Provinciehuis Overijssel.

Van een onzer correspondenten.

De provincie Overijssel krijgt bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor kernenergie in de provincie hulp van netbeheerder Enexis, de Universiteit Twente en Urenco. Dat staat in een brief van het provinciebestuur aan Provinciale Staten. Urenco uit Almelo produceert verrijkt uranium en maakt het daarmee geschikt voor gebruik in een kerncentrale. Volgens de provincie hebben de drie partijen toegezegd mee te doen aan de werkgroep die op verzoek van Provinciale Staten wordt opgezet. Deze zogeheten Taskforce Kernenergie krijgt de opdracht om te onderzoeken hoe Overijssel een voortrekkersrol kan nemen in het toepassen van kernenergie. Een krappe meerderheid van de Staten nam in november een motie aan die hiertoe opriep.

Politieke omwenteling: over kernenergie werd niet gesproken in het coalitieakkoord.

Het dagelijks bestuur van de provincie meldt donderdag dat de werkgroep vorm krijgt, maar dat ook nog wordt gezocht naar ‘andere logische partners’.

Diverse partijen in de Staten zijn vooral gecharmeerd van kleine kernreactoren met een standaardontwerp, de zogeheten SMR’s (Small Modular Reactors). De ontwikkeling daarvan zit wereldwijd nog in de beginfase. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ziet de SMR’s als mogelijke energiebron van de toekomst en heeft daarom 65 miljoen euro gereserveerd voor onderzoek. Diverse provincies, waaronder Overijssel, haken daarbij aan. Het ministerie verwacht dat rond 2040 de eerste SMR in Nederland geplaatst zou kunnen worden.

De Stentor:

‘Waar een jaar geleden het woord kernenergie niet werd genoemd in het provinciale coalitieakkoord, is het sentiment over deze vorm van energieopwekking in Overijssel, maar ook in Gelderland, al een tijdje aan het kantelen.’

Het nationale SMR-onderzoek staat los van de bouw van twee nieuwe, conventionele kerncentrales. De Zeeuwse plaats Borssele, waar al zo’n centrale staat, is daarvoor de voorkeurslocatie van het kabinet. Volgend jaar valt hier een besluit over.

In Overijssel spraken de coalitiepartijen BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en SGP vorig jaar af dat de provincie vooral inzet op zonne- en windenergie, duurzaam gas en waterstof. Over kernenergie wordt niet gesproken in het coalitieakkoord. Toch zijn in de afgelopen maanden in de Staten enkele moties rond deze vorm van energieopwekking aangenomen. De provincie zegt nu kernenergie te zien als ‘een van de mogelijke bronnen’ voor de verre toekomst.

***

Bron o.a. zie hier.

***