Zoogdiervereniging meet hoevéél vleermuizen betalende opdrachtgever doodt

Agentschap.nl, de grootsubsidieerder van windenergie van het Ministerie van ELI (5 miljard euro SDE-subisidie, én vele miljarden euro’s MEP-subsidie) laat met grootprofiteur van die subsidie ENECO onderzoeken hoevéél vleermuizen jaarlijks gedood worden door 5 bestaande windparken.

Ecologische legitimatie-industrie
De Zoogdiervereniging neemt die taak op zich, zo meldt hun lijfblad. Voor de in Nijmegen gevestigde Zoogdiervereniging zijn dit soort opdrachten van levensbelang. De club moest door subsidiekorting recent nog in haar personeel snijden.

  Nu is mijn vraag aan de Zoogdiervereniging-onderzoekers Herman Limpens, Marc van der Valk, Stefan Vreugdenhil, Sjoerd Dirksen, Eric Jansen, Martijn Boonman en Maurice La Haye: hoeveel is ‘veel’ dode vleermuizen in deze situatie en als er een slachting plaatsvindt: worden die molens dan stilgezet? Of wordt het onderzoek voortgezet. Het laatste is meer in het belang van de Zoogdiervereniging én de opdrachtgever.


Er is een complete ecologische legitimatie-industrie van consultants ontstaan die de bouw en exploitatie van windparken in natuurgebied een legitiem randje moet geven: ook de Britse vogelbescherming RSPB doet daar vrolijk aan mee bij zeearend-kerkhof de Smola Archipel. Clubs die bij andere menselijke activiteit (die niet binnen hun politieke ideaalbeeld vallen) direct de alarmbel slaan, knijpen hier een oogje dicht.

De Zoogdiervereniging jubelt alvast over de zegeningen van ‘duurzame energie’. Waarom eigenlijk? Misschien zouden de onderzoekers eerst zelf onderzoek moeten doen naar DIE aanname, voor ze in hun zoogdierblad schrijven dat meer windfarms geweldig zijn.

Door | 2012-08-01T19:44:59+00:00 2 augustus 2012|9 Reacties

9 Reacties

 1. Niek Rodenburg 2 augustus 2012 om 10:30- Antwoorden

  Ik zie dat de Zoogdiervereniging en vooral Bureau Waardenburg al diverse werkzaamheden en onderzoeken voor de Nederlandse energiemaatschappijen Eneco en Nuon hebben uitgevoerd.

  Dit gegeven zet me aan het denken en ik kom tot de conclusie dat de wederzijdse belangen zo groot zijn dat van een echt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek geen sprake kan zijn. Ondanks het inschakelen van Duitse en Zwitserse vleermuisgoeroe's.

  Het doet me denken aan een onderzoek dat Evelop, destijds onderdeel van Econcern, drie jaar geleden door de KEMA liet uitvoeren.

  Evelop wilde naast de kippenmestverbrander Fibroned vijf stuks 150 m hoge windmolens bouwen en wilde graag weten wat de invloed was van het zog achter de windmolens op de uitlaatgassen uit de 90 m hoge schoorsteen van Fibroned. Eén windmolen zou namelijk vlakbij die schoorsteen komen te staan.

  U raad het al, beide bedrijven hadden belang bij een gunstige uitkomst, want bij een ongunstige uitkomst moest één van beide het veld ruimen.

  De uitkomst was dat er geen interactie tussen het zog van de windmolens en de uitlaatgassen van Fibroned zou zijn.

  We hebben dat rapport van de KEMA destijds door deskundigen laten peer reviewen en het bleek dat het aan alle kanten rammelde. Er is doodleuk naar een bepaald resultaat toegewerkt.

  Mijn gevoel zegt me nu dat iets dergelijks ook met deze vleermuisopdracht gaat gebeuren.

 2. Hajo 2 augustus 2012 om 12:56- Antwoorden

  @Niek: er zou een kwaliteitssysteem (ISO-normering) moeten komen voor onafhankelijk onderzoek. Het is allemaal wel in te bouwen…. dat je bijvoorbeeld zegt dat een studie wel gefinancierd mag worden vanuit 1 hoek, maar dat in het team wel mensen uit het hele spectrum moeten zitten….

  Of dat er altijd 2 teams en 2 rapporten moeten zijn die er beide op uit gaan om tegengestelde conclusies te onderbouwen. En dat dan een gecertificeerde onafhankelijke scheidsrechter de conclusies trekt op basis van beide rapporten.

  Dat je dus zegt: je mag wel vanuit een bepaald belang een onderzoek financieren mits je maar de helft van je sponsorbedrag laat vloeien naar een club die tegen je gaat pleiten. Dat je dus ook de advocaat van de duivel betaalt!

  Maar zie dat maar eens in wetgeving te krijgen in deze lobby-cratie!

 3. Rypke 2 augustus 2012 om 13:58- Antwoorden

  Zie ook mijn nieuwe blog;
  http://climategate.nl/2012/08/02/bodemberoering-t

  De 'kwaliteitsborging'van Imares vindt alleen plaats door mensen van Imares zelf

  Ik vind het hoogst verdacht dat momenteel allerlei 'nieuw onderzoek'zou aantonen wat voor zegen windparken op zee zouden zijn voor kabeljauwen, als rif, er vinden complete onderwaterorgies plaats zodra bruinvissen horen dat er nog meer windmolens komen, en 'in het verkeer gaan veel meer vogels dood'.

  Tegelijk kan Imares miljoenen euro's verdienen aan ecologisch impactonderzoek wanneer meer windparken op zee verschijnen

 4. baksteen 2 augustus 2012 om 15:38- Antwoorden

  Op het moment dat een maatschappij te groot en anoniem wordt waardoor er geen gemeenschappelijk belang meer is, nl dat van die gemeenschap.

  Dan worden dit soort uitwassen gemeengoed.

  Daarom werken grote geforceerde gemeenschappen niet.

 5. Hajo Smit 2 augustus 2012 om 15:56- Antwoorden

  @baksteen: zie gewoon mijn oude artikel http://climategate.nl/2010/05/24/het-verband-tuss

  Zegt eigenlijk alles!

 6. Hajo Smit 2 augustus 2012 om 15:56- Antwoorden

  @baksteen: zie gewoon mijn oude artikel http://climategate.nl/2010/05/24/het-verband-tuss

  Zegt eigenlijk alles!

 7. Turris 2 augustus 2012 om 17:17- Antwoorden

  Onwelgevoeglijke / ongewenste rapport uitkomsten worden nooit gepubliceerd. Zo'n opdracht wordt ook niet betaald.

  Tegenwoordig is het consultancy-wise doende, dat het rapport in 3 stadia wordt aangeboden aan de opdrachtgever.

  (1)De schets/contouren en einddoel, (2) de ongeschaafde opbouw en voorlopige conclusies ter voorbespreking (3) de definitieve geselecteerde tekst en aangepaste rapportversie met de gewenste eindconclusies.

  De opdrachtgever is daarmee ook tevens conclusie trekker. Het wordt op de universiteit zo aangeleerd. Het heet dan eindscriptie of doctoraalscriptie.

  Zo hebben in Nederland (te) vele "Stapeltjes" het licht gezien.

 8. Hajo 2 augustus 2012 om 17:32- Antwoorden

  Het wordt hoog tijd dat een vaderlandse filantroop veel geld ter beschikking stelt voor een jaarlijkse prijs voor het meest onthullende onafhankelijke kritische tegenrapport!

 9. Niek Rodenburg 2 augustus 2012 om 19:53- Antwoorden

  Hajo schreef:

  @Niek: er zou een kwaliteitssysteem (ISO-normering) moeten komen voor onafhankelijk onderzoek. Het is allemaal wel in te bouwen…. dat je bijvoorbeeld zegt dat een studie wel gefinancierd mag worden vanuit 1 hoek, maar dat in het team wel mensen uit het hele spectrum moeten zitten….

  Hajo, weet je wat het is?

  Herinner je de 200 van Mertens nog? Of was dat voor jouw tijd.:)

  Mertens was de bron van de 200 van Mertens. Hij stelde tijdens een speech in Sneek op 19 oktober 1968 dat de Nederlandse economie gedomineerd werd door een "old-boys network" van ongeveer 200 man.

  Bestuurders van grote bedrijven vervulden commissariaten bij vele andere bedrijven en hadden bovendien bestuursfuncties bij universiteiten en hogescholen, aldus Mertens.

  Hij hekelde het gebrek aan verantwoordingsplicht, de ondoorzichtigheid en de opeenstapeling van functies, vooral bij door de Kroon benoemde functionarissen. Hij hoefde geen namen te noemen, die waren algemeen bekend.

  Die 200 bestaan nog steeds.

  Het is om die reden dat een kwaliteitssysteem (ISO-normering) voor onafhankelijk onderzoek nooit van de grond zal komen. Wil de overheid het toch proberen? Stop er maar mee, het is gedoemd te mislukken door obstructie van binnenuit. Zo verrot is ons systeem inmiddels.

  Men dekt elkaar, houdt elkaar de hand boven het hoofd, golft een rondje, eet en lekkerbekje met kaviaar, want smaak hebben ze niet en maakt afspraakjes waar niemand anders bij aanwezig is.

  Nog een voorbeeld waar via afspraakjes een MER tot stand kwam die niemand mocht inzien omdat er geheime informatie over de jatrophateelt van BioShape in stond, (proest)

  De druk op de directie van BioShape werd zo opgevoerd dat men het nodig vond om Van Soest in te schakelen om een nieuwe MER te laten maken voor de werkzaamheden van BioShape in Tanzania. De originele MER was namelijk door fraude tot stand gekomen met een paar namen van auteurs er op die er helemaal niets mee te maken hadden. Zo stond de directeur van het Nationaal Herbarium in Tanzania, Prof. Dr. C.J. Kayombo op de cover, maar de beste man heeft nooit aan deze MER meegewerkt.

  Maar de naam van deze vooraanstaande botanicus op de cover was al voldoende voor de autoriteiten om de MER goed te keuren.

  Veel vragen natuurlijk over die frauduleuze MER, dus van Soest schakelde één van zijn een vriendinnetjes in die, net als van Soest ook als commissaris bij de Triodos Bank actief was. Zij was bovendien directeur bij het bedrijf AIDEnvironment in Amsterdam dat deze super MER moest maken. Bofte zij even. De Eneco en Kempen en Co gelden werden goed besteed….

  Je kunt vragen stellen bij de onafhankelijkheid of onpartijdigheid van deze MER.

  Het staat voor ons onderzoeksteam vrijwel vast dat deze nieuwe MER door een afspraakje tussen beide lieden tot stand is gekomen.

  Héél vreemd dat deze mevrouw van AIDEnvironment een positieve MER schreef over de teelt van jatropha.

  Deze mevrouw namelijk, directeur dus van AIDEnvironment was op dat moment ook nog bestuurslid bij Oxfam, dat notabene in die tijd een vernietigend rapport heeft geschreven over de aantasting van tropische oerwouden in Tanzania door de biofuelindustrie.

  Zo tegenstrijdig als wat, maar van Soest was in ieder geval geholpen.

  Dit netwerk van old boys en girls, dat voornamelijk van groene linkse signatuur is, dus niet GL, is er de oorzaak van dat Nederland op termijn naar de klote gaat en echt onafhankelijk onderzoek nooit van de grond zal komen, want onafhankelijk onderzoek schaadt hun belangen.

  Ik heb gezegd.

Geef een reactie