Welk Kamerlid haalt hier definitief de stekker uit?

Op 1 december is de slotconferentie Knooppunt Klimaat, waarin alle ‘kennis’ die klimaatpseudo-expert Pier Vellinga (publiceerde nooit één peer reviewed artikel over de fysica achter het broeikaseffect) en zijn volgelingen verzamelden voor tientallen miljoenen euro’s zinloos besteed onderzoeksgeld, and counting.

Greenpeace op de stoel van de overheid
Klimaatindoctrinatie-orgaan van de overheid/Klimaat voor Ruimte Het Klimaatverbond is hier organisator. Wat doet dat Klimaatverbond zoal? Het organiseert de Kinderklimaattop voor uw koters, dat kinderen leert dat je honger in Afrika moet bestrijden met een zonnepaneel op je dak en een wollen trui.

In plaats van met landbouwkundig onderzoek en succesvolle landbouwinvesteringen. Let ook op het klimaatlogo van Greenpeace ‘save our climate’onderin: ‘Stop Continental Drift’, zoals Salomon Kroonenberg al spottend de vergelijking maakte in zijn klimaatbestseller ‘De Menselijke Maat’

Goed nieuws, is dat de nieuwe voorzitter Robert Linnekamp klaagt dat de overheidssubsidie terugloopt.Het gezond verstand keert terug bij de overheid.

Kinderbreintjes wassen met klimaatneurose
Want meer dan kinderen breinwassen deed Klimaatverbond niet: Zie Groene Voetstappen, een subsidieclub die kinderen dwingt tot de klimaatkruisvaart:

De vijf-minutendouche. Als je langer onder de douche staat, gaat-ie over op koud water. Dit verplicht stellen in nieuwbouwhuizen!

Of al even geestesziek:

Een verplichte klimaatmascotte op school; iemand die uitleg komt geven in de klas en je stimuleert om het goed te doen. Helpt bij acties en geeft de school een prijs of een beloning voor goede initiatieven;

Warme Truiendag als ultieme zuurzaamheid
In het Klimaatverbond indoctrineert de overheid kinderen met alarmistische overdrijving over klimaat, via zuurzame initiatieven als de ‘Warme Truiendag’, waarbij schoolkinderen longontsteking moeten oplopen omdat klimaatpaus Pier Vellinga de verwarming uit zet op school. Wat zielig.

‘Meer zonne-uren in Limburg dan in de Sahara: dus heeft Al Gore gelijk’
Opvallend is ook dat de meest fanatieke klimaatridders uit deze hoek er het minste van begrijpen. Neem advocaat Roger Cox van de Planet Prosperity Foundation. Weet u wat hem motiveerde om de film van Al Gore te pluggen in Nederland, en mensen daar gratis heen te sturen? Ik wel, want ik sprak hem nog in 2006 en het bleek dat een onbewolkte Limburgse lente bij hem de doorslag gaf. Hij had net zijn advocatenbak ingeruild voor een kleine Daihatsu.

We hadden nu zelfs meer meer zonneuren dan in de Sahara

Hij bedoelt het goed, maar waarmee is de weg naar de hel geplaveid? Precies. Momenteel schijnt hij als advocaat een boek te hebben geschreven waarin ‘de schuldigen van de klimaatverandering kunnen worden aangeklaagd’.

Zijn we nu van Pier af?
Het antwoord is neen. Ze gaan vrolijk door onder een andere naam ‘Kennis voor Klimaat’, waarvoor de Stichting Kennis voor Klimaat in Utrecht in maart 2009 een blanco-checque van 30 miljoen euro kreeg van het toenmalige Ministerie van VROM. Om nog meer vals-concrete postnormale pseudokennis te produceren ter meerdere eer en glorie van de eigen morele superioriteit.

Voor zover ik bewondering voor Vellinga heb
… die ik ook sprak nadat ik Cox had gebeld, dan is het zijn gave om toch uit iedere subsidieruif zoveel onderzoeksgeld te graaien voor papieren pseudokennis waar niemand iets aan heeft: dan kun je een verhaal verkopen. Terwijl zinvol technisch en landbouwkundig onderzoek om de wereldbevolking te voeden decennialang het nakijken had bleef Pier maar graaien voor zijn klimaatwaan. Ik vind dat immoreel en een zaak voor het Internationale Strafhof. Maar zelf heeft Vellinga duidelijk nergens last van. Zoals het gros van deze activisten uit de Bezinningsgroep Energie en ex-Greenpeace activisten als Marjan Minnesma van paniekfabriek Urgenda.

Nogmaals, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Je zou gewoon willen dat God bestaat en deze valse profeten er in een hiernamaals goed van langs krijgen.