Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

Bijna de helft van mensen met zonnepanelen op het dak zou ze nu niet meer aangeschaft hebben. Mensen zijn bezorgd over terugleverkosten die energiebedrijven rekenen.

Dat blijkt uit een enquête van zonne-energiebedrijf Soly gehouden onder 1536 respondenten, schrijft het AD. Bij de Groningse installateurs van zonnepanelen is het glas Fverigens halfvol: 54 procent van de eigenaren zou nog steeds tot aanschaf overgaan.

Hoe meer panelen er in de wijk worden geïnstalleerd hoe groter het risico.

Wie zonnepanelen heeft ziet de komende jaren het financiële voordeel slinken. Energiebedrijven rekenen bij het afsluiten van een nieuw contract tot wel 270 euro per jaar voor het terugleveren van zonnestroom aan het net. Daarbij komt dat de salderingsregeling, waarbij de geleverde en de gekochte stroom tegen elkaar wordt weggestreept, waarschijnlijk vanaf 2025 wordt afgebouwd. En de derde domper is dat bij heel zonnige dagen bij steeds meer mensen de zonnestroominstallatie uitvalt omdat het net in de wijk de grote hoeveelheden zonnestroom niet aankan. Hoe meer panelen er in de wijk worden geïnstalleerd hoe groter het risico.

Uit de antwoorden die Soly kreeg blijkt dat 64 procent van de ondervraagden óók zonnepanelen zouden hebben gekocht als ze hadden geweten dat de omvormer uit kan vallen als gevolg van overbelasting wanneer er in de wijk te veel groene stroom wordt geproduceerd. Dat neemt niet weg dat tweederde zich wel zorgen maakt over het uitvallen van de omvormers.

***

Zie voor het hele artikel hier.

***