In Natura 2000 en vogelgebied IJsselmeer bij het Wad. In de postdemocratische samenleving is dat normaal

Blogde ik gisteren al over de plannen van Windpark Fryslan om tussen 250 en 400 Megawatt aan windguillotines te installeren (dus maximaal 100 megawatt geleverd vermogen) in Natura 2000 vogelgebied: was ik nog iets vergeten te vermelden.

    De prijs: 800 miljoen eurootjes belastinggelden, geheel en al door duurzame melkkoeien (u) op te brengen.

Stom van me, en dat prijskaartje is dan exclusief landschappelijke schade.

69 hoogleraren petitie NRC tegen overcapaciteit door windmolens
Wat nog veel aardiger is wanneer je vaak blogt: wie herinnert zich nog de ‘brief van 69 hoogleraren’, een hele stapel geleerden die in voormalige kwaliteitskrant NRC het volgende schreven, onder aanvoering van Jan Rotmans van Urgenda. Hier is zijn eerste en belangrijkste punt, waarin hij stelt dat meer windmolens overbodig zijn omdat we al overcapaciteit hebben:

1 Overbodig

Nederland is nu al netto exporteur van stroom. Dit zal de komende tien jaar alleen maar toenemen. Naar schatting is er een overschot van ruim 30 procent aan elektriciteit in 2020, de stijgende vraag meegenomen.


Grapje: Rotmans en zijn stapel geleerden ageerden tegen kerncentrales
Dit was het belangrijkste argument van Rotmans en zijn stapel geleerden om tegen een extra kerncentrale actie te voeren in de voormalige kwaliteitskrant NRC Handelsblad. Dus mag ik de volgende logische vraag stellen:

  • a. gelooft Rotmans dan dat het installeren van windmolens toch nauwelijks stroom oplevert, zodat je er eindeloos veel van kunt planten zonder overcapaciteit te krijgen, in tegenstelling tot een kerncentrale die wél constant vermogen levert?
  • b. is Rotmans koning van het gelegenheidsargument, zoals er stapels van rondlopen in de academische wereld?

Of mogen we eindelijk eerlijk vaststellen: Die molens komen er niet omdat we ze NODIG hebben voor onze energie (we hebben al overcapaciteit)? Die verschijnen alléén om politieke redenen, opgelegd door het zelfde Europa dat ons via een noodfonds en Eurobonds verder beroven wil van onze triple a status. Windpark Fryslan en andere projecten worden alleen gebouwd omdat een selecte elite van rentseekers op onze kosten zéér rijk wil worden, met ‘het klimaat’als vroom excuus.