Klimaatbesprekingen in Qatar

Woestijnstaat Quatar huisvest momenteel COP18, de 18de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Doha tot 7 december: de link geeft de nationale klimaatconferentiesite van Qatar, gesponsord door Quatar Airways ‘official carrier of the COP 18-conference’. Zonder fossiele brandstof geen klimaatconferenties. Qatar ziet COP 18 terecht als mooie gelegenheid zichzelf internationaal aan te prijzen op gebied van economie, toerisme en cultuur.

Tijden veranderen
Media warmen nauwelijks meer op voor deze 18de COP. Op ons ‘meest besproken klimaatplatform’ nog geen woord zelfs. We sommen een paar redenen op: De emir van Qatar zong dit voorjaar nog de lof op fossiele brandstof aardgas. Er is ditmaal geen ‘klimaattrein’ ingezet door de afdeling Beleidsverkoop (Communicatie) van het Ministerie van VROM, om Jacqueline Cramer te profileren als ‘daadkrachtig bestuurder’op uw kosten. Vrom is zelfs opgeheven, we hadden 3 ijzige winters op rij, media krijgen klimaatmoeheid, enzovoort.

Alleen de diehards nog
Ja, de onvermoeibare Hans Labohm op de Dagelijkse Standaard wil iets kwijt over de onmacht en Alleingang van de Europese Unie in Doha en specifiek de klimaattsarina van de EC Connie Hedegaard.

Hedegaard blijkt al járenlang niet in staat om de situatie waarin het Europese klimaatbeleid verkeert nuchter en rationeel te kunnen beoordelen. Het resultaat is dat inmiddels honderden miljarden in een bodemloze put zijn verdwenen, zonder dat daar ook maar enig klimaateffect tegenover staat.

Daarmee bent u het vast eens.

Laat ik niet de pretentie tonen op basis van een internetgerucht u te kunnen informeren over Doha. Ik weet niet meer dan wat we hier al schreven, kan nu hooguit iets kopiëren van Climatedepot en met wat hyperbolen omkleden. Ook Bennie Peiser van de GWPF zendt mijn mailbox dagelijks solidair stemmende nieuwtjes die we hier zouden kunnen herkauwen.

In herhaling vallen is ook mogelijk: Zo schonk ik al eerder aandacht aan de EU-alleingang in ‘ambitieus’klimaatbeleid waarbij de niet gekozen Connie Hedegaard liefst 200 miljard wilde reserveren van de EU-begroting tot 2020.

Klimaatkosmopoliet Maas Goote (D66) is al besproken, die op onze kosten de wereld rondvliegt. Om te zorgen dat hij de wereld mag blijven redden voor ons. Zoals via een klimaatfonds dat 200 miljard dollar per jaar zou uitkeren voor 2020 aan corrupte dictaturen rond de evenaar (ontwikkelingshulp in klimaatjas, het nivelleringserfgoed van de Club van Rome en ‘Agenda 21’).

Ook heeft de Europese Commissie liefst 7,1 miljard euro klimaatontwikkelingshulpgelden bij elkaar geschraapt, als kadootje voor de opvolgers van Mobutu en stamverwanten. Daaruit konden wij reeds een conclusie trekken als:

    Onze ongekozen EU-bestuurders en daarom heen cirkelende klimaatkosmopolieten zijn de (financiele) weg kwijt in deze bepalende periode van onze Europese geschiedenis.