Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Energieconcern Eneco dingt niet mee naar de bouw van een nieuw groot windpark op zee. Het vindt de risico’s van een investering te groot. De huidige aanpak van wind op zee is ‘niet toekomstbestendig’, stelt het concern. Eneco is een van de grootste spelers op het gebied van offshore windenergie. De zorg bestaat dat andere partijen tot eenzelfde conclusie komen.

Dat Eneco uit de biedingenstrijd stapt, is een tegenslag voor het kabinet. Dat wil fors inzetten op windenergie van zee voor het vergroenen van de elektriciteitsvoorziening. Die moet in 2035 volledig CO2-vrij zijn.

Om dit te bereiken wil het kabinet rond 2030 voor ruim 20 gigawatt aan wind op zee hebben. Het nieuwe park IJmuiden Ver moet met de nu geplande 4 gigawatt een grote stap in die richting zetten.

Volgens Eneco-topman As Tempelman is financiering van een windpark nu veel duurder door de inflatie en hoge rente. Ook zijn materialen, arbeid en bouwschepen veel kostbaarder geworden. Verder ziet Eneco dat de vraag naar turbines op zee wereldwijd zo sterk is gegroeid dat leveranciers niet meer kunnen garanderen dat parken op tijd gereedkomen. Als de bouw vertraging oploopt, kunnen uitbaters enorme boetes krijgen.

***

Zie voor het hele artikel, hier.

***