Ontspoorde wetenschapper vs ontspoorde KNAW

Het gedrag van Stapel is uiteraard uiterst laakbaar, maar er is in elke beroepsgroep wel eens iemand die helemaal ontspoort. Veel ernstiger is het wanneer dit structureel wordt zoals in het geval van de opstelling van de KNAW in het klimaatdebat.

 

.

Door | 2012-01-28T01:01:15+00:00 4 november 2011|22 Reacties

22 Reacties

 1. Turris 4 november 2011 om 08:44- Antwoorden

  Het meten met twee verschillende maten is een opvallend kenmerk bij vele religies, hun dominees en hun kerkgangers.

  Ook dus bij de IPCC-AGW-klimaat-religie door de KNAW-voorzitter Dijkgraaf.

 2. De Woedende Kok 4 november 2011 om 10:43- Antwoorden

  Een beetje humor op z’n tijd kan geen kwaad:

  “Van Nieuwkerk en Mulder stelden de juiste vragen:”

  Van Nieuwkerk is uitstekend op de hoogte en weet precies wanneer hij zijn hooggeleerde gast welke vragen kan stellen zonder hem in verlegenheid te brengen.

  Die tafel moet morgen wel weer vol nietwaar.

  Jan Mulder?

  Herinnert u zich nog de oh’s en ah’s toen bekend werd dat Eric Cantona Wittgenstein las?

  Hoe vaak heb ik niet gezien dat Mulder terplekke de temperatuur peilde alvorens “stelling” te nemen? Een nepkok is het. Een marketingproduct. Een voeballer die boeken leest en de pen roert bovendien!

  Met zo’n doorleefde kop wek je blijkbaar het vertrouwen van de kijker. Het moet wel waar zijn wat ie zegt.

  Het liefst zou hij in de huidige tijden natuurlijk eens flink de gesel leggen over “de bankmoraal” en het tuig dat de financiële markten bestiert. “Iets” weerhoudt hem daarvan, blijkbaar. Jan, over het bankwezen zal je hem niet horen. En ook zijn tafeldames en –heren laten hem keurig met rust.

  Zo, dat was dan mijn ergernis van de maand tot en met maand min tachtig. Want deze goedkope inteeltkliek bepaalt nu al zo’n jaar of 8 wat ’s morgens de gespreksonderwerpen zijn bij de koffieautomaat.

 3. baksteen 4 november 2011 om 14:09- Antwoorden

  Zo, die zit. Dijkgraaf moet naast het bord voor zijn hoofd wel hele diepe zakken hebben voordat hij dit artikel er in gestoken krijgt.

  Blijven schrijven Theo, men kan dit niet blijven negeren.

 4. Yves Vanden Bosch 4 november 2011 om 14:38- Antwoorden

  Mensen die hun terecht bezorgdheid uitdragen zijn geen "alarmisten".

 5. Ivo 4 november 2011 om 15:35- Antwoorden

  Mensen die bewust gegevens zo presenteren dat naïeve (of onder geïnformeerde) burgers en politici zich gedwongen voelen om maatregelen te treffen wel.

 6. Yves Vanden Bosch 4 november 2011 om 17:37- Antwoorden

  Als ik zie dat iemand "dromend" afloopt op een paal en er onvermijdelijk mee in botsing zal komen zal ik wel degelijk en zeer bewust de persoon verwittigen uit een terechte bekommernis. Het kan zijn dat de naïeve dromer zich dan inderdaad gewongen voelt om maatregelen te nemen. Als ik iets anders zou doen zou ik een verrekte pervert zijn.

 7. De Woedende Kok 4 november 2011 om 17:42- Antwoorden

  Zo denk ik er ook over Yves, dus weg met die windmolens.

 8. TINSTAAFL 4 november 2011 om 18:00- Antwoorden

  Als ik zie dat iemand “dromend” afloopt op een paal en er onvermijdelijk mee in botsing zal komen

  Ik zie meer in deze AGW analogie.

 9. C.W.Schoneveld 4 november 2011 om 19:31- Antwoorden

  @ Yves

  Die paal staat helemaal niet boven water, en ook niet eronder, maar (be)staat alleen maar in de verbeelding van degene die zo bezorgd was voor de wandelaar. We kunnen de dromer dus rustig op de door de ander gedroomde paal af laten lopen en hem verder met rust laten. Het is misschien wel goed als die andere dromer eens wakker wordt, maar dat zal wel een droom blijven, want je kunt moeilijk verwachten dat iemand in een droom Theo Wolters goed kan(laat staan wil)lezen.

 10. Dennis 4 november 2011 om 20:09- Antwoorden

  Zucht

  Over enkele maanden is de CO2 discussie afgelopen.

  Gewoon de aanstaande publicatie van prof. Johan Braet universiteit Antwerpen in de gaten houden.

 11. turris 4 november 2011 om 20:32- Antwoorden

  @ Yves, we moeten zeker voorkomen dat iemand tegen de paal van de windturbine loopt, ben ik geheel eens met je.

  Omzagen dus die windturbinepalen! Is nodeloze schatkistplundering in barre economische tijden.

 12. […] journalisten verslaafd aan milieuporno: hoe kan dat?Climategate.nl Kids: morgen om 9.55uur Z@ppLive!KNAW klimaatbrochure was geen eenmalig incidentWeer zwarte dag voor transparantie klimaatwetenschapWie jaagt Malthus de academie uit…Lezing: […]

 13. Yves Vanden Bosch 5 november 2011 om 10:49- Antwoorden

  Ik merk op dat onwelgevallige waarheden hier collectief kunnen worden weggestemd ,naar analogie van het Atheense schervenrecht.

  Als daarmee de CO2 uit de lucht kon worden gestemd deed ik dapper mee.

  Maar zo gemakkelijk is het ook niet.

 14. Boels069 5 november 2011 om 11:50- Antwoorden

  Kunnen welgevallige leugens op waarheden en kunnen onwelgevallige waarheden op leugens berusten?

  Stapelgek zou je er van worden.

 15. Rypke Zeilmaker 5 november 2011 om 11:51- Antwoorden

  @Yves van den Bosch, wees welkom als reageerder: in het geval je de schoolmeester wilt uithangen, verdiep je dan eerst fatsoenlijk in de sceptische wetenschappelkijke kritiek, anders komt dat belerende toontje een beetje belachelijk over: lees Marcel's De Staat van het KLimaat voor een overzicht, of het nieuwe NIPCC-report.

  Kort samengevat voor de Belgische lezers, scepcis in notendop: het gaat Climategaters en bij sceptici om klimaatgevoeligheid voor CO2, waarnemingen (satellietmetingen en ocean heat content, want landdata zijn besmet met stadseffecten, verplaatsing stations enz) wijzen op lagere klimaatgevoeligheid dan modellen tot nu toe, zinvol klimaatbeleid is dus nu (nog) niet eenzijdig op CO2 gericht maar adaptatie.

  Ik hoop oprecht dat de CO2 niet uit de lucht verdwijnt, dat betekent het einde van het leven op aarde, een alarmist is wat mij betreft iemand die alleen maar op de (onbewezen) schadelijke kanten van CO2 wijst (want wat is de 'schade'van milde gunstige opwarming die vooral plaatsvindt op de hogere latitudes en ook de gevolgen van meer CO2 in oceanen zijn netto positief), terwijl de voordelen van meer CO2 biologisch onweerlegbaar zijn

  Tot nu toe zijn er meer voor- dan nadelen van meer CO2 zoals hogere landbouw- en bosbouwopbrengsten via CO2-fertilisatie. Wat ik hier schrijf over de biologische kant is feitelijk controleerbaar waar, in duizenden experimenten bevestigd, de rest komt al gauw terecht bij klimaatspeculatie. Meningen, gevoelens en retorica en modellen die van een cirkelredenering uitgaan

  Dat zijn 2 alinea's, Belgenproof, ik schreef regelmatig voor De Standaard en heb me in Nederland altijd Belg gevoeld, al zal ik me pas echt Nederlander voelen als ik in Belgie woonde

  Wil je geen kennis nemen van de serieuze valide wetenschappelijke kritiek door normale wetenschappers, dan zijn er andere blogs waar je beter tot je recht komt. Waar je samen met Peter Tom Jones het klimaatverdriet van Belgie mag verkondigen met retorica, verwijzingen naar boeken die je zelf nooit las om toch intellectueel te lijken, enz. Er zijn velen die geloven dat ze het weten, maar weinigen die het ook weten.

  Ik sta ook alleen in voor de feitelijke waarheid als een koe van Co2-fertilisatie. Voor mij is dat het enige hard bewezen effect van CO2 op de biosfeer

 16. Hugo Matthijssen 5 november 2011 om 22:46- Antwoorden

  kijk hier eens naar.

  KNAW is niet representatief

  "Ook Leonardo da Vinci beklaagde zich erover dat hij niet in tel was bij de intellectuelen. Wij hebben niet de indruk dat de tijden in dat opzicht erg zijn veranderd. Ook al hebben de professoren van de technische universiteiten getracht zich te emanciperen door zich op academische hoogtijdagen in de klederdracht van Middeleeuwse monniken te hullen, er echt bijhoren doen ze niet. Nog onlangs bereikte ons het bericht dat men bij de Koninklijke Academie van Wetenschappen van oordeel is dat het (techneuten-) Forum voor Wetenschap en Techniek niet in de Academie past, 'omdat het niet uit geleerden bestaat'."

  bron
  http://www.clepair.net/onzichtbare%20techneut.htm

 17. Yves Vanden Bosch 6 november 2011 om 11:24- Antwoorden

  @ Rypke Zeilmaker, dank u voor uw welkomstwoord. Je kan er zeker van zijn dat ik mij altijd goed informeer wat betreft standpunten, ook wat betreft standpunten van sceptici.

  Maar kan ik er aan verhelpen dat deze laatste standpunten toch zo gemakkelijk doorprikbaar zijn?

  Telkens opnieuw?

  Hoe je het ook draait of keert, er zijn milieuproblemen en deze worden op dit moment hoofdzakelijk veroorzaakt door de mens, we kunnen die milieuproblemen niet wijten aan meteorieten, slechts gedeeltelijk aan vulkanen, een klein beetje aan aardbevingen, maar het merendeel wordt veroorzaakt door de mens, of we dat nu graag horen of niet.

  Dat is dus dé uitdaging waar de de mensheid voor staat en we kunnen daar op reageren door de kop in het zand te steken.

  Of we kunnen reageren door de uitdaging ààn te gaan.

  In beide gevallen (en daar vrezen klimaat- en milieuontkenners voor) zal er moeten ingeleverd worden, in het geval van de eerste reactie kwaadschiks én massaal, in het tweede bewust en beperkt.

  Ter overdenking: leert het Griekse, Ierse en wellicht Italiaanse debacle niet dat we heel erg over onze stand leven? Ecologisch gezien hangt alles met alles samen en het zou wel eens kunnen dat voorgaand vernoemde debacles evengoed te maken heeft met onze verspillende levensstijl.

  En wat betreft doorprikbare standpunten: je hebt gelijk met uw CO2 fertilisatie: vandaar de massale algenbloei in o.a. Bretagne..

 18. Turris 6 november 2011 om 14:02- Antwoorden

  @ Yves,

  De projecties voor Zuid-Amerika, Azië en Afrika binnen 30 jaar is, dat ze met een grote middenklasse ons naar de kroon gaan steken wat betreft onze welstand. En dat gaat "gewoon" lukken, zonder milieu & klimaat-alarmisme en Club van Rome communisme! Dat is het goede nieuws, en verder het gaat thans beter met het milieu dan het ooit was.

  Die welstand in Zuid-Amerika, Azië en Afrika komt slechts tot stand door goede internationale wereldhandel, intensive industriële landbouw (met intensive bemesting) en nieuwe goedkope (fossiele incl. kernenergie) grondstof- en energiebronnen en toegepaste techniek en ICT. Het gaat echt gebeuren!

  De huidige extrapolatie is,dat duurzame energie bronnen binnen 30 jaar niet eens boven de 10% van het totaal energie aanbod/gebruik zullen uitkomen. En dat is slechts in de ogen van alarmisten een ramp, want de zeer lichte opwarming en beetje extra CO2 zijn juist een zegen voor dit proces van beter welstand en gezondheid voor de wereld van 8 miljard aardbewoners over 30 jaar.

  http://climategate.nl/2011/06/27/de-wereld-energi

  We zijn de alarmistische gepolitiseerde bangmakerij en hun правда door de milieu-trollen op climategate.nl dus wel een beetje zat.

  http://www.groenerekenkamer.nl/grkfiles/images/Fo

  Ook zat zijn we de aanhangers van Wouter van Dieren, die het wel goed vinden dat door verhongering van 4 miljard aardbewoners de aarde in ieder geval zal worden gered over 30 jaar.

  http://www.radio1.nl/contents/35393-wereldbevolki

 19. De Woedende Kok 6 november 2011 om 14:02- Antwoorden

  Yves Saint Bêtise

  Kun je niet aantonen dat het kunstmest is, die algenbloei, dan schuif je het gewoon op CO2.

  Een van de reageerders hier heeft ooit eens een lijstje gemaakt van wat er zoal op het conto van CO2 geschreven wordt, misschien kan iemand dat weer eens naar boven halen.

 20. Yves Vanden Bosch 6 november 2011 om 16:48- Antwoorden

  w

  Wel, wel,

  De landbouw gaat vooruit met de CO2 maar de algenbloei is dan weer de kunstmest die het gedaan heeft, nikske CO2 meer want het komt niet in de kraam te pas.

  Zou de neergelagen NOX ook iets met de zaak te maken kunnen hebben? Of is dat ook weer iets wat die milieujongens vertellen en is dat absoluut géén uitstoot van het verkeer en veroorzaakt dat niet de gele zomersmog bovben Brussel?

 21. Turris 6 november 2011 om 18:38- Antwoorden

  @ Woedende Kok:

  "Working to combat Math Hysteria".

  All about the scares, scams, junk, panics, and flummery cooked up by the media, politicians, bureaucrats, so-called scientists and others who try to confuse you with wrong numbers.

  http://www.numberwatch.co.uk/number%20watch.htm

  A complete list of things "caused" by global warming : 🙂

  http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm

 22. De Woedende Kok 7 november 2011 om 00:53- Antwoorden

  Yves,

  Nu is mijn ervaring met “complotterende klimaatalarmisten” (waar jij jezelf blijkbaar niet toe rekent) dat ze doorgaan met de dingen omdraaien tot iedereen een ons weegt; maar je zit nu wel al op 3 keer. Uitbundige algenbloei komt in Bretagne al zo’n veertig jaar dan weer wel en dan weer niet voor. Sommige alarmisten zeggen: kunstmest, jij zegt CO2.

  Maar zoals je in de link van Turris (waarvoor dank) kunt lezen kun je met CO2 alle kanten uit. Mocht er nog een richting ontbreken dan huren we gewoon Roos Vonk of Diederik Stapel in.

  Pseudowetenschap is gewoon hartstikke handig voor als je anderen je wil wilt opleggen en heeft als aardige bijkomstigheid dat je – zolang de mensen je geloven – de inzet van zwaardere middelen nog wat kunt uitstellen. Botte dwang!

Geef een reactie