Op zandige bodems met hoge dynamiek als de Noordzee zijn effecten van boomkor het kleinste

Het is de vaste strategie van Greenpeace na een procedure, zoals nu tegen de boomkor bij de Raad van State: Hun PR-machine pikt er één punt uit waar ze géén ongelijk kregen en roepen dat ze wonnen, al maakt de rechter gehakt van veel van hun bezwaren. In werkelijkheid heeft de visserijsector een vergunning aangevraagd om daar te kunnen vissen, en volgens de ‘Passende beoordeling’kan dat ook: geen significant negatieve effecten.

Greenpeace, Stichting de Noordzee en WNF één pot nat
De Telegraaf pikte die correctie al op in het bericht ‘geen verwoesting bodem door sleepnetvissers‘, ook op basis van een artikel van visserijbioloog Dolf Boddeke. Maar de PR-schade die Greenpeace aanricht tegen visserij is al weer geleden. Met dank aan de Postcodeloterij die met Wereld Natuur Fonds haar ‘oceanencampagne’ steunt met 2 miljoen extra gratis euro’s.

Wetenschap zegt: Minste schade bij zandbodems
Natuurlijk zijn er allerlei ecologische effecten, zie het Mafconsproject. Ecologische impact van de boomkor hangt wel sterk af van de bodemsoort waar je vist, zo stelt ook dit rapport van de FAO van Gillet et al in 2008. Hij geeft een overzicht van decennia ‘bodemimpact’onderzoek en stelt:

The impacts of trawling depend on many factors, principally bottom type, water depth, community type and gear type, the frequency and intensity of trawling, and concurrent natural disturbances. The habitats least affected are those with soft substrates and areas affected by natural impacting forces such as wave action.Hard bottoms with large sessile organisms seem to be most affected.

Veilig met Vibeg?
Nu claimen de Vissersbond en Visned in hun persbericht van 9 augustus dat ze in andere Natura 2000-gebieden veilig zitten dankzij het Vibeg-akkoord met Stichting de Noordzee en het Wereld Natuur Fonds. Ik vind dat een naieve gedachtengang. Want volgens Gillet willen mensen bij het WWF juist een totaalverbod op boomkorvisserij:

There appears to be considerable faith in the possibility of developing an alternative to shrimp trawling and trawling in general, especially among environmental groups. The reality is that, despite this interest, no substantial progress has been made in replacing trawl gear and, after nearly a century, it remains the mainproducer of the important commercial shrimp species. On the other hand, some feel that a total shrimp trawl ban could provide a powerful incentive to develop such gear(J. Clay, WWF, personal communication, 2006).

De redelijke milieubeweging bestaat niet.
Al die clubs zijn het zelfde, lees ook mijn rapporten over het Wereld Natuur Fonds. Het Wereld Natuur Fonds werkt in de Oceanencampagne samen met Greenpeace. En het was Stichting de Noordzee die met Greenpeace in 2010 een rapport tegen de boomkor liet opstellen, om vervolgens met persberichten een campagne tegen de boomkor te lanceren.

Meer gezichten, één doel
Ze zijn allen exact hetzelfde, en proberen ieder met eigen vermomming het zelfde doel te bereiken. Hindering, danwel vernietiging van economische activiteiten die niet volgens hun ideaal plaatsvinden: het ideaal dat ik vorig jaar al beschreef in ‘De Primitieve Verbeelding aan de macht‘in Visserijnieuws. Op zijn best geven zulke clubs veel economische hinder, en van een positief effect op de natuur is geen sprake. Hun campagnes werken vooral meer bureaucratie in de hand.

Lees ook mijn rapporten over het Wereld Natuur Fonds, die ik maakte voor de Groene Rekenkamer.