De zondagse beschouwing van Jan van Friesland.

De Libertaire Partij doet mee met de komende Tweede Kamerverkiezingen. Het moet u ontgaan zijn want in de media is er amper aandacht voor het gedachtegoed van deze partij. De lijsttrekker zal zeker niet aanschuiven bij de grote verkiezingsdebatten en het zal nog een hele toer worden om een zetel te bemachtigen. De bescheiden LP heeft ook geen eigen premier in gedachten.

Toch mag de LP, zeker waar het om klimaatbeleid gaat, niet onbesproken blijven. En als ik gisteren op de uiterst gezellige reünie van mijn lagere schoolklas niet een klasgenoot ontmoette die vol vuur sprak over het klimaatstandpunt van de partij, had ik dit vandaag niet geschreven. Dit kwam mij boven het geroezemoes allemaal ter ore:

De LP stelt dat de overheid zich moet terugtrekken uit het klimaatdebat en de overheidsuitgaven met betrekking tot klimaat en innovatie moet stopzetten.

De LP gelooft in een open samenleving, waarin iedereen de vrijheid heeft zijn eigen toekomst na te streven, zonder beperkingen door overbodige regels van de overheid, zo luidt de missie. De LP wil dat de overheid teruggaat naar de kern van bestaan: ontdaan van allerlei kostbare en onnodige bestuurslagen.

De partij is tegen verregaande overheidsmaatregelen die het gedrag van mensen beïnvloeden en sturend zijn voor het handelen. Weg met de gedachte dat als de mens in vrijheid zou leven, de aarde zal worden vernield. De LP zegt te geloven in het probleemoplossend vermogen van individuen in een vrije markt en stelt dat het geen taak van de overheid is om klimaatbeleid te voeren.

Wij schonken nog een keer het glas vol en gingen er bij zitten. De klasgenoot vervolgde het scherpe betoog met standpunten die ik later in stilte herlas op internet:

‘De klimaatplannen gaan gepaard met enorme overheidsuitgaven en ingrijpende regelgeving. De negatieve gevolgen hiervan, zoals hogere belastingen, hogere prijzen en meer bureaucratie zijn direct merkbaar, terwijl de aantoonbare invloed van de maatregelen op het toekomstige klimaat onmogelijk kan worden vastgesteld. De overheid slaat hier een gevaarlijke weg in, waarbij uitgaven geen tastbaar doel dienen en daarmee niet controleerbaar zijn.‘

Miljardensubsidies aan zonne- en windenergie missen nu hun doel, omdat het elektriciteitsnet de groeiende vraag niet kan bijbenen.

Jan van Friesland.

De LP is voor kernenergie als stabiele leverancier van altijd beschikbare energie. Het levert een ‘baseload’ zonder uitstoot die noodzakelijk is om een samenleving draaiende te houden, 24/7. Volgens de LP kan de gaswinning worden hervat indien de Groningers dit willen. En de gasbaten zullen dan ten goede komen aan Groningen.

Voor mij werd het in meerder opzicht een onvergetelijk vrolijke dag. Misschien breekt het klimaatrealisme wel door via feesten en partijen. Wij hieven daarom nog maar een keer het glas.

***

Bron: hier,

***