De zondagse beschouwing van Jan van Friesland.

Het staat er toch echt in het verkiezingsprogramma van de PVV:

‘De Klimaatwet, het Klimaat-akkoord en alle andere klimaatmaatregelen gaan direct door de shredder.’

In zekere zin moet deze passage figuurlijk zijn bedoeld, want iedereen weet dat uitgeprint papier digitaal is opgeslagen en niet verdwijnt. Maar het gaat Geert Wilders om het beeld van vernietiging. De klimaatpapieren mogen niet meer een functie hebben in de politiek en mogen historisch ook niet meer bestaan, zoals liefdesbrieven in de open haard. En het gebeurt ook direct. Zodra Wilders I op het bordes staat zijn de klimaatplannen niet meer van kracht.

Je kunt niet zeggen: we behouden de oneven pagina’s of we doen alleen hoofdstuk 2 en 3.

Zelfs voor klimaatrealisten is deze realiteit bijna niet voor te stellen. Het roept herinneringen op aan de val van de Berlijnse muur of de vrijlating van Nelson Mandela.

Nederland zal het nieuwe voorbeeldland worden waar korte metten wordt gemaakt met het desastreuze klimaatbeleid en mainstreammedia zullen de berg papiersnippers, met de blije gezichten van Wilders en Bosma tot in hun middel in de eigen confetti, op de voorpagina plaatsen.

Jan van Friesland.

Het tragische voor de politieke klimaatalarmisten is: er is geen compromis mogelijk. Je kunt niet zeggen: we behouden de oneven pagina’s of we doen alleen hoofdstuk 2 en 3.

Voor het alarmistische klimaat-establishment, op universiteiten en instituten, van KNMI tot TU Delft, is dit een natuurramp van ongekende grootte. Was de vermeende klimaatverandering zelf al om wakker van te liggen en je eigen kinderen angst over aan te praten, deze electorale tsunami komt er nog een keer over heen.

Kon je als universiteit nog handig een eredoctoraat verstrekken aan een zittend politicus om geld binnen te halen voor klimaatonderzoek, nu staat als ‘klimaatonderzoeker’ de duur van je arbeidscontract op het spel. Het is voorbij.

Voor Dilan Yesilgöz (VVD) is het ook tragisch in politiek opzicht. Al haar werk als kamerlid met de klimaat-portefeuille, als staatssecretaris van klimaat en als zittend minister in het klimaatalarmistische Rutte IV, zal tot snippers vergaan. Ze zal het moeten gedogen.

***