De rafelige voorkant met geronselde ‘youthfull/usefull idiots’ levert de achterkant een kwart miljard euro fondsen op

Bij het Goedgeldgala op 10 februari stelde de Postcodeloterij weer 284 miljoen euro beschikbaar. Sinds de oprichting in 1989 ging al tussen 3 en 4 miljard euro naar ‘groene’doelen.

Volgens mij kan oprichter Boudewijn Poelmann kritischer kijken naar zijn bonusbeleid: hebben Postcodeloterij-bestedingen wel effect op de echt bestaande natuur, en zijn er geen lokale natuurclubs die het geld wél goed besteden?

Poelmann blijft miljoenenbonussen uitkeren aan protestindustrie
Wereldnatuurfonds en Greenpeace halen jaarlijks mondiaal een half, respectievelijk een kwart miljard euro binnen. Het WWF krijgt daarbij 100 miljoen euro aan subsidies. Hun personeel dicteert niet alleen een substantieel van de tekst in IPCC-klimaatrapportage, ze doen nu ook in Oceanen.

Oceaan-protestbonus van Poelmann
De Nederlandse tak van beide fondsenwervende multinationals vingen dit jaar weer 3,5 miljoen euro extra Postcodeloterijgeld voor de Oceans-campagne. Terwijl Greenpeace sinds 1989 al 40 miljoen euro ving van de Postcodeloterij, en het Wereldnatuurfonds jaarlijks structureel tussen de 15 en 20 miljoen euro vangt, van haar totale Nederlandse inkomsten van ongeveer 60 miljoen euro.

Oceanscampagne neigt naar publieksmisleiding
‘Het Gifschip, verslag van een Journalistiek Schandaal’van Jaffe Vink over Greenpeace haar mediamanipulatie is nog maar net uit, of de volgende door Postcodeloterij gesponsorde mediamanipulatie door Greenpeace/Wereldnatuurfonds in het kader van de ‘Oceans’-campagne is alweer een feit bij een nieuw schip, de trawler Maartje Theadora in IJmuiden.

Het ‘monsterschip’, zou door Greenpeace ‘aan de ketting gelegd zijn’, om het uitvaren te beletten van de ‘vangmachine’.
Het Wereldnatuurfonds roept in koor mee over ‘het Wild West’ voor de Mauretaanse kust. De club die jaarlijks 100 miljoen euro overheidssubsidies binnenhaalt protesteert nu met Greenpeace tegen ‘subsidies op visserij’.

Het IJmuider grootkapitaal zou de kleinschalige Afrikaanse vissers duperen en de ‘zee leegvissen met EU-subsidie’. Maar een oplettende journalist van de IJmuider Courant, Bart Boele deed wat media horen te doen: hij vroeg bij reder Parlevliet na en ontdekte: Het schip lag niet aan de ketting en zou helemaal niet uitvaren. De actie diende louter het media-effect.

    Conclusie: media – ook visserijblad Visserijnieuws en ondergetekende- zijn makkelijk manipuleerbaar.

Wat heeft die Oceanscampagne om het lijf?
De WWF-campagnesite roept iets over blauwvintonijn en zeeschildpadden, maar zegt niet welke afspraken ze maken met de regeringen van West Afrikaanse landen die de quota uitgeven en daar goud geld mee verdienen. Keren ze zich dus tegen de juiste partij, met acties in IJmuiden? Die trawlers, vissen gewoon quota op die de Mauretaanse overheid oa verkoopt aan de EU.

Het grote probleem van Greenpeace is haar dogmatisme.
Zij kiest haar campagnes steeds volgens vaste verhaallijnen, als de ‘kwetsbare kleintjes versus het grootkapitaal’, en het misleidende ‘small is beautifull’-dogma. Nu zouden kleine arme vissertjes voor de West Afrikaanse kust weer slachtoffer zijn van het IJmuider Grootkapitaal, terwijl zoals ik al schreef over rapportleverancier van de fondsenwervingsindustrie Profundo
.

  • Het is de Mauretaanse overheid die de concessies uitgeeft, om geld te verdienen: dat is het juiste adres voor protest. Wat er zit wordt er hoe dan ook uitgevist, niet door ons dan wel door Chinezen, Russen en vooral de Mauretanen. Het is de Mauretaanse overheid die in enkele jaren al tientallen vismeelfabrieken uit de grond stampte. Dat meldt Visserijnieuws via bioloog Ad Corten die in West Afrika werkt
  • Juist de grote hoeveelheden kleine vissersschepen voor de Mauretaanse kust vissen de kustzee leeg in gebieden waar de ‘monsterschepen’niet komen. Juist die kleintjes langs de kust hebben de grootste invloed op zeeschildpadden. Iedereen ergerde zich dan ook bij de dogmatische inbreng van Greenpeace van Femke Nagel tijdens een mariene voedselconferentie in Den Haag afgelopen november. Greenpeace zit alleen aan tafel, omdat bedrijven en overheden bang zijn voor hun met Postcodeloterijbonussen gefinancierde mediamanipulatie
  • Dan nog: wie grote hoeveelheden mensen wil voeden, en dat moeten we met 9-10 miljard mensen in 2050 kan dat beter op efficiënte wijze doen.

Wat is er ‘idealistisch’aan het MSC-keurmerk?
Het MSC-keurmerk werd door het Wereldnatuurfonds mede opgericht en houdt kantoor in Londen. Om daarvoor in aanmerking te komen moet je als vissersorganisatie 3 ton euro beuren, en een deel van je omzet afstaan. Daarom komen ‘kleinschalige’vissers ook niet voor MSC in aanmerking, alleen de grote ‘vangmachines’kunnen zulke keurmerken betalen.

Ja, er is overbevissing
Volgens mij geeft de hier besproken studie van Ray Hilborn en Boris Worm in Science in 2009 het meest objectieve overzicht van de DATA, in plaats van de lukraak door Greenpeace gebruikte BEWERINGEN als ‘in 2050 is de zee leeg’: waar de Postcodeloterij haar protestbonussen aan verleent.

Er zijn meer visserijbiologen dan Daniel Pauly en zijn vrienden als Rainer Froese met hun recent nog in Nature weerlegde ‘Fishing down the Foodweb’-concept. De meeste EU-subsidies voor visserij gaan naar KLEINSCHALIGE Spaanse vissers. Maar daar zijn er zoveel van, dat ze meer impact hebben. Met marketingdogma’s die het bij media goed doen, bescherm je dus niet noodzakelijk de natuur het beste.

Wat doet het Wereldnatuurfonds met al die Postcodeloterij-miljoenen voor ‘De Oceanen’?
Niemand die het weet, ze weten zelf ook niet waar het blijft zo constateerde Benjamin Halpern al in Conservation Biology, en dus wat het tastbare natuurrendement is per bestede euro. Ze besteedden afgelopen jaar weer 9.3 miljoen euro aan beleggingen. Dat is riskant, want voor je het weet verlies je net als Natuurmonumenten 100 miljoen euro op de beurs. Hun jaarverslag 2009/2010 geeft een goede indruk van de prioriteiten.

Wereldnatuurfonds: anderhalf maal meer personeel voor organisatiemarketing dan natuurbeschermingZe zetten 45 fte in voor marketing en communicatie, 28 fte voor ‘natuurbescherming’. Reclame voor zichzelf is dus anderhalf maal belangrijker dan de doelstelling. Hoewel ze dus claimen dat van iedere euro ’81 procent naar de doelstelling gaat’, toont hun personeel een andere verhouding. De directe fondsenwerving van ongeveer 8 miljoen euro is niet representatief voor de werkelijke activiteiten.

Bovendien, de 106 fte van het Wereldnatuurfonds in Nederland slokt 9,3 miljoen euro op aan salariskosten, en 1,25 miljoen euro aan administratie en beheer. Gemiddeld dus ongeveer een ton euro per jaar per medewerker. Goed besteed, dat Postcodeloterijgeld! De natuur is Poelmann dankbaar

Het Wereldnatuurfonds heeft in Nederland nog nooit één euro besteed aan aankoop en beheer van natuurgebied. Wel bouwen ze bij Slot Loevestein nu een klimaatindoctrinatiecentrum voor kinderen, om ze te ronselen als Rangers. Dat ronselen onder het mom van natuurvoorlichting doen ze ook in de Efteling in een bioscoop genaamd Pandadoom. Ook krijgen ze jaarlijks tussen de 3 en 5 miljoen euro subsidies.

Wie beuren nog meer protestbonus en lobbysubsidies? Het klimaatbedrog van Hivos
Ook het HIVOS beurt jaarlijks 1 miljoen euro protestbonus uit de Postcodeloterij, om ons met misleidende campagnes te belagen.

Het HIVOS kennen we namelijk nog van onze klacht tegen de reclamecodecommissie, toen de club munt wilde slaan uit honger in de Hoorn van Afrika. Door ‘minder douchen’zouden wij die Afrikanen van de honger af helpen. Die klacht werd afgewezen omdat die Robin Blitzblum van de reclamecodecommissie een vriendje van ze is.

klimaatmisleiding door HIVOS: ook 1 miljoen euro Postcodeloterijbonus

En…mijn vriendinnen van Stichting de Noordzee, krijgen naast de jaarlijkse 1 miljoen euro overheidssubsidie ook 1 miljoen euro protestbonus. Die gebruiken ze vervolgens alleen voor lobby. Ze hebben nooit één hectare gebied aangekocht, dat moet de overheid voor ze doen, door met Natura 2000 als excuus vissers een kwart van hun visgebied te stelen (VIBEG). Het Postcodeloterijgeld is pure protestbonus.

De enige donatie van de Postcodeloterij die écht bij de natuur terecht komt?
Dat lijkt de 15 miljoen euro voor het Markermeerproject van Natuurmonumenten. Die willen echt een gebied aankopen. Als ze dat doen met eigen geld, zonder anderen te duperen ben ik daar helemaal voorstander van. Als Natuurmonumenten het maar niet gaat beleggen. Door verkeerde beleggingen vergokte de club in 10 jaar tijd 100 miljoen euro op de beurs. En toch klagen ze dat de overheid ze niet genoeg subsidie meer geeft…

Voor het overige, denk ik dat Poelmann zijn geld beter kan besteden aan lokale projecten en clubs die ECHT aan de natuur bijdragen. Hier en hier zijn wat voorbeelden van mensen die zich lokaal en regionaal in de echt bestaande natuur inzetten.

Maar ik weet het al: je kunt bloggen wat je wilt, zoals ik al eerder deed over ‘Der pakt mit dem Panda’: maar het helpt geen fluit. Het Wereldnatuurfonds kan een half miljard euro besteden aan de vermarkting van haar merk. En wij doen wat zielig op een onbezoldigd internetforumpje.