Sigrid Kaag. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Minister Sigrid Kaag (Financiën) ziet geen reden de snelheid van klimaatbeleid in Europa af te remmen om daarmee populistisch rechtse partijen de wind uit de zeilen te houden. Integendeel: grote haast blijft geboden op de VN-klimaattop, aldus de D66-bewindsvrouw in een interview met Edwin Timmer van het AD: ‘Het enige wat echt gevaar loopt, is het overleven van mens en planeet.’ Kaag reageert daarmee op een eerder interview in het AD met hoogleraar economie Richard Tol die berekende dat ons klimaatbeleid veel meer kost dan het oplevert. Om in 2050 netto-nul te willen uitstoten is veel duurder dan 2070.

Hoogleraar Tol:

‘Het algemene beeld dat de media schetsen over de gevolgen van klimaatverandering, aangespoord door de milieubeweging, is veel erger dan de wetenschappelijke literatuur laat zien. Als milieuorganisaties zouden vertellen dat klimaatverandering niet zo erg is, halen ze minder geld op, krijgen ze minder leden en hebben ze minder invloed.’

Richard Tol.

De ‘klimaathaast’ lijkt meer dan onze maatschappij kan dragen omdat veel burgers hoge kosten moeten slikken voor energie, isolatie en verduurzaming. Als je klimaatbeleid ‘te snel en te agressief doet’, dan stemmen meer mensen op Geert Wilders, zo is de analyse van Tol. De wetenschapper ziet dezelfde politieke trend in meer Europese landen.

Maar Kaag verklaart aan het AD in Dubai dat ons klimaatbeleid veel te belangrijk is om van dergelijke politieke afwegingen te laten afhangen.

‘Het is niet zo dat je dit klimaatbeleid niet moet doen, omdat het een risico is dat mensen niet mee kunnen komen of omdat het tot radicalisering en een versterking van extreem rechtse partijen leidt. Dat zou in mijn ogen onverstandig en ook onverantwoord zijn.’

***

Voor beide meer uitgebreide artikelen, zie hier en hier.

***