Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Morgen, 30 december vanaf 12:00 uur, blokkeert Extinction Rebellion de A10 ter hoogte van het voormalig ING-hoofdkantoor ‘De Schoen’ in Amsterdam met de eis: ING, stop direct met alle financiering van, en dienstverlening aan, de fossiele industrie. De nieuwe plannen van ING om de financiering van olie- en gaswinning vanaf 2040 te stoppen, passen niet bij de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis. Extinction Rebellion ziet zich daarom genoodzaakt door te gaan met de A10-blokkade, zo meldt de extreme actiegroep in een persbericht.

De aangekondigde actie is voor ING uiterst navrant, omdat het concern zelf meent juist de voorhoede te vormen tegen de vermeende levensbedreigende klimaatverandering. Zie hier. 

Goed beschouwd is het niet de top van het ING concern zelf, maar de rekeninghouders van de systeembank die door XR worden geblameerd.

Maar de alarmistische polonaise van maatschappelijke instellingen om de Nederlandse burger bij voortduring op te juinen dat moeder aarde aan de afgrond staat, is voor de actiegroep nooit lang genoeg.

Woordvoerder Let de Jong van XR:

‘De aangekondigde plannen van ING zijn bij lange na niet genoeg om een kans te maken onder 1,5 graad opwarming te blijven. Pas in 2040 stoppen met het financieren van olie- en gaswinning doet geen enkel recht aan de crisis. In de Hoorn van Afrika lijden 24 miljoen mensen honger door extreme droogte, een direct gevolg van klimaatverandering. Toch denkt ING maar aan één ding: winst voor de aandeelhouders over de ruggen van onschuldige mensen.’

Goed beschouwd is het niet de top van het ING concern zelf, maar de rekeninghouders van de systeembank die door XR worden geblameerd. Om over automobilisten maar niet te spreken.

***