maandopbrengst zonnepark: oftewel, waarom het uitsparen van zonnepanelen een goed ding is

Energie-adviseur van Obama, Steven Chu omarmt de Amerikaanse schaliegasboom: die maakt het land in korte tijd gasexporteur: scheelt weer een paar oorlogen in het Midden Oosten. Ook zou goedkoop gas kolen vervangen bij elektriciteitsopwekking. Bij vervanging per eenheid kolen zou schaliegas liefst 50 procent CO2-emissies uitsparen volgens schalie-evangelisten.

Extra winst: Minder subsidieverspilling aan windmolens door schaliegasboom
De voordelen van schaliegas blijken nog groter dan gedacht, zo schrijft Harvard-prof Daniel Schrag in Is Shale Gas Good for Climate Change: dankzij alle goedkope gas kan de natuurvernietigende ‘renewable’-industrie met haar windmolens nóg slechter concurreren. Oftewel, dankzij schaliegas komen er minder windmolens. Dat scheelt weer vele dode vogels en vleermuizen. De ecologische winst van shale gas is dus nog groter dan we al dachten.

Niet emissie per korte tijdseenheid telt, maar cumulatieve emissie in eeuw
Nou ja: Daniel Schrag wil dit positieve feit graag negatief uitleggen, en heeft daar 8 pagina’s voor nodig. Kritiek op schale gas is dat door het lekken van methaan er minder CO2-uitsparing zou zijn dan gedacht. Daarnaast is er twijfel of gas wel kolen gaat vervangen. Van alle kolen gaat nu 93 procent naar elektriciteitopwekking, van gas 31 procent. Goedkoper gas kan een bréder gebruik van gas betekenen, zonder dat dit goedkope kolenenergie 1 op 1 vervangt. We mogen ons werkelijk over álles druk maken.

Windmolens zijn vooral een aanwinst voor mensen die vogels haten: deze kan uw auto niet meer onderschijten

Het hoofdpunt van Schrag is dat je niet moet kijken naar ‘rate of emissions’ per korte tijdseenheid: dan is kolen door gas vervangen – het huidige Amerikaanse beleid- gunstig. Maar naar cumulatieve emissies over een eeuw. Dan zou schaliegas de ontwikkeling tegenhouden van meer windmolens op natuurrijke vogeltreklocaties. Of van Siliciumwoestijnen in natuurreservaat.(‘zonne-akkers’)

Dat is heel erg als je van windmolens houdt en de nucleaire optie uitsluit, zoals groene dogmatici doen. Zelfs trouw bondgenoot van Greenpeace- de Volkskrant-zingt nu de lof op kernenergie: en Simon Rozendaal mag dat er heerlijk inwrijven in Elsevier.

Dus er wacht ons een stralende toekomst.