Van een onzer correspondenten.

Weigeren gemeenten om mee te werken aan het plaatsen van windmolens, dan houdt de provincie nadrukkelijk de mogelijkheid open hen daartoe toch te dwingen. Het AD kreeg het nieuwe coalitieakkoord in handen dat GroenLinks, D66, VVD, PvdA en CDA hebben bereikt. Morgen wordt het onderhandelingsakkoord gepresenteerd.

 

Het AD:

‘De opwek van windenergie is een heikel punt in provincie Utrecht. Gemeenten hebben afgesproken de komende jaren veel duurzame energie op te wekken, maar gaandeweg vallen plannen voor windmolens af, vaak na kritiek uit de omgeving. De provincie kondigde eerder dit jaar aan al zelf te gaan onderzoeken welke locaties mogelijk geschikt zijn voor de plaatsing van windmolens. Normaal gesproken doen gemeenten dit.’

Gemeenten kwamen niet over de brug met windmolenplannen

Windenergie zou nodig zijn om de kosten laag te houden maar ook om het energienet beter te benutten. De verhouding tussen zonnepanelen en windmolens raakte in de provincie Utrecht echter uit balans, zo vond al het eerdere Provinciebestuur.

In Utrecht leken provincie en gemeenten af te stevenen op een confrontatie over windmolens. De provincie had de gemeenten opgeroepen om met meer plannen voor windenergie te komen en gaf ze daar een half jaar de tijd voor, tot 1 december vorig jaar. Maar toen die periode voorbij was, bleek dat de gemeenten onvoldoende over de brug waren gekomen.

Het nieuwe akkoord geldt formeel nog als een onderhandelaarsakkoord. De formerende fracties moeten er nog groen licht voor geven. Ook is de goedkeuring nodig van de leden van de PvdA; de partij heeft die stap in de statuten staan.

De nieuwe coalitie krijgt een minimale meerderheid in de staten: 25 van de 49 zetels. BBB en GroenLinks probeerden eerder tot een coalitie te komen, maar die gesprekken liepen spaak op onder meer de energietransitie. Nu er een akkoord is gesloten, belandt grote verkiezingswinnaar BBB in de oppositie.

***

Bronnen o.a. hier en hier.

 

***