Theo Wolters suggereerde al dat de Heartland Climate Conference in Chicago op korte termijn is opgezet omdat Vaclav Klaus toevallig in town is voor een NAVO-conferentie. En nu zien we hem op CNN scherp ondervraagd door Richard nomen est omen Quest. Het woord klimaat valt geen enkele keer, maar wij weten dat Klaus het enige openlijk klimaatsceptische staatshoofd in Europa is en dat zijn visie daarop zoals vertolkt in zijn ook in het Nederlands vertaalde boek Blauwe planeet in Groene Kluisters er geen gras over laat groeien.

Nee, Europa is een schitterend maar in het huidig tijdsgewricht toch vooral droevig continent. De doorleefde manier hoe Klaus die droefenis deelt en uitstraalt is fenomenaal. Ik bedoel: 1989 meemaken en dan twintig jaar later vast te stellen dat we in Europa de EUSSR leven, waarbij de westelijke gebieden nu juist onvrijer – want meer utopisch gehersenspoeld – zijn dan het voormalig Oostblok.

Natuurlijk is het Lubos Motl die deze video van internet plukte. Hij schreef, aan de hand van een visionair artikel op CNN Money, ook over de ramp die zou kunnen gebeuren als Hollande vandaag president van Frankrijk wordt. Zie hierrr. Hij gaat ook op een spectaculaire manier op het randje in een verdediging van de UNA-bomber billboards die Heartland in Chicago plaatste. Zie hierrr.

Mijn visie op de Heartland posteractie?

Om te beginnen moet iedereen echt even zelf de Al Gore vs. Unabomber quiz doen op de Heartland site. Ik hoopte beter te scoren dan een jonge NYT journaliste maar bleef precies als zij steken op 33%. Kijk de poster plus die quiz is toch al een breder communicatieplaatje. Menig reclamebureau zou de vingers aflikken bij de rumour around the brand en de involvement die nu is ontstaan. WUWT en Climatedepot.com belichten het gekrakeel van alle kanten.

Het is sowieso uitstekend dat Joe Bast, de president van Heartland, de posteractie onmiddellijk heeft gestaakt nadat Ross McKittrick met deze brief op Climate Audit aangaf dat hij de conferentie zou mijden als de posters blijven hangen. Het is bekend in de PR dat elke fout in je voordeel kan verkeren als je meteen ruiterlijk toegeeft dat je iets niet had moeten doen. Wat wat mij betreft als positief element overblijft is de overtuiging van Heartland dat er volop met commmunicatiestrategieën moet worden geëxperimenteerd.

Op de dag waarop 10 jaar geleden vriend Pim Fortuyn werd vermoord, moet ik natuurlijk benoemen dat “moord en doodslag” wel degelijk ook een effectieve communicatiestrategie is, maar dat je jezelf daar toch niet mee wilt associëren. Wat dat betreft is wat Motl schrijft over de hond van Oslo enerzijds juist, maar anderzijds gaat hij vele bruggen te ver door überhaupt de naam te noemen van de man, die het verdient in een duister gat weg te rotten, en hem in enig verband met het klimaatdebat te brengen. Al was het om ervoor te zorgen dat Google searches op klimaat en …. niets opleveren.

Maar dat we ook moeten experimenteren met militante of toch tenminste emotionele communicatiewijzen lijkt me duidelijk. Alle grijze overrationele klimaatsceptici moeten toch ook leren een verhaal te vertellen, moppen te tappen, te ontregelen, te framen. Wat dat betreft is en blijft het doodzonde dat Geert Wilders – volgens Kuitenbrouwer een meesterlijk rethoricus (zie video) – niet zeer heftig de angstindustrie van big environment heeft aangevallen de laatste jaren. Ik verwijt hem dat ook! Ik ben er boos over! En ik ga straks dan ook eens stemmen op de nieuwkomer de Libertarische Partij.

Ook in de politiek moet namelijk geëxperimenteerd worden. Frank Karsten bepleit in zijn De democratie Voorbij voor de menselijke maat en kleine politieke verbanden: de afscheiding van Zeeland en Friesland zeg maar. En dat je dan als Nederlander de keuze hebt te verhuizen van een autonome provincie die windmolens bouwt naar een autonome provincie die kolencentrales en/of kerncentrales bouwt oftewel van een autonome provincie die zijn burgers aan de bedelstaf brengt naar een autonome provincie die welvaart creëert.

En daarmee is de cirkel naar het begin van dit artikel rond. Europa klapt spoedig uit elkaar! :-)