2014

Laat ambtenaren van de Klimaat-KGB (Agentschap.nl) maar gezellig bij u aanschuiven in de huiskamer:

‘Zo meneer Zeilmaker, ik zie aan het ons gerapporteerde energieverbruik dat u de klimaatdoelen van de overheid niet serieus neemt van 14-3 13:30 tot en met 31-3 om 15:14, terwijl het toch al warm was voor de tijd van het jaar en de verwarming best een graadje lager kon. En u wilde de was overdag doen om 12:30 op 14-03, terwijl er ’s nachts een overschot windenergie was en u toen klimaatneutraal kon wassen.

Kunt u daar ons een verklaring voor geven? We geven u een klimaatboete van….

Henk Kamp (VVD) wil uw energieverbruik bespioneren per telescherm
Henk Kamp (VVD) heeft naast ongevraagde windmolens in uw achtertuin nog meer ongevraagde cadeautjes van zijn ambtenaren op de rol staan, en waar hij op 18 februari de Kamer over informeerde: de ‘slimme energiemeter’ die u vanaf volgend jaar krijgt opgedrongen en waarmee de overheid bij u in de huiskamer aanschuift.

Voor energiebesparing? Voor meer energiebemoeienis door overheid
Met de ‘slimme energiemeter’- een telescherm dat in plaats van uw thermostaat komt- kan de overheid/het nutsbedrijf op afstand uw energieverbruik per minuut aflezen, én afregelen. Zogenaamd onder het mom van ‘energiebesparing’.

    Iedereen met een IQ boven 80 ziet dat ‘energiebesparing’ een excuus is: zowel overheid (die 130 procent belasting/BTW vangt over uw energieverbruik) als het nutsbedrijf hebben geen redelijk belang bij uw besparing, energieverbruik/belasting is de manier waarop zij aan u verdienen.

Dom excuus voor ongevraagde invoering ‘slimme meter’
Ik kan zelf al de verwarming lager zetten en programmeren, gaat prima zonder de overheid/Energiespionagemeter. En als ik stroom nodig heb: dan heb ik het gewoon nodig, gaat de overheid/nutsbedrijf geen reet aan. Er is dus een andere reden dan het excuus waarmee ambtenaren u die meter door het keelgat willen schuiven.

Slimme meter is regelknop klimaatpolitiek
De ‘slimme’ energiemeter wordt door de ambtenarij over Nederland uitgerold omdat de overheid steeds meer wisselvallige onbetrouwbare energiebronnen in haar energiemix wil als windenergie. Dat moet – net als deze meter- van Brussel, niet omdat u dat vroeg.

Die ‘slimme’meter bepaalt dan op afstand dat- als het niet waait- u de was niet kunt doen. En als het veel waait en niemand wil die windstroom zet de overheid/het nutsbedrijf vast uw wasmachine aan via de energiespionagemeter. Geeft Agentschap.nl u het tijdstip door wanneer u van de overheid mag wassen, op basis van de weersverwachtingen: zo werkt de ‘groene’economie. Ook kun je een variant indenken, waar de overheid met haar windmolens uw gasketel nodig heeft als backup-WKK.

    Op kleine schaal maakte ik dat voorschot op de ‘duurzame’energievoorziening al mee op het Schotse eiland Eigg, een offgrid-eiland dat leefde op een dieselgenerator en enkele gesubsidieerde windmolens. Bij weinig wind, kon je de wasmachine niet aanzetten anders sloeg de meter door, je moest je verbruik dus afstemmen op het weer: precies wat ‘de groene economie’beoogt.

Handig: uw gedrag op afstand uitlezen voor uw bestwil
Ook kan de overheid precies lezen wanneer u thuis bent, wat u doet, toch een handige functie als je als ambtenaar wilt bepalen hoe ‘duurzaam’je inwoners zijn, om ons ‘nog beter van dienst te zijn’. Allemaal voor uw eigen bestwil. Ik zou er ook een camera bij willen. Omdat de overheid nu eenmaal beter weet wat goed voor u is dan uzelf. IN combinatie met de GPS op uw mobiel kan de overheid/ het nutsbedrijf u zien aankomen en alvast bepalen wat u wilt/moet willen. Reuze handig, als je zelf niet weet wat je wilt en de overheid alles beter weet.

Papieren waarborgen en protocollen beschermen ons
Met name die laatste functie – het op afstand afregelen van uw energieverbruik is controversieel maar gelukkig- zo informeert Henk Kamp- komen er allemaal protocollen en papieren waarborgen, nieuwe onderzoeken en steekhoolderoverleg. Dus dat gaat helemaal goed komen.

Henk Kamp (VVD)Een aantal punten hebben de komende periode mijn specifieke aandacht. Ten eerste de zogenaamde schakel- en beperkfunctie van de slimme meter. Er is een traject gestart om met belanghebbende organisaties tot een gedragen beeld te komen over de veiligheid en nut en noodzaak van deze functionaliteit.

Ja, ook dit is weer in Brussel uitgedokterd
Het zal ongetwijfeld net zo’n succes worden als het zwarte Eurogat OV-chipkaart die een goed werkend systeem moest vervangen. Het schijnt- u raadt het al- van Brussel te moeten:

In de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet is vastgelegd dat de slimme meter gefaseerd wordt ingevoerd. De keuze om de slimme meter in Nederland te introduceren is onder andere gebaseerd op een positieve maatschappelijke kosten-batenanalyse, en sluit aan bij het derde Europese energiepakket dat bepaalt dat onder voorwaarden in 2020 minimaal 80% van de huishoudens dient te beschikken over een slimme meter.

Vrije energiemarkt opgehouden te bestaan door klimaatpolitiek overheid
Zoals de Nuon-directeur Huib Morelisse in De Ingenieur van 8 februari vaststelde, heeft de overheid de vrije energiemarkt weer beeindigd. Want energie is nu dé manier van het Ministerie van ‘Economische’Zaken om klimaatpolitiek te bedrijve (=energie zo duur en wisselvallig mogelijk maken).

Moesten in de jaren ’90 – op orders van Brussel- tegen miljarden euro’s publiek geld nutsbedrijven zichzelf profileren als ‘de goedkoopste’: nu maakt de overheid ze via stijgende belastingen (met de extra SDE+-opslag van Henk Kamp) en opgelegde klimaatdoelen allemaal kunstmatig weer de duurste. De volgende stap is dat de overheid op afstand uw open (gas)haard wil kunnen uitzetten en wil bepalen wanneer u energie verbruikt: voor uw bestwil.

    2014
    Zit je gezellig op de bank voor de gashaard: ‘Wil je nog een glaasje w’… ‘flop’, snijdt een ambtenaar van Agentschap.nl de gastoevoer af in je huis en de vlammen doven. Een stem van Henk Kamp de Duurzaamste door het telescherm barst: deze verspilling zo laat op de avond is slecht voor het klimaat. Morgen kunt u meer energie verbruiken, dan waait het en draaien onze windmolens voor uw welzijn. Zet u de was alvast klaar? Morgen is het landelijke klimaatfeestdag, dan vieren uw kinderen Warme Truiendag! ……marsmuziek klinkt met beat en kinderstemmetjes ‘de ááárde, de ááárde’…..Dit was een mededeling van het Ministerie van Klimaat.

Wir bei Climategate.nl haben es wol gewusst