Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Frans Timmermans wil de staalproductie in Nederland door middel van waterstof nieuw leven in blazen, met Zweden als voorbeeld.

Timmermans in het FD:

‘In Zweden wordt al groene staal geproduceerd.’

De factcheck die de Leeuwarder Courant naar aanleiding van deze opmerking uitvoerde leverde op dat er inderdaad ‘groene’ staal wordt geproduceerd in Zweden op basis van waterstof, maar dat deze waterstof werd verkregen met energie uit waterkracht. Voor de Nederlandse situatie is dit een slecht voorbeeld omdat ons land amper energie uit waterkracht kent.

De Leeuwarder Courant:

‘In ons land is echter veel minder waterkracht beschikbaar. Andere duurzame elektriciteit is er wel, uit windparken bijvoorbeeld, maar daar zou zo’n hypermoderne staalfabriek enorm veel van nodig hebben. Sta je die af?’

Toch heeft Tata herhaaldelijk geaarzeld om middels waterstof staal te produceren. Eerder dit jaar werd nog afgezien om staal te maken met groene waterstof via windmolens op zee.

Ook was volgens de Leeuwarder Courant niet echt staal wat werd geproduceerd, maar ‘een tussenproduct op weg naar staal’.

Timmermans vindt niettemin dat de Nederlandse regering met staalproducent Tatasteel om tafel moet. Sinds de opening van de Zweedse fabriek volgt Tata de ontwikkeling met interesse. Toch heeft men herhaaldelijk geaarzeld om middels waterstof staal te produceren. Eerder dit jaar werd nog afgezien om staal te maken met groene waterstof via windmolens op zee.

Tata zei in mei dat sinds het opstellen van de verduurzamingsplannen in 2021 er veel is veranderd en dat het daarom noodzakelijk is om daar opnieuw naar te kijken. Het bedrijf verwees onder meer naar de inflatie, verslechterde economische omstandigheden, energiecrisis, stikstofproblematiek en de extra klimaatmaatregelen van het kabinet.

Die nieuwe inzichten noopten het bedrijf de plannen opnieuw onder de loep te nemen en de technologie die daarbij hoort.

‘De transitie kan maar één keer. Dan moet het goed zijn’, aldus de woordvoerder. ‘Ons uitgangspunt blijft een realistische, haalbare en breed gedragen route naar groen staal in een schone omgeving. Daar verandert niets aan.’

Het bedrijf benadrukte dat er geen sprake was om definitief af te zien van waterstof.

‘Onze belofte om de klimaatdoelstellingen te halen, staat fier overeind. Wij willen wel alle opties goed hebben afgewogen. Er is nog niks bepaald’, aldus de woordvoerder eerder.

Milieudefensie kwam met een reactie op de eerdere berichtgeving.

‘Het lukt Tata Steel niet om snel genoeg te vergroenen om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen. De overheid moet geen euro belastinggeld meer geven aan Tata Steel, nu het bedrijf toegeeft waarschijnlijk geen klimaatvriendelijk staal te kunnen maken’.

Ondanks uitgesproken twijfel van Tata blijft het bedrijf koershouden naar C02 neutraliteit over ruim twintig jaar:

‘Het is onze ambitie om in 2045 CO2-neutraal te zijn. De grootste verandering ooit in het bestaan van het staalbedrijf. Met het volledig vervangen van kolen door waterstof, richten wij ons op een toekomst waarin groen staal gemaakt wordt in een schone omgeving. De overstap van kolen naar waterstof betekent dat wij op een hele andere manier staal gaan maken.’

Timmermans:

‘Een prijs op C02 uitstoot biedt ondernemers duidelijkheid en helpt uitstoot te verminderen.’

***

Bronnen o.a. Leeuwarder Courant hier en hier.

***