De visserijsector laaft zich momenteel aan tal van zoete subsidiepotjes las ik in Visserijnieuws, nadat zij bij Henri Kool een groen gedicht voorlazen over ‘duurzame ontwikkeling’. Ondertussen ligt die zelfde overheid op ramkoers om de visserij van delen van de Doggersbank te jagen en de Nederlandse kust: Marine Protected Areas, uitgelegd als gebiedssluiting, zogenaamd voor ‘natura 2000’.

VN bron van Marine Protected Areas
Mij valt steeds vaker op hoe groot de invloed is van Agenda 21 voor ‘duurzame ontwikkeling’van de Verenigde Naties, die ‘vrijwillig’door staten te adopteren ontwikkelingsagenda voor ‘duurzame’ontwikkeling, die nogal gedetailleerd en dwingend aan naties oplegt wat te doen. Die dat vervolgens ook braaf doen. Agenda 21 werkt als een dominosteen, die andere steentjes aanduwt op Europees en nationaal niveau.

Sustainable use and conservation of marine living resources of the high seas
Vanaf agendapunt 17.44 volgen gedetailleerde orders aan nationale regeringen om uit te voeren waaronder

17.85. States should identify marine ecosystems exhibiting high levels of biodiversity and productivity and other critical habitat areas and should provide necessary limitations on use in these areas, through, inter alia, designation of protected areas.

Ook de zeegrasveldjes komen al in Agenda 21 voor…

Ospar als vehikel VN-agenda
Hoewel Ton IJlstra van het Ministerie van ELI loog dat Natura 2000 voorschrijft dat er gesloten visgebied moet komen, wist ik: nee, dat komt van de Oslo Parijs Conventie (OSPAR) in 1998 in Sintra Portugal. Eerder werd op de Inter Ministeriële Onmoeting in Bergen in 1997 besloten dat OSPAR het orgaan is om de Convention on Biological Diversity/Agenda 21 van de Verenigde Naties te evalueren en in te voeren. En in 2003 werd via Ospar aan regeringen opgelegd:

2.1 The purpose of this Recommendation is to continue the establishment of the OSPAR Network of Marine Protected Areas and to ensure that:
a. by 2012 it is ecologically coherent, includes sites representative of all biogeographic regions in the OSPAR maritime area, and is consistent with the CBD (= Convention on Biological Diversity, waarvan Agenda 21 een vertaling is RZ)target for effectively conserved marine and coastal ecological regions;
b. by 2016 it is well managed (i.e. coherent management measures have been set up and are being implemented for such MPAs that have been designated up to 2010);

De visserij is er door de overheid ingeluisd.
Werden Natura 2000 gebieden in 2006 vastgelegd en was van MPA’s nog geen sprake, want bestaand gebruik is in Natura 2000 het uitgangspunt, nogmaals bevestigd door EU-milieucommissaris Stavros Dimas op 14 februari 2008 in zijn lezing:

But it (Natura 2000 RZ) is also a very flexible system and I would like to correct one of the common misconceptions about NATURA 2000 – which is that once a site is designated all economic activities have to stop. This is simply not true and it is unfortunate that this myth continues. The NATURA network consists of living landscapes in which farming, fishing, forestry and hunting can continue.

Daar zat geen woord Chinees bij.
Maar Dimas loog, want nog geen seconde later besloot de Europese Commissie Natura 2000 ook te gebruiken voor visserij-regulering via Common Fisheries Policy én als vehikel van OSPAR – verwijzend naar OSPAR en MPA’s. En dus gaat een groot deel van de Doggersbank voor visserij op slot én de kustzone. Omdat er restbeleid uit internationale conventies op het bureau ligt. En een ambtenaar slaapt pas rustig als dat is opgeruimd/ingevoerd, nadat ‘de wetenschap’ (kennismakelaars van Imares/Alterra en co) ze heeft bevestigd dat reeds klaar liggend beleid heel erg nodig is.

En zo is die ‘vrijwillige’ Agenda 21 plots wel heel ingrijpend en dwingend in het dagelijks leven geworden. Via de achterdeur. Daar helpt geen groen gedicht of zoete subsidiepot bij Henri Kool’s Ministerie van ELI tegen.