DWK klaagt in de reacties vaak over de humorloze Duitsers. Welnu, de Belgen die kunnen er wat van. Geniet!