Zo ziet de hemel er écht uit volgens nieuw onderzoek

Je denkt eerst: hij, Trouw Columnist Vincent Dekker bedoelt het als grap, ‘Windmolens geen vloek maar zegen voor vogels‘. Leuk. Dat is toch een taak van de columnist: via een dwarse denkwijze, een nieuw inzicht en relativering je lezer verrassen.

Tot je bedenkt, nee hij werkt bij de zuurzame wollenzweetsokbode Trouw
Bij Trouw is het geen humor, maar weer één of ander uit de groene hemelen neergedaald ‘Nieuw Onderzoek’, nu bij Reweweconomy. Een Openbaring, die de gelovigen zien als teken van ‘hun groene gelijk’, in dagen van groeiende twijfel. Ik heb ontzag voor het vermogen van Vincent en zijn groene volgers van de Profeet Al Gore zich hierdoor te laten overtuigen:

In feite zouden vogelliefhebbers voor de bouw van veel meer windmolens moeten pleiten, aldus Barnard. Als je de vogelsterfte door windmolens vergelijkt met de vogelsterfte die het gevolg is van fossiele energie, dan wil je alleen nog maar windergie. Alle fossiele-energiecentrales vervangen door windparken zou per jaar 70 miljoen vogellevens sparen!

‘En de Profeet zal zeggen: daar achter die steen zit een scepticus, sla hem hersendood!
Wanneer je ‘geloof’ definieert als het voor waar aannemen van onwaarschijnlijkheden, begaat Dekker hier een moedige geloofsuitspraak. Die hem veel aanzien zal opleveren bij andere groene gelovigen van dagblad Trouw. Jij gelooft dit? Nou aanschouw mijn geloofsijver: ik geloof zelfs dat windmolens bij de wederkomst van Al Gore – als hij zwaaiend met zijn kromzwaard gezeten op een wolk neerdaalt- in applaus hun wieken zullen slaan, waarna alle sceptici zullen branden in de hel.

Dat staat in ‘nieuw onderzoek’van een gezaghebbende groene groene Korangeleerde en die is heel knap. Dus ís het zo.


Of mogen we deze passage symbolisch uitleggen/ met een zak zout nemen?Eén vraag Vincent: toon me één vogel in Nederland die door een gascentrale is doodgegaan. Ik was gisteren bij de Hemwegcentrale (kolen) waar al weer 10 jaar een paar slechtvalken succesvol broedt, zich onbewust van deze levensbedreigende situatie: bijna de gehele Nederlandse populatie broedt op (fossiele) energiecentrales. Waaráán zouden die vogels dood moeten gaan? Of bedoel je olieslachtoffers, zoals bij de BP-ramp. Wordt olie dan niet meer gewonnen als we het niet meer verbranden, maar tot plastic verwerken? Hoeveel oliecentrales zijn er?

Of laat me de ‘redenering’verder voeren, die wel zal neerkomen op theoretische extrapolaties van gemankeerde nichemodellen, toegepast op vogels bij de ecologisch en biologisch onzinnige aanname, dat deze moeten vluchten naar het Noorden voor opwarming, wat ze bij sommige pseudo-wetenschappers in de computer wonderlijk genoeg ook doen: toon me één vogel die door 1 graad opwarming in 150 jaar is doodgegaan, behalve dan door ouderdom…

    Ik laat me dan niet betoveren door ‘een nieuw onderzoek dat aantoont dat Trouw wél een kwaliteitskrant is en Vincent Dekker een groter IQ bezit dan een bromvlieg’, maar denk liever zelf na: wat jij?
    Windmolenaars wanhopig: Alleen newspeak biedt nog uitkomst.
    De medemens met CO2-angsten die zich ‘groen’noemt, zit met een dilemma. Hoe wegmoffelen, dat wat jij groen noemt de natuur verwoest en je toch goed voelen over jezelf: het behoud van een optimaal zelfgevoel lijkt het hoogste goed in het land der groengelovigen. Met Mark Duchamp van Save the Eagles International hebben we de meest grove argumentatie-uitwassen bij windmolens al op een rij gezet.

    Geloofstwijfel
    Het meest gebruikte argument aan de groene kant is: ik schoot je vrouw al dood, dus je zoontje verminken is dan niet zo erg/ Er gaan al zoveel vogels in het verkeer dood dus, die windmolenslachtoffers vallen dan wel mee. Je hebt ze in vele varianten, de logica is steeds de zelfde, de afzender ook: mensen met groene geloofstwijfel die worstelen om rationele weerleggingen te verenigen met hun blinde overtuigingen.