Van een onzer correspondenten.

Het is de vraag hoe zwaar Rutte IV de klimaatmaatregelen in gaat zetten nu het demissionair is bij Prinsjesdag. Voor de economie zijn er de eerste tekenen van een negatieve impact. Anderhalf jaar geleden stelde de Nederlandse Bank, slaafs meeloper in het koor van het klimaatalarmisme, dat

‘Een uitbreiding en verhoging van de belasting die bedrijven betalen op uitstoot van broeikasgas hoeft geen grote gevolgen te hebben voor de economie als geheel.‘

Vastgoedsector: klimaatmaatregelen leiden tot minder economische groei.

Een promovendus zal later het meeloopbeleid van de DNB maar eens tegen het licht moeten houden.

Wie het sentiment bij de instelling een keer invoelbaar wil hebben zou deze video van klimaatbevlogen David Jan & Helga nog een keer moeten zien, waar wetenschappelijk een eenzijdig en onjuist beeld wordt gegeven van weersomstandigheden in relatie met CO2, humaan veroorzaakte klimaatverandering.

 

Uit een onderzoek van een groep accountants blijkt inmiddels dat de voorgenomen CO2-heffing de marge van de Nederlandse transportsector doet verdampen. Zo blijkt dat CO2-beprijzing 4 tot 8 procent van de omzet gaat kosten. Dit is meer dan wat de meeste transportbedrijven nu als marge hebben. Alleen transportondernemers die de verwachte CO2-beprijzing in 2027 kunnen doorberekenen aan hun klant zien hun marge niet verdwijnen.

Accountancyvanmorgen.nl:

‘Transportondernemers die op dit moment niet beschikken over financiële middelen om te verduurzamen, zullen dit vermoedelijk ook niet zo snel doen. Het kan echter wel een optie zijn om een verzoek bij de bank neer te leggen voor het verstrekken van een transitielening ten behoeve van de verduurzaming van het bedrijf. De bank zal in dat geval vragen om een onderbouwing van de doelstellingen met niet-financiële data. Maar welke data zijn daarvoor benodigd en zijn deze data ook zuiver – en dus betrouwbaar? De data moeten niet alleen duidelijk maken wat de CO2-uitstoot is, maar ook wat het rendement is; de komende jaren zal het sturen op rendement nog veel belangrijker worden.’

Ook in de vastgoedsector tekenen zich donkere wolken af aan de lucht. Xavier Jongen van Catella zegt in Vastgoedjournaal.nl:

‘Klimaatmaatregelen als CO2-reductie gaan leiden tot verminderde economische groei waardoor het relatief gemakkelijk beleggen in vastgoed niet meer opgaat. Het investeringsperspectief gaat veranderen, wachten op de waardestijging door de cycli heen is er niet meer bij.’

Als de hemel op Prinsjesdag naar beneden komt, draagt iedereen een blauwe hoed. Je hoort het Sigrid – ‘do or die’ – Kaag (D66) zeggen.

***

Bronnen hier, hier en hier.

***