Graphic van Der Spiegel over financien en effect WWF

De zogenaamde ‘goede doelen’ (gunstelingen van Postcodeloterij/ambtenarij) moeten meer inzicht geven in wat ze presteren voor de maatschappij, met het geld dat ze van donateurs krijgen. Dat stelt de Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants, op accountancynieuws.

‘Goede doelen moeten ook open zijn over risico’s, tegenvallers en mislukte projecten,’ aldus Frans van der Wel, voorzitter van de Signaleringsraad van de NBA. ‘Maar geef dan gelijk aan wat ervan is geleerd en hoe het in de toekomst anders moet.’

Het WWF doet dat wel, maar belangrijker is volgens mij: geef aan of besteding van geld overeenstemt met de ecologisch-wetenschappelijke prioriteiten (nee dus)

Effectrapportage ‘goed doel: ‘Zonder ons was het nog erger’
De NBA stelt dat de maatschappelijke effecten vaak lastig meetbaar zijn. Dat is een understatement, wat bijvoorbeeld het Wereld Natuur Fonds betreft zoals Climategaters weten, en mensen die 1Vandaag zagen, de Telegraaf lazen. Sinds die ‘klimaat’ en geld op 1 zetten, in plaats van het klassieke rijtje natuurbedreigingen (door EO Wilson samengevat als HIPPO met habitatvernietiging voorop) kun je daar zo je bedenkingen bij hebben.

Meer dan ‘zonder ons was het nog erger geweest’kan men vaak niet als positief effect meegeven. Zoals wij al vaststellen voor clubs als Greenpeace: zonder deze groeperingen was het een stuk beter voor mens en milieu omdat hun dogmatisme op gebied van GMO, (kern)energie en klimaat innovatie blokkeert. Zie de website van Greenpeace-verlater Patrick More “Green Spirit’