Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

– Frans Timmermans (VL) in het FD:

‘Er klinkt een religieus pleidooi voor kernenergie. Laten we feitelijk zijn.’

– RIVM-onderzoeker Lars Roobol op X:

‘Mooi! Jaren te laat afgebouwd, maar nu is de nieuwe Finse reactor Olkiluoto 3 op vol vermogen, 1600 megawatt. Samen met Olkiluoto 1 en 2 levert ze 40% van de Finse elektriciteitsbehoefte. Bij de huidige prijzen is de reactor binnen 3 jaar terugverdiend.’

– Lisa Busink van Oneworld.nl:

‘De vraag die gesteld zou moeten worden is: hoe rechtvaardig is kernenergie? Kerncentrales zijn erg complexe fabrieken om te bouwen, waardoor de bouwtijd lang en daarmee de kosten hoog zijn. Dit maakt een kerncentrale een onaantrekkelijke investering voor marktpartijen. Daarom dekken overheden van andere landen de financiële risico’s met overheidsgeld.’

– Rob Jetten bij WNL:

‘Volgens D66-lijsttrekker Rob Jetten is kernenergie in Nederland op relatief kleine schaal wel degelijk lucratief. Hij reageert daarmee op de uitspraak van Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) zondag in een debat in College Tour dat hij ‘het eerste rapport nog moet zien’ dat aantoont dat kernenergie voor Nederland rendabel is.’

– VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz in AD:

‘Verder wil de VVD ruim baan voor moderne en veilige kerncentrales. ‘Wie niet durft te kiezen voor kernenergie neemt het klimaatprobleem niet serieus’, meent de VVD-lijsttrekker. Kernenergie, in een energiemix met wind en zon, helpt ons minder afhankelijk te zijn van onbetrouwbare regimes, aldus de VVD.’

– Oud topambtenaar Bernard ter Haar in AD:

‘Nederland wil dat in 2035 elektriciteit klimaatneutraal wordt opgewekt. Wat is Ter Haars grootste zorg bij de keuze voor kernenergie als snelle, ‘pijnloze’ oplossing? ‘Dat we niet verder hoeven na te denken als we nu voor kernenergie kiezen. Dat is een totaal misverstand. In 2035 zijn we misschien net begonnen met de bouw van de kerncentrales en valt er dus een gat in de planning. Dan moeten we door blijven gaan met het bijstoken van gas en kolen. We lopen zo enorme vertraging op bij het klimaatneutraal maken van de energievoorziening. Leveringszekerheid is natuurlijk een probleem dat je moet oplossen. Maar dat kan door te investeren in opslag van energie en uitbreiding van elektriciteitsverbindingen met de buurlanden.’

– Peter de Jong op NatuurenMilieu.nl:

‘Naast dat kernenergie dus geen goedkope energie is, leveren de investeringen in kernenergie pas na vele jaren bouw- en ontwikkeltijd (vaak wel 15 jaar of meer) CO2-besparing op. Dezelfde investeringen in hernieuwbare bronnen van elektriciteit, zoals zon en wind, leveren veel eerder en veel meer CO2-besparing op. En het geld dat we uitgeven aan kernenergie kan niet uitgegeven worden aan (betere) technieken voor zonne-energie, windenergie, waterstof en energieopslag.’

– Frits de Groot VNO-NCW:

‘Nou zijn de voordelen van kernenergie voor een CO2-neutraal energiesysteem in 2040 dan ook evident. Twee nieuwe centrales betekent 10 tot 15 procent productievermogen voor stroom erbij, CO2-vrij en weersonafhankelijk. Het hoeft niet te waaien (windparken) en de zon hoeft niet te schijnen (zonparken). Batterijen om wind- en zonstroom op te slaan kunnen op de langere termijn een uitkomst bieden, maar zijn onvoldoende voor de grote hoeveelheden stroom die we bij elektrificatie nodig hebben.’

– Klimaatweb.nl:

‘Emeritus hoogleraar Wim Turkenburg, die zijn hele (arbeidzame) bestaan studie maakte van kernenergie, staat inmiddels op het standpunt dat we de afgesproken klimaatdoelen in Nederland niet redden zonder kernenergie, als de overheid volhardt in haar afwijzing van biomassa. Turkenburg is sceptisch over de hoeveelheid hernieuwbare energie (bijvoorbeeld in de vorm van groene waterstof) die we kunnen importeren, rekent sowieso al met behoorlijk veel energiebesparing en ziet de nucleaire optie als enige mogelijkheid de energiemix op tijd CO2-vrij te maken.’

– Jonge klimaatactivisten op WNL.tv:

‘Als kernenergie wordt uitgesloten en daardoor dus geen subsidies meer ontvangt, zou dat voor het klimaat juist een negatieve ontwikkeling zijn, aldus de leden van RePlanet. De jonge activisten vinden dat ‘Greenpeace vastzit in het verleden’ en vecht tegen schone, CO2-vrije kernenergie. Als het de jonge activisten lukt zich in deze zaak te mengen, kunnen zij hun standpunt verdedigen in de rechtszaal.’

***