Hedwigepolder natuurcompensatie ziek staaltje bureaucratische toefta

Ik moet iets opbiechten. Ik heb laatst een doodzonde begaan. Ik heb de leiding onder een stinkende wastafel grondig gereinigd. Het is zo’n ikea plastic pijpensysteempje en uit het feit dat de rechter wasbak erg stonk en de linker minder heb ik afgeleid dat het ecosysteem daar het best floreert op een combi van klodders tandpasta van de kids en mijn scheerstoppel-scheerschuimmengsel. Met alleen tandpasta is de natuurwaarde veel geringer.

Ik heb helaas geen foto’s gemaakt van de barre smurrie. Daarom deze plaat hierboven van broodschimmel. Ook zo’n hoge natuurwaarde die wij voor economisch nut gewoon straffeloos mogen “ruimen”. Goed dan ook dat daar in het geval van de Westerschelde een begin is gemaakt het ruimen van natuurwaarden niet te accepteren, dan wel alleen met compensatie van een gelijkwaardige natuurwaarde elders.

Nu wil ik alleen wel de milieuakameraden in Den Haag aansporen om hun schema van ecosysteemdiensten allesomvattend uit te breiden. Zodat ik de volgende keer als ik eens een leiding reinig of een stuk houtrot saneer of een mol vang of een tak afzaag, dat ik dan een visitatie krijg van een ambtenaar die me komt uitleggen dat ik wel een potje met een cactusje moet plaatsen om die geruimde schimmelsmurrie te compenseren.

En nu weten we dat het Hedwigegeintje ons ook nog eens 62 miljoen euro gaat kosten. Kan iemand me alleen wel even voorlichten in welk Heilig Sinterklaasboek is vastgesteld wat natuur is en wat niet en welke waarde wat heeft? We blijven gewoon hele zielige Calvinistjes met zijn allen. Gordijn open zodat de dominee kan zien wat we allemaal uitspoken.

Ideetje: kan Rypke geen plan schrijven hoe we het uitdiepen van de Westerschelde kunnen compenseren door voor 62 miljoen 10.000 huishoudens elk 6200 euro te geven om hun tuin helemaal ecologisch te herinrichten? Denk dat je dan veel meer natuurwaarde hebt dan wanneer je zo’n 18-holes golfbaan onder water zet. Bah wat een triest bestaan in de nu toch wel spoedig ineenstortende EUSSR.

Leestip: mijn artikel over meritocratie.

Door | 2012-04-19T10:10:19+00:00 19 april 2012|16 Reacties

16 Reacties

 1. Ivo 19 april 2012 om 11:38- Antwoorden

  Als dan toch nog wat uitgezocht wordt, hoe compenseer je diepere vaargeulen met onder water zetten van land? Leven er in 14 meter diepte minder beestjes dan in 12 meter diepte? "Oh, wat is het hier diep, ik zwem een eindje om". Ik begrijp het werkelijk niet.

 2. Hugo Matthijssen 19 april 2012 om 14:58- Antwoorden

  Deze geul is een onderdeel van een rivier uitgang en slibt afhankelijk van stroming en afvoer elke dag een beetje meer dicht.

  Na een aantal jaren zal hij weer uitgebaggerd moeten worden. moet dan de volgende polder onder water?

  Bij Rotterdam is het nog veel triester Om de waterweg te kunnen bevaren moet er permanent zand en slib worden verplaatst. Daar varen dan ook heel grote zandzuigers.

  Moeten we nu ook een beleid gaan voeren om permanent polders te laten onderlopen.

  Ze lijken wel gek

 3. Boels069 19 april 2012 om 15:26- Antwoorden

  Het gaat niet om echte, tastbare vogels.

  Het gaat om wereldvreemde vogels met overmatige invloed.

  Het blijft vreemd om een verdrag uit de 19de eeuw (waarin vrije doorvaart naar Antwerpen wordt gegarandeerd) zo te interpreteren dat van schepen van vrijwel alle diepgang die doorvaart wordt mogelijk gemaakt.

  Ik heb niets tegen onze zuiderburen, maar een garantie voor de doorgang van platboomvaartuigen was striktgenomen voldoende geweest.

  Het blijft een raadsel wat de scheldeverdieping met de vogelstand te maken heeft.

  Zal wel een modelstudie zijn.

 4. Turris 19 april 2012 om 17:07- Antwoorden

  Alles is nog eens onder druk gezet door Brussel, waar henek Bleker de inschattingsfout maakte te denken te kunnen onderhandelen met een klimaatalarmist als Eurocommissaris.

 5. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 19 april 2012 om 22:11- Antwoorden

  Hajo, geweldig idee. Ik was net bij een kennis van mij in Drenthe, een ecoloog die voor 5000 euro een halve hectare gemeentegrond kocht en daar zijn natuurparadijs van maakte, hij heeft al ringslangen, orchideen: ik likte mijn vingers er bij af.

  Binnenkort is mijn eigen tuin ook vol met inheemse plantensoorten, fruitbomen en water, en moet ik meer ruimte zoeken. Een strookje kale gemeentegrond hier zou ik met 6200 euro omtoveren tot een parkje, waar smurfen hun eerste vriendinnetje kunnen zoenen, waar je kunt hangen, relaxen, je zet er wat fruitbomen neer en als bijkomstigheid heb je nog wat zeldzame soortjes. Zulke oases werken als magneet, en het zou de wijk hier opknappen

  BIodiversiteit is een leuke bijkomstigheid. De lol gaat er pas af wanneer de bureaucratische milieubeweging en fondsenwervingsindustrie zich er mee gaat bemoeien

 6. Rypke Zeilmaker
  Rypke Zeilmaker 19 april 2012 om 22:21- Antwoorden

  Zie verder dit bericht
  http://gegevensautoriteitnatuur.nl/pages/nieuws.a

  Nieuws

  Natuur onvoldoende beschermd door omgevingsvergunning

  WAGENINGEN – 18 april 2012

  De bescherming van zeldzame en bedreigde flora en fauna krijgt nauwelijks aandacht bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. In slechts 0,15 procent van de aanvragen voor zo’n vergunning (60 van de 40.000) is er volgens de aanvragers kans op schade voor bedreigde soorten. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van Alterra Wageningen UR onder 108 gemeenten. Dit onderzoek is in maart 2012 uitgevoerd in opdracht van de Gegevensautoriteit Natuur.

  Gemeenten blijken alleen in uitzonderingsgevallen te checken of de aanvraag voor een omgevingsvergunning op het punt van flora en faunabescherming ook klopt. In zeven gevallen is daadwerkelijke informatie over flora en fauna aangereikt en in drie gevallen is door Dienst Regelingen een Verklaring van Geen Bedenking afgeleverd.

  De Gegevensautoriteit Natuur is verbaasd over het lage aantallen. “Ook zeldzame en bedreigde flora en fauna komt gelukkig nog op veel plaatsen voor in Nederland. De kans dat je daarmee in aanraking komt wanneer je een bouwproject start is reëel.” Bij de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 1 oktober 2010 was verwacht dat er bij enkele duizenden projecten per jaar kans op schade aan beschermde flora en fauna bestaat. Nader onderzoek is nodig naar de oorzaken van het grote verschil.

  De Flora- en faunawet regelt de bescherming van ongeveer 400 (ernstig) bedreigde en zeldzame soorten flora en fauna en broedvogels in Nederland. Omdat ruim de helft van die soorten vooral buiten beschermde gebieden voorkomt moet er bijvoorbeeld bij (ver)bouwplannen en bij het kappen van oude bomen op gelet worden of die activiteiten schade doen. Initiatiefnemers moeten dan maatregelen treffen om de schade te vermijden of te compenseren. Om de administratieve last voor de burger te beperken, kunnen burgers tegelijk met de aanvraag voor een omgevingsvergunning sinds 1 oktober 2010 ook een Verklaring van Geen Bedenking aanvragen voor de Flora- en faunawet. De gemeente vraagt dan zo’n verklaring dan aan bij het rijk.

  De gemeenten geven zelf aan dat hun geringe bemoeienis met beschermde flora en fauna bij de vergunningverlening komt doordat zij voor de Flora- en faunawet geen bevoegd gezag zijn. Tegelijkertijd zijn gemeenten wel van mening dat zij de burger goed moeten voorlichten over de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Iedereen heeft volgens de wet een zorgplicht voor beschermde flora en fauna. Het onderzoek toont aan dat bij de aanvraag en verstrekking van omgevingsvergunningen weinig invulling aan die zorgplicht wordt gegeven.

  De Gegevensautoriteit Natuur onderzoekt of de oorspronkelijke ramingen bijgesteld moeten worden en of er een andere verklaring is voor het lage aantal aanvragen zoals gebrek aan kennis en informatie bij de burgers of gebrekkige handhaving. Ook gaat hij met de overheid in gesprek om na te gaan wat er verbeterd kan worden voor de gemeenten. Volgens hem biedt de stelselwijziging omgevingsvergunning waar nu aan gewerkt wordt daarvoor een gouden kans.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  Anne Schmidt, senior Onderzoeker Alterra, Wageningen UR, telefoon 0317 481879

  Ed de Heer, communicatie Gegevensautoriteit <Natuur, telefoon 06 24770687</blockquote>

 7. JanWaalwijk 19 april 2012 om 23:08- Antwoorden

  De hoofdschuldige in dezen, geboren te Kapelle-Biezelinge en zoon van Truus, door flauwe cabaretiers wel eens vergeleken met Harry Potter, die hoor je niet. Onder zijn bezielende leiding mocht die grijze dakduivin Cramer allerlei belangengroepen laten aanzitten aan tafel om met de grote mensen mee te onderhandelen, uitdiepen van de Westerschelde, dan moest er natuurlijk!! wel meer natuur komen, van die lege natuur waar je nooit een levende menselijke ziel tegenkomt (behalve natuurlijk op feestdagen, en natuurlijk moet dan ook die schijthond mee) maar die wel veel natuurwaarde heeft natuurlijk.

 8. Theo Wolters
  Theo Wolters 19 april 2012 om 23:21- Antwoorden

  Maar serieus, welke natuurwaarde gaat volgens de EU verloren door het baggeren in de Schelde?

  Heeft iemand in de kamer daar ooit naar gevraagd?

 9. Boels069 19 april 2012 om 23:25- Antwoorden

  Zou het zo kunnen zijn dat een bedreiging voor een diersoort aanleiding is zijn om het volgende stapje op de evolutieladder te zetten?

  Kenmerk van elke diersoort lijkt mij het streven naar dominatie.

  Ik geef toe, het is vloeken in de wageningse kerk want die vinden de evolutieleer maar niks.

  Maar het lucht wel op.

 10. Hajo Smit 20 april 2012 om 01:26- Antwoorden

  @Theo: check mijn leestip nog ff….. het is allemaal meritocratische nonsens. De targets zijn er voor de beleidmakers om mee te scoren. Wat omzet & winst is voor een ondernemer is target & compromis voor de politicus. Het zijn van die types met een hersenafwijking die itt tot aspergers etc niet eens voelen dat ze iets geks doen. Het is hun tweede (of eigenlijk eerste) natuur. Het is ook typisch een Europese traditie uit de tijd van koningen en keizers toen ondernemen iets was voor het gepeupel en je als je het echt ver wilde schoppen je je langzaam omhoog moest likken tot aan de billen van de naakte keizer. Ik bedoel: welke innovatieve startup kan op tegen 1 Wubbo Ockels of JP van Soest die met gemak overheidsfondsen aanboren waar een ondernemer pas na 10 jaar buffelen misschien in de buurt komt….

 11. Niek Rodenburg 20 april 2012 om 08:43- Antwoorden

  Koppejan boos over rol ambtenaren

  Zie:

  http://www.nu.nl/politiek/2791559/koppejan-boos-r

 12. JanWaalwijk 20 april 2012 om 10:01- Antwoorden

  Koppejan ziet het Licht, wat wij allen al jaren weten, Nederland wordt geregeerd door hen die zich eigenlijk niet eens met kabinetsbesluiten zouden moeten mogen bemoeien.

 13. kakafonia 20 april 2012 om 12:13- Antwoorden

  Kan de Hedwige polder niet geasfalteerd worden, dan heb je er misschien nog wat aan.

 14. Marcel 25 juni 2012 om 13:37- Antwoorden

  Kan iemand mij eens uitleggen waarom er een polder onder water gezet dient te worden als er een vaarweg 2 meter dieper wordt gemaakt ? Ik denk dan dat de vissen en alle andere dieren 2 meter dieper komen te leven, wat is dan de logica om een polder onder water te zetten hierin ? Bedank

 15. Niek Rodenburg 25 juni 2012 om 16:04- Antwoorden

  Marcel, het officiële argument is als volgt.

  De havens van Antwerpen, Terneuzen en Vlissingen zijn bereikbaar via de Westerschelde. Om die havens bereikbaar te houden voor grote zeeschepen, worden vaargeulen verdiept en verbreed. Door die ingrepen is een ecologisch rampzalige situatie ontstaan. Het water stroomt veel sneller en het (bagger)slib in het water kan niet meer bezinken. Het water in de Westerschelde monding is veranderd in zuurstofarme 'vloeibare modder'. Die houdt zonlicht tegen en zo valt de voedselrijkdom weg. Bedreigde planten en dieren dreigen te verdwijnen.

  In de Westerschelde monding kunnen vaargeulen alleen verdiept en verbreed worden indien de natuurschade wordt gecompenseerd. Zo is dat wettelijk geregeld. Er zijn niet zoveel maatregelen mogelijk om de stroomsnelheid af te remmen en zo de vertroebeling in de Westerschelde te verminderen.

  Ontpolderen, om het water meer ruimte te geven, lijkt op dit moment de goedkoopste en meest effectieve maatregel. Vandaar de afspraak om de Hedwigepolder te ontpolderen als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde.

  We krijgen binnenkort dezelfde discussie over de Eemsmonding in Groningen. De Duitse havens Emden en Papenburg hebben ook belang bij het ontvangen van zo groot mogelijke schepen.

  De Eems wordt dus ook uitgebaggerd.

  En dus gaan in Groningen ook polders onder water als natuurcompensatie, alleen staat de keuze nog niet vast.

  Er is een aantal opties: de Carel Coenraadpolder, de Reiderpolder en Polder Vierburen.

  Namen die maar weinig Nederlanders nu kennen, maar dat gaat veranderen….

 16. DWK 25 juni 2012 om 16:24- Antwoorden

  Marcel,

  misschien heb je hier iets aan:

  Hedwigepolder, handelswaar voor havenbaronnen en natuurfetisjisten

  http://www.groenerekenkamer.com/node/1670

Geef een reactie