Jan-van-Gent. Foto: Shutterstock.

Van een onzer correspondenten.

De uitrol van windparken op de Noordzee vormt een groeiende bedreiging voor de jan-van-gent. Volgens schattingen vliegen zich straks per jaar zo’n 4400 exemplaren van deze vogelsoort tegen windturbines te pletter in ons deel van de Noordzee, schrijft Edwin Timmer van het AD.

Ook voor meeuwen zijn vanaf 2050 jaarlijks zo’n 3650 fatale wiekbotsingen te verwachten. Dat stelt mariene ecoloog Martin Baptist van de Wageningen Marine Research. De jan-van-gent is de grootste vogelsoort van de Noordzee, met een volwassen spanwijdte van ruim 2 meter.

‘Het gaat om minder dan een vogel per molen per jaar’, verklaart Baptist. ‘Dus je kunt ook zeggen: waar hebben we het over? Maar ja, we willen zo’n vijfduizend windturbines neerzetten. Dan kan het voor vogelpopulaties wel een probleem worden.’

Van de jan-van-gent bevinden zich elke herfst zo’n 20.000 tot 30.000 exemplaren voor de Nederlandse kust.

Duurzaamheids-criticaster Ferdinand Meeus:

‘Groene energie is dodelijk… De groene beweging zwijgt in alle talen. Greenpeace zwijgt, Milieu beweging zwijgt, Partij voor dieren zwijgt. Hoe zou dat komen?’

De Rijksoverheid wenst op grote schaal windenergie op te wekken op zee ter vervanging van fossiele brandstoffen. Die groene draai is nodig om aan de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs te voldoen, maar er zitten wel ecologische consequenties aan dit duurzaamheidsideaal.

Ook de Vogelbescherming is verontrust over de impact van windparken op de bijzondere vogelsoort, schrijft Timmer. ‘Dit is een wezenlijk probleem voor de jan-van-gent’, stelt woordvoerder Marc Scheurkogel.

Ook over de grote mantelmeeuw, de zilvermeeuw en de drieteenmeeuw maakt men zich zorgen.

Scheurkogel benadrukt dat ook de vogelgriep al een fikse aanslag betekent op de populaties van zeevogels.

‘Dat maakt het alleen maar nijpender. Voor we grote windparken neerleggen, zullen we moeten weten wat de ecologische consequenties kunnen zijn.’

Naast de jan-van-gent merken mogelijk ook bepaalde vleermuissoorten de gevolgen van de uitrol aan windenergie. Baptist:

‘Net als bepaalde vogelsoorten zijn er ook vleermuizen die over de Noordzee tussen Engeland en het vasteland heen en weer vliegen. Enerzijds vormen de molens rustplekken, als een soort boom, anderzijds is het drukverschil van draaiende wieken een dodelijk probleem voor de vleermuizen.’

***

Bronnen hier en hier.

***