Eeh, water bevriest als het ehhh, warmer wordt zegt DE Wetenschap dus dan is het zo

Alle van elkaar overschrijvende kranten zoals Dagblad van het Noorden, Leeuwarder Courant, AD, Het Parool namen dit weekend een infographic over uit The Guardian, die een bericht van de NOAA overpende waaruit blijkt: het wordt kouder omdat het warmer wordt: uiteraard voorzien zielige smeltende ijsbeer. We leven in interessante tijden.

Men beweert in die infographic op gezag van het Amerikaanse NOAA dat er meer kou komt op het Noordelijk Halfrond doordat de Noordpool opwarmt. .Als oorzaak geeft men dat het zeeijs op de Noordpool- in metingen in september op het dieptepunt- is gehalveerd sinds de satellietmetingen eind jaren ’70 begonnen.

Minder zeeijs zou meer verdamping zeewater betekenen
Minder zeeijs betekent dan- volgens de infographic- meer warmteopname in de Noordelijke IJszee waardoor meer zeewater zou verdampen. Meer waterdamp in de atmosfeer zou de straalstroom vertragen, waardoor een weertype langer op één plaats blijft. Tegelijk zou meer sneeuw vallen op het Noordelijk Halfrond. James Overland vande NOAA wordt als volgt geciteerd:

Europa, Oost Azie en Noord Amerika zijn via unieke processen verbonden met de Noordpool. Koude en witte winters zullen straks eerder regel dan uitzondering zijn.

Onze gezagsgetrouwe overschrijfindustrie – de dagjournalistiek- brengt zo een speculatieve theorie over het winterWEER (=geen klimaat)als vaststaand feit, zonder vragen te stellen. Ik wil voor deze klimaatspeculatie wel een paar vragen beantwoord zien

    – Het zeeijs bevindt zich op een dieptepunt op de Noordpool in september: terwijl de zon de meeste kracht heeft in juni. Dus op het moment dat de zon het vrijkomende zeewater het sterkst zou doen verdampen, ligt het grootste deel van het zeeijs er nog

    – Hoeveel zeewater extra kan er verdampen uit de zeer koude Noordelijke IJszee sinds 1979, omdat er meer open zee-oppervlak is gedurende enkele maanden in het zeer korte arctische zomerseizoen, en is dat voldoende om een Straalstroom af te remmen?
    – Bij mijn weten is er nog géén duidelijke trend gemeten in de hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer, die nodig zou zijn om de Straalstroom af te remmen: dus extra waterdamp die er niet is remt de Straalstroom? Ehhhh
    – Is die Straalstroom dus werkelijk afgeremd?
    – Of heeft men gevonden dat sublimatie van landijs meer damp in de atmosfeer geeft?

Nieuw: hoe meer CO2 u produceert, hoe eehhh, váker een Elfstedentocht...

Hoe heet was het tijdens de laatste IJstijd?
Kunnen de meteorologisch en klimatologisch geschoolde reageerders en medewerkers van Climategate hier hun licht op werpen? Vooralsnog mogen we van journalisten het winterweer in de Oekraine geen winter noemen: het is ‘extreem weer’, waarmee men suggereren wil dat het uw schuld is dat het wel eens stevig vriest Moedertje Rusland en Oekraine. Er is geen flexibeler theorie dan ‘man made global warming’. Wanneer je het met wetenschappelijke integriteit niet zo nauw neemt en je financiering volledig afhankelijk is van bureaucratische modes, past werkelijk álles in je straatje en ieder weerfenomeen.

Maar ik hou me graag aangevolen voor feitelijke antwoorden op mijn vragen, en Climategaters: graag geen (feitelijk correcte) dooddoeners zoals over de groei van zeeijs op Antarctica, maar on topic: kan werkelijk op het zeer kleine pooloppervlak, in het zeer kleine deel van het jaar dat het zeeijs weg is , waar zon zeer zwak instraalt zoveel zeewater verdampen uit de zeer koude Noordelijke IJszee, dat dit de straalstroom remt en meer sneeuw geeft?