Wie doneert voor smaadzaak tegen Herbert Blankensteijn (BNR)?

Herbert Blankensteijn

De Angelsaksische wereld heeft Peter Gleick. Wij hebben nu Herbert Blankensteijn. Hij heeft het vandaag gepresteerd om binnen het übergroene BNR Radio, ja om zelfs daar veel te ver te gaan. Over de schreef. Ik ben geen jurist, maar als ik Marcel Crok was of Joop Atsma zou ik ervoor vechten mijn goede naam en faam niet op deze volstrekt onredelijke, ja boosaardige manier bezoedeld te laten zijn.

Oranje
Waar ik in het bijzonder uitgesproken aanstoot aan neem is een zeer laffe verwijzing naar Prins Friso. Als ik een Oranje was zou ik Blankensteijn en BNR grillen voor wat hij daar schrijft (zie hier onder).

Ik laat het aan de juristen onder de lezers over om aan te geven of “we een zaak hebben”. Zelf kan ik tenminste met de pen de geërgerde schrijfsels van Blankensteijn in dit artikel vandaag op BNR.nl pareren. Ik copy-paste zijn hele artikel om het te kunnen, nee moeten fileren. Mag hij mij weer aanklagen wegens inbreuk op copyrights… mijn commentaar is cursief!

Klimaat: tijd voor omkering van de bewijslast

Gaap dat hebben we al zo vaak gehoord…

Het is alsof je Geert Wilders adviseur maakt voor het immigratiebeleid. Staatssecretearis Atsma heeft journalist Marcel Crok benoemd tot adviseur over klimaatzaken.

Ehhhh, misschien is het Herbert B. niet opgevallen dat we een gedoogkabinet hebben en dat Wilders dus de facto ook adviseur is ten aanzien van het immigratiebeleid. En iedereen weet dat Marcel Crok bij uitstek een “anti-Wilders” is. Iemand die nooit zo maar iets zal roepen. Iemand wie effectbejag wezensvreemd is. Iemand die de waarheid extreem is toegedaan. Een heilige bijna. Had Atsma mij benoemd dan had Herbert B. een punt gehad met deze opmerking en dan nog was daar niets mis mee geweest. De macht heeft zo  lang ze bestaat hofnarren ingehuurd. Wilders is een hofnar. Ik ben misschien een hofnar. Marcel is anders…

Crok geeft stem aan de ‘klimaatsceptici’ in Nederland – zij die twijfelen aan de structurele, door mensen veroorzaakte opwarming van het klimaat. Als je hem vraagt als adviseur dan laat je zien dat je geen advies wilt, maar een rechtvaardiging voor wat je toch al van plan bent.

Hier wordt Atsma te kakken gezet als iemand met snode plannen met Nederland. En is het zo erg in een tijd van financiële crisis om elke kans op een rechtvaardiging van miljardenbezuinigingen op “klimaat” zeer ernstig te onderzoeken? En hier wordt Marcel te kakken gezet als iemand die zich op dergelijke wijze voor een karretje zou laten spannen. 

Het is ook alsof je Pia Dijkstra, voorheen van de gezondheidsprogramma’s van de Avro, vraagt hoe het nu verder moet met prins Friso. Crok is namelijk journalist en niet zelf wetenschapper.

Dit is echt onsmakelijk. Herbert B. moet zijn excuses maken voor deze nodeloos kwetsende opmerking. En stel je hebt in Nederland een medisch journalist die al 7 jaar full time studie maakt van en publiceert over hersenschade na hartstilstand en die daar ten opzichte van de main stream een iets afwijkende mening over heeft, zou je die dan niet vragen om zijn visie? Nee, zou je die dan niet moeten vragen? Als BNR ook maar een greintje journalistiek in de botten heeft zouden zij hun freelancer moeten dwingen op dit domme gevoelloze punt te rectificeren.  

Dat was ook de klacht van honderden echte klimaatwetenschappers toen de Wall Street Journal onlangs een ingezonden stuk publiceerde van zestien mensen met academische titels, die stelden dat het wel losliep met het klimaat. Na een aanvankelijke weigering en onder dreiging van imagoschade publiceerde de WSJ alsnog een weerwoord dat begon met: “Als je hartproblemen hebt, ga je dan te rade bij een tandarts of bij je cardioloog?”

Ach, lees gewoon Hans Labohms excellente artikel op DDS over deze zaak en zijn lof voor Joanne Nova die de cardioloog van WSJ terecht vergelijkt met een witch doctor. En zie ook deze “diagnose” van de WSJ-affaire.

Deze week werd verder bekend dat Peter Gleick, een leidend klimaatwetenschapper, onder valse voorwendselen interne documenten heeft verkregen en gepubliceerd van het Heartland Institute, een ‘sceptische’ lobbyorganisatie. De documenten toonden aan dat Heartland met geld van de industrie probeert op scholen te zagen aan de stoelpoten van goed gefundeerde wetenschap. Maar Gleick is de gebeten hond en loopt kans zijn baan kwijt te raken.

Gleick is afgetreden als voorzitter wetenschappelijke ethiek van de American Geophysical Union (AGU) en is inmiddels ook op non-actief om zijn instituut waar hij 20 jaar directeur van is niet te schaden (bron). Gleick heeft de FBI in zijn nek en terecht. Gleick is onlangs nog door Heartland uitgenodigd als spreker maar weigerde hoewel Heartland hem $5000 bood voor een goede doelen organisatie van zijn keuze. Gleick’s alarmistische vrienden vragen zich af of Gleick zijn verstand verloren heeft. Gleicks eigen instituut kreeg vele tonnen in Amerikaanse dollars van de EPA en die weet niet hoe gauw dit feit van de EPA-site moet worden gewist! En zie hierrrr wat Gleick heeft aangezet tot zijn criminal offense (phishing). Misschien ook de frustratie dat hij 11 jaar geleden bekend werd met zijn “the debate is over” en hij nu zegt te vechten om het debat te behouden (da’s vreemd – zie hierrr). En zie hierrr dat de vermaledijde scepticus Anthony Watts als een waar gentleman aan Phil Jones bekend maakt dat hij in de Climategate e-mails ook login en wachtwoord van een CRU server heeft gevonden. 

Arme Petertje… nu ben je de gebeten hond… wat een onheuse bejegeningen allemaal… en je deed het nog voor de goede zaak!

Het is tijd een stapje terug te doen en de grote lijnen van het klimaatdebat eens te bekijken. Die zien er zo uit:

1. Het is al meer dan een eeuw bekend dat CO2 een broeikasgas is, en dat we de vrij prettige temperatuur op Aarde mede danken aan de warmtevasthoudende werking van dit gas. Niemand betwist dit.

Arthur Rörsch betwist dit. Richard Lindzen betwist dit (2,5°C slechts warmer door broeikaseffect dan zonder broeikasgassen ipv de gangbare 30°C). Velen betwisten dit. Ik betwist dit. Bovendien hebben we helemaal geen vrij prettige temperatuur op Aarde. We zitten in een koude fase met ijstijden. Tijdens de geheel ijsvrije grote geologische tijdvakken was het pas prettig met nijlpaarden op Antarctica en zo. En ook binnen ons eigen interglaciaaltje is het nu niet warmer dan tijdens de vele optima die we hebben gehad. Holoceen optimum, Minoïsch optimum, Romeins optimum, Middeleeuwse Warme tijd. He, gek zeg dat al die optima ook optimaal waren zeg? Of was het tijdens de kleine IJstijd zo lekker? Oh nee, die LIA bestaat helemaal niet. Dat heeft Michael hide-the-decline Mann met zijn hockeystick tenslotte “bewezen”. 

2. De logica zegt: méér CO2 leidt dan tot hogere temperaturen, dat leidt tot smelten van ijs en dat weer tot een hogere zeespiegel. CO2 komt vrij bij bijna alle verbrandingsprocessen, daarom is al heel lang geleden voorspeld dat het stoken van kolen, olie en gas het klimaat verandert en de zeespiegel verhoogt. Bijvoorbeeld in 1958, meer dan een halve eeuw geleden, in een Amerikaans tv-programma.

Logica is nog wat anders dan natuurkunde. Zo heb je bijvoorbeeld iets als optische verzadiging. En dan heb je nog zo iets als de waterthermostaat. En dan hebben we nog geen Nobelprijs voor pro of contra AGW, wat bewijst dat het een wetenschap in de kinderschoenen is. En mijn logica zegt niet dat als je van -40°C naar zeg -36°C gaat dat je dan niet zo heel veel ijs verliest, maar dat je als het dan meer sneeuwt zelfs ijs wint. Kweenie hoor. Heel lang geleden is ook al voorspeld dat … ach nee dat is te flauw… iemand die zich zo blootgeeft als valse profeet die laat je niet struikelen… die mag doorstrompelen. Nee, echt waar: was er in 1958 een Amerikaans tv-programma waarin iemand zei dat het warmer zou worden. Jaaaaaaaaaaaaahhh dan moet het wel waar zijn. En hoe zat het dan met al die onheilstijdingen over een nieuwe ijstijd begin jaren zeventig?    

3. De vragen die de wetenschap heeft moeten beantwoorden zijn: is er inderdaad opwarming, en zo ja komt die door menselijk handelen? Sceptici mogen graag doen alsof de huidige grote meerderheid van klimaatwetenschappers wordt gedreven door kuddegeest: ze vinden wat ze vinden omdat iedereen het vindt. Dat is een valse voorstelling. In de jaren ’70 was iederéén sceptisch. De overtuiging dat er inderdaad opwarming is, heeft tientallen jaren nodig gehad om te groeien. Dat de mens de dader is, staat nog maar kort vast.

Wat een beroerd schrijverschap. “Gedreven door kuddegeest…” hoe verzin je het! Ach en omdat een massapsychose vele jaren nodig heeft om tot volle bloei te komen moeten we maar aannemen dat de dogma’s van die psychose “vast staan”. Ik wil Godwins vermijden maar hoe lang heeft het geduurd van de grote tolerantie jegens joden eind achttiende eeuw (Lessing!) tot de Duitse massapsychose eind jaren dertig? Nee, tijdens de Kristallnacht stond “echt” vast dat er iets goed mis was met de joden.  

4. Het is, kortom, de gevestigde wetenschap die zo dapper is geweest zijn mening te veranderen, juist niet de zogenaamde sceptici.

Als je dit nu herschrijft in:  

Kortom: de opkomende activistische wetenschap van de milieukerk heeft zijn dogma’s steeds meer uitgebreid en bevestigd en het waren juist de sceptici die zich te weer stelden tegen deze overname van de wetenschap door milieuactivisme.

Kijk als je dat schrijft dan ben je gewoon eerlijk en dan kunnen we praten…

5. Naar schatting 97% van de klimaatwetenschappers is er nu van overtuigd dat de mens het klimaat verandert. Niet in de zin van religieuze overtuiging maar in de zin van overtuigd door overeenstemming van theorieën, modellen en meetgegevens.

Grappig waar zo’n getal steeds vandaan komt. Van Soest noemde het ook al. Hoe zei Goebbels ook al weer: als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt…

97%, dat is in de divisie van ‘De Aarde is rond,’ ‘Roken is ongezond’ en ‘Hiv is de oorzaak van Aids.’

Correctie die divisie begint bij 99,999%. Of waar zie jij 3% serieuze wetenschappers die denken dat de aarde plat is, roken gezond en aids veroorzaakt door voodoo? Ik zie ze niet… 

Waarom blijft dan het ‘debat’ over het klimaat maar dooretteren?

Goede vraag!

= Twijfel aan de menselijke bijdrage aan opwarming dient grote financiële belangen. Het omgekeerde geldt niet.

Gladde leugen en je weet het! De financiering van Heartland is microscopisch in vergelijking met big environment (Greenpeace, WWF et al.)

= Er zijn heel geleerde mensen die er genoegen in scheppen afwijkende standpunten in te nemen. Ze hoeven daarvoor niet per se betaald te worden, sommige vinden het gewoon leuk.

Passie voor de waarheid misschien? Grond van elk gezond scepticisme. Voorwaarde voor elke volwassen wetenschap.

= Politici kunnen goede wetenschappers niet van slechte onderscheiden.

Nee, dit had Orwell niet eens kunnen verzinnen. Nu begin ik je eng te vinden!

= Er zijn redacties en journalisten die garen spinnen bij de illusie van een serieuze discussie. Sommige vinden dat dat een objectievere indruk maakt, andere zijn uit op lekkerder verslagen en programma’s. (“De Aarde rond? Goed, maar dan wel in de vorm van een discussie, met een tegenstander erbij.”)

Ja hoor en wederhoor is zo 20e eeuw! Dat dat nog wordt toegepast zeg…. gelukkig zit jij bij BNR!

= Er zijn ook journalisten en auteurs die er genoegen in scheppen afwijkende standpunten in te nemen. Die verwelkomen een stuk als van de ‘zestien’ in de Wall Street Journal en hebben de weerlegging niet in de gaten.

Oeoeoe zouden ze die echt niet gelezen hebben? En heb jij de weerlegging van de weerlegging in de gaten? 

Fatsoenlijke klimaatwetenschappers hebben er langzamerhand de buik van vol, zoals ze een tijdje geleden op humoristische wijze lieten merken. Beroepssceptici, politici met een granieten ideologie, de vette beurs van de olie-industrie – als veertig jaar onderzoek, modellen en data niet genoeg is, hoeveel dan wel? Peter Gleick heeft zijn onvrede geuit op een manier die juridisch mogelijk niet deugt, maar wel heel functioneel was.

Modellen, modellen, modellen. Weet je wat Johann von Neumann, waarvan men zei dat hij dubbel zo slim was als Einstein, daarover zei? Heerlijk. Jouw frustratie is de frustratie van Peter Gleick. Nee, en zijn actie is heel functioneel! Alarmist David Appell schat dat het klimaatalarmisme er minstens 10 jaar door is terug geworpen. Dat is echt die goede oude milieuactivisten moraal: of iets juridisch deugt is ondergeschikt aan de effectiviteit. Is dat niet net een graadje erger dan wat jij sceptici verwijt – dat ze een loopje nemen met de wetenschap – en jullie nemen een loopje met de Wet? Mmmmmm….  

Het is tijd voor omkering van de bewijslast. Laat de sceptici eens komen met modellen die laten zien hoe je grootschalig CO2 kunt dumpen zónder dat het opwarmt.

Ach moet ik die Von Neumann nu toch voor je uitspellen? OK, zijn gevleugelde quote was: “geef me vier vrije variabelen en ik modelleer een olifant. geef me vijf variabelen en ik laat hem zwaaien met zijn slurf”. Weet je hoe makkelijk dit is? Dit is te makkelijk. Ik kan zelfs een model maken waarin het grootschalig dumpen van CO2 (mmmmm voor de plantjes) leidt tot een versnelling van de uitdijing van het universum. Of een verlangzaming als je dat liever is. Of een model die het verminderen van CO2 rechtstreeks koppelt aan de bottom line van BNR radio. Heus ik doe het!   

Of laat ze haarfijn kwantitatief aantonen welk mechanisme, anders dan de mens, de gemeten opwarming kan verklaren, en vervolgens bewijzen dat dit mechanisme ook inderdaad werkzaam is.

PDO + AMO en die weer aangedreven door variaties van de zon volgens het mechanisme van Svensmark. Zie verder Bas van Geel. En de vele tientallen studies die hier momenteel over aan de lopende band verschijnen. Je wist het misschien nog niet maar de wetenschap is al om. We moeten alleen nog even wachten tot dit ook bij de regeringen (Marcel go!) en bij de traag denkende marketingafdelingen van Toyota en Vestas is aangeland. En daarna pas gaat BNR ook om. Als de geldstroom opdroogt.    

En staatssecretaris Atsma, luister maar goed naar je adviseur: ga niet te ver de polder uit anders val je van de Aarde af.

Tja, Marcel: je kunt zeggen dit is satire. Maar ik zeg: doe die Blankensteijn een proces aan de broek dat hij jouw core business nl. objectieve science assessments zo bezoedelt. Wie doneert? 

Door | 2013-09-07T10:10:19+00:00 25 februari 2012|17 Reacties

17 Reacties

 1. Turris 26 februari 2012 om 01:08- Antwoorden

  Ongelooflijk, dit is 20 jaar terug in de tijd. Vergelijkbaar met een Russische communist die vanwege frustratie nog steeds vertelt, dat Stalin toch gelijk had.

 2. DWK 26 februari 2012 om 01:36- Antwoorden

  commentaar cursief?

 3. DWK 26 februari 2012 om 01:42- Antwoorden

  Misschien kunnen Blankenstijn / Strop hier ook iets leuks mee?

  Ze smelten de zuidpolen:

  http://nos.nl/artikel/345206-doden-bij-brand-anta

 4. BenAW 26 februari 2012 om 11:40- Antwoorden

  "Het is tijd voor omkering van de bewijslast. Laat de sceptici eens komen met modellen die laten zien hoe je grootschalig CO2 kunt dumpen zónder dat het opwarmt."

  Hajo, ik denk dat mijn klimaat hypothese die hier is gepost al dit soort "mensen" op een ongelooflijke manier voor schut zet:
  http://tallbloke.wordpress.com/2012/02/23/ben-wou

  Zie oa http://tallbloke.wordpress.com/2012/02/23/ben-wou

  Gaarne een linkje naar Arthur Rörsch en Theo, ik heb wat feedback nodig.

 5. Turris 26 februari 2012 om 13:40- Antwoorden

  Vergeten Hajo te complementeren met deze steengoede decompositie. Ik heb nu twee keer gelezen inclusief alle links. Klasse!

 6. Rypke Zeilmaker 26 februari 2012 om 21:09- Antwoorden

  We waren tegelijk Hajo in het aantonen van de overbodigheid van het gros van journalisten bij klimaat. Moderne journalistiek bestaat alleen voor zichzelf, en kent geen verantwoordelijkheid

  Mooi stukkie

  Het is ordinaire smaad, bij Blankensteijn (kluste vroeger ook voor NRC wetenschap) nog iets minder slecht geinformeerde smaad dan bij Strop

 7. TINSTAAFL 26 februari 2012 om 21:42- Antwoorden

  Marcel Crok is een klimaat scepticus en moet dus te vuur en te zwaard worden bestreden. En omdat meestal echte wetenschappelijke worden halve waarheden en hele leugens gebruikt om de persoon in diskrediet te brengen, de gebruikelijke alarmistische taktiek, zie ons eigen klimaat taliban Neven.

  Peter Gleick is een uiterst tragisch figuur; riskeert z'n reputatie en werk door bij HI op phishing tour te gaan en een uiterst amateuristisch strategisch document te vervalsen, terwijl Judith Curry onlangs van HI de komplete strategische doelen toegemaild krijgt met de toestemming dit op haar site te publiceren. Als Gleick dit leest moet hij de haren uit z'n hoofd trekken.

 8. Scarface 26 februari 2012 om 22:41- Antwoorden

  Iedereen die Herbert Blankensteijn ook nog maar een beetje serieus neemt, moet zich toch echt na laten kijken.

  Deze kneus heeft werkelijk nergens verstand van en heeft een zo mogelijk nog ernstiger narcistische afwijking dan zijn goeroe Al Gore.

 9. Ook Boos 26 februari 2012 om 23:26- Antwoorden

  Herbert Blankensteijn wordt door WUWT op zijn wenken bediend:

  http://wattsupwiththat.com/2012/02/26/the-skeptic

  Die Blankensteijn toch, zijn berichtgeving wordt overal op de wereld gevolgd, maar als serieuze berichtgever telt ie niet meer mee.

 10. Amadeus Gould 27 februari 2012 om 12:12- Antwoorden

  Een zinsnede als “97% van groep x of y vindt”, roept algauw associaties op met een uitslag van een presidentsverkiezing in een dictatorial geregeerd land. En de boodschap die men daarmee uitdraagt is…zoiets van…wij vinden dat het zo is/ en zo moet… en (binnen eigen land) bek dicht houden en doen wat je gezegd wordt.

  De zinsnede „97% van de wetenschappers vindt“ kom je ook wel eens tegen in het wereldje van AGW-journalisten en beleidsmakers.

  Ik vond het ook op http://www.skepticalscience.com, waar men die 97 „wetenschap“ vindt. Waar komt het vandaan. Wel de inmiddels overleden Schneider noemde dat in een publicatie en kreeg het gepubliceerd in PNAS.
  http://www.pnas.org/content/early/2010/06/04/1003… .

  Met die publcatie haalden de auteurs, maar ook het blad en de academie (die het allemaal liet gebeuren) zichzelf onderuit. Roger Pielke jr. , climategate.nl berichten er o.a. over. En ook auteurs voor realclimate (een website met voorstanders van de AGW-hypothese) vroegen zich af „What where they thinking“.

  Je zou dit incident (denkbeeldig) kunnen vergelijken met die van een aantal eeuwen terug, waarin men zich o.a. afvroeg hoeveel engeltjes er op de punt van een naald konden zitten. Had men – in die tijd – het aantal publicaties daarover – in de peer reviewed (nihil obstat) literatuur – geturfd, dan had men wellicht ook kunnen concluderen dat 97 % van de wetenschappers, die zich bezich hielden met dit vraagstuk, de mening waren toegedaan dat er engeljtes op een naald kunnen zitten….alleen met hoeveel engeltjes was nog een onderwerp van studie.

  Goed, het gebruik van die 97% als propaganda gereedschap is wellicht nog voorstelbaar.

  Maar voor de freelance journalist bij BNR is dat allemaal niet goed genoeg. Hij gaat de betekenis van 97% voor ons nog eens verder uitdiepen.

  Tja daar kan zelfs een Noordkoreaanse poilitieke commentator of voorlichter, die de betekenis van de herverkiezing van zijn geliefde leider, aan het buitenland probeert te verkopen niet aan tippen!

  Kijkend naar de huidige situatie in de wereld, zit men in sommige landen wellicht om dit soort persvoorlichters/communicatie adviseurs te springen. Tijd voor een “career move” voor onze BNR journalistr? Is ie ook adviseur….

 11. Stefan Langeveld KR. 27 februari 2012 om 14:23- Antwoorden

  Ik zie hier geen smaad, wel smakeloosheid, onbenul, valse voorstelling van zaken enz.

  Daar staan de msm dus vol mee. Alleen HB gebruikt wat meer kul-argumenten. Voorbeeld: "daarom is al heel lang geleden voorspeld dat het stoken van kolen, olie en gas het klimaat verandert ()" en dus is het waar.

  Hij gebruikte het filmpje uit '58 eerder op http://www.pluspost.nl/alweer-een-inconvenient-tr
  Uit mijn reactie: Leerzaam fragment trouwens, uit ’58: er zal een binnenzee ontstaan (), Miami komt onder 50 meter water. Dat waren nog eens doemdenkers! Sint Al kan niet in hun schaduw staan, met z’n zes meter. Of is het fragment een geintje? Of is de wetenschap nu accurater. 44 meter minder in 50 jaar, elk jaar een meter accurater, werkt het zo? ()"

  HB ging er niet op in, kwam met ander 'argument'.

 12. Joop Klepzeiker 27 februari 2012 om 15:31- Antwoorden

  @amadeus

  Het kan toch ook zijn dat 0,0001% van de populatie iets meent waarvan 99,9999% vanwege de heersende opvatting zegt dat het anders is. Vervolgens heeft de 0,0001% gelijk omdat naderhand de stelling bewezen kan worden.

  We weten dat er alu hoedjes gedragen worden, bij sommige gelegenheden zie je niets anders op straat.

  Joop Klepzeiker heeft gesproken

 13. Marcel Crok 27 februari 2012 om 16:34- Antwoorden

  Hajo,

  Dank dat je het voor me opgenomen hebt. Ik voel er weinig voor om hier lang bij stil te staan. Wel heb ik een mailtje naar Herbert gestuurd waarin ik mijn teleurstelling heb uitgesproken. Vorig jaar nog vroeg hij een reactie aan mij over een klimaatonderwerp, naar ik aanneem vanwege mijn expertise. Ook neem ik hem kwalijk dat hij de rectificatie op mijn blog (dat ik geen adviseur ben van Atsma) genegeerd heeft (hij kan natuurlijk zeggen dat hij dat niet gezien had, maar aangezien hij als internetjournalist dag en nacht online is en ook het stuk in De Pers had gezien waar een quote bij stond afkomstig van mijn blog vind ik dat onwaarschijnlijk). In feite doen Strop en Blankesteijn hetzelfde, moedwillig een misleidende kop van de Telegraaf overnemen omdat ze daarmee zelf gemakkelijk een punt kunnen scoren in hun stukkie. Dat het niks meer met de realiteit heeft te maken, doet niet zake. Hun lezers willen dit graag horen (denken ze) en de eindredacteur is ook tevreden: 'Leuk stukkie Jan-Hein, geniet van je weekend.'

  Marcel

 14. Marcel Crok 28 februari 2012 om 15:17- Antwoorden

  Blankesteijn heeft na mijn e-mail aan hem een update geplaatst in zijn bericht:
  http://www.bnr.nl/column/herbertblankesteijn/2745

  Hij schrijft me in een e-mail terug dat hij mijn blogbericht niet gezien had en dat hij er daarom vanuit ging dat het waar was dat ik 'klimaatadviseur' ben geworden van Atsma. Ik geloof hem op zijn woord en hiermee is verder de kous af.

  Misschien moet ik zelf ook niet alles nuanceren en doodchecken. Vanaf nu ben ik gewoon de adviseur van Atsma, het staat tenslotte in de grootste krant van Nederland 🙂

 15. Rypke Zeilmaker 28 februari 2012 om 20:54- Antwoorden

  Blankensteijn blijft een sneu sujet dat zich moet beroepen op ingestudeerde slimheid, en hij verkeukelde zich toen hij eindigde met:

  'En staatssecretaris Atsma, luister maar goed naar je adviseur: ga niet te ver de polder uit anders val je van de Aarde af.'

  Oohhh Herbert jaaah, in tegenstelling tot jou, jij ruimdenkende progressieve kosmopoliet.

  Ach gossie

  Dus nee, je kunt dit volk niet voldoende door het slijk halen tot ze door het stof gaan en ruim toegeven aan je Marcel dat hij schreef vanuit een gebrek aan inhoudelijke kennis, en dat kennisgebrek uitlegt als vorm van hogere intelligentie en objectiviteit.

  Onze Herbert moet dus op zijn blog schrijven

  'Ik bied mijn excuses aan bij Marcel Crok, in wiens schaduw ik nog niet kan staan qua wetenschapsjournalistieke verdieping, onderzoek en integriteit. Ik heb gemeend vanuit een vergrijsd babyboom-moralisme hem te moeten veroordelen omdat ik in Amsterdam woon en mijn wereld niet verder reikt dan de Balie en wat progressieve kletsvrienden, terwijl ik qua klimaatzaken klok en klepel niet kon onderscheiden. Ik zal het nooit weer doen en mij voortaan wijselijk stilhouden over klimaat'

 16. Jeroen Hetzler 9 juli 2012 om 19:46- Antwoorden

  Het valt mij steeds op hoe doortrapt de klimaatgelovigen het spel spelen. De nulhypothese luidt: er is geen menselijke oorzaak van klimaatopwarming. Tot op heden heeft niemand deze H-nul gefalsificeerd en dus verworpen t.g.v. de alternatieve hypothese: de mens veroorzaakt opwarming. De klimaatgelovigen hebben H-alternatief echter als feit geponeerd terwijl het tot op heden een onbewezen bewering is,een dogma. Deze H-alternatief tot wetenschappelijk bewezen feit uitroepen is dan ook pseudowetenschap van hetzelfde intellectuele niveau als het instralen van water (Jomanda). Paranormalen en bezigen dezelfde brutaliteit als alarmisten door sceptici te vragen om de H-a te weerleggen. Dit is omgekeerde wereld waar sceptici nogal eens intuinen en waardoor ze zich vaker dan nodig laten imponeren. Goede wetenschap vergt het weerleggen van H-nul door degene die de H-alternatief aanhangt, maar goede wetenschap kun je nu eenmaal niet van alarmisten verwachten. Domatisme leidt zo tot intellectuele zelfoverschatting.

 17. Scarface 10 juli 2012 om 00:18- Antwoorden

  Ach Hajo, laat die Herbert Blankensteijn toch gewoon links liggen. Dit figuur is te treurig om er een rechtzaak aan te wijden. Ik heb deze man nog nooit op één originele gedachte kunnen betrappen. Deze zelfverklaarde expert van alles is werkelijk de grootste leegloper van wat er op de Nederlandse radio en tv mag verschijnen. Alleen weet hij het zelf nog niet. Kijkers en luisteraars echter wel. Maak je geen zorgen. Aan zijn mening heeft echt helemaal niemand een boodschap. Gekakel in het kippenhok heeft meer nieuwswaarde en is nog interessanter ook.

Geef een reactie