Jan Willem Erisman.

Van een onzer correspondenten.

Een nieuw kabinet kan klimaatbeleid niet ‘door de shredder’ halen, zeggen topadviseurs van het Rijk in Trouw. Op de rem trappen kan wel, maar dat kan het bedrijfsleven juist schaden in plaats van helpen. Welk nieuw kabinet er ook komt, het klimaatdossier laat zich niet wegmoffelen of versnipperen. Internationale convenanten, het Parijse Klimaatakkoord, verankerde wetgeving en het Europese CO2-handelssysteem maken het schier onmogelijk om klimaatbeleid te schrappen.

Met die sussende boodschap willen drie rijksadviseurs het idee wegnemen dat een nieuw kabinet in potentie duurzame regels, subsidies en doelen ‘door de shredder’ kan halen, zoals de klimaatsceptische PVV van Geert Wilders in haar verkiezingsprogramma bepleit.

‘Er zit niet zoveel rek in voor een nieuw kabinet’, zegt ook hoogleraar duurzaamheid Jan Willem Erisman, over de fundamentele keuzes die een coalitie kan maken over klimaatdoelen. ‘De langetermijndoelen staan vast’, stelt Erisman in Trouw. Hij is voorzitter van de Wetenschappelijke Klimaatraad die het Rijk adviseert.

Minister Jetten vindt dat de verkiezingsuitslag aanleiding is om de discussie over klimaat anders te gaan voeren.

‘Een alarmistisch verhaal is niet inspirerend voor elke Nederlander. We moeten mensen met andere woorden en voorbeelden inspireren om door te gaan met klimaatactie.’

Geen van de Rijksadviseurs zegt te vrezen voor opheffing van diens functie. Erisman:

‘Elk kabinet zal zich moeten laten informeren door de klimaatwetenschap’.

***

Zie voor het gehele artikel hier.

***